Ansiomerkki

PartioWikistä
(Ohjattu sivulta Ansiomerkit)
Siirry navigaatioon Siirry hakuun

Ansiomerkkejä partiossa saadaan menneistä ansioista kannustuksena tulevaan työhön. Kyse ei siis ole palkinnosta, eikä ansiomerkkejä saa pelkästään osallistumalla toimintaan tai jotenkin automaattisesti. Järjestön ohjeen mukaan partioansiomerkkejä voidaan ehdottaa sellaisille partiolaisille, jotka ovat antaneet suuremman panoksen partiotoiminnassaan, kuin mitä heidän vastaanottamansa tehtävän perusteella voi kohtuudella edellyttää.

Rinnakkaisia ansiomerkkijärjestelmiä on niin lippukunnilla, lippukuntaryhmittymillä, taustayhteisöillä, aluejärjestöillä, piireillä, säätiöillä kuin kattojärjestölläkin.

Ansiomerkkiehdotuksen tekee ensisijaisesti lippukunnan ansiomerkkitoimikunta, joka on joko lippukunnanjohtaja, lippukunnan hallitus tai lippukunnan erikseen nimeämä kokeneista partiojohtajista koostuva toimikunta, tai partiopiirin ansiomerkkitoimikunta tai piirinjohtaja.

Usein merkkien myöntämisestä päättää jokin tietty hallinnon osa, kuten yhdistyksen hallitus tai puheenjohtaja. Toisinaan kutsutaan koolle erillinen asiantuntijaryhmä, kuten piirin ansiomerkkitoimikunta ja Suomen Partiolaisten ansiomerkkiryhmä.

Kuhunkin ansiomerkkiin liittyy myöntämisperusteet, jotka ansioituneen tulee täyttää. Nämä voivat liittyä niin tekoihin kuin aatteeseenkin. Myöntämiseen voi liittyä myös rajoitteita, kuten ansioituneen ikä tai ikäkausi, osasto tai tehtävät tai vaikkapa tehtävien nousujohteisuus. Järjestön ja piirien ansiomitaleita voidaan myöntää tietyin vähimmäisväliajoin, esimerkiksi SP:n mitali voidaan myöntää, mikäli edellisen SP:n mitalin on kulunut vähintään viisi ja piirin mitalista kolme vuotta. Aikarajat eivät koske Louhisuden ja Collanin solkea tai Mannerheim-solkia. Aku Ankan sudenpentujen tapaan mitaleita ei siis voi saada ämpärikaupalla.

Uusien merkkien ja -järjestelmien suunnittelussa apuaan antavat ainakin Partioheraldikot, sekä Suomen Partiolaisten ansiomerkkiryhmä.

Suomen Partiolaisten ansiomerkit

Suomen Partiolaisten ansiomerkkien myöntämisperusteet ja ohjeet käyttöön löytyvät SP:n nettisivuilta [1]. Merkkejä ehdotetaan neljästi vuodessa: 15.1., 15.4., 15.9., 15.11. Poikkeuksen tekevät Mannerheim-solkianomukset, jotka käsitellään vain kerran vuodessa 15.11. erässä. Joissakin piireissä samalla lomakkeella anotaan piirien merkit, mutta joissakin piirreissä ne anotaan piirin omalla ansiomerkinhakulomakkeella. Merkin ehdottavataho maksaa merkistä aiheutuvat kulut, joten lomakkeessa kysytään myös laskutusosoite.

Katso myös