The ScoutWiki Network server was upgraded on November 20th, 2019. The maintenance is now over. Please inform us in Slack or via email support@scoutwiki.org if you encounter any unexpected errors – it's possible the upgrade has missed something. Thanks and happy scoutwiki'ng!

Folke Bernadotten muistosäätiö

Kohteesta PartioWiki
Siirry navigaatioon Siirry hakuun

Folke Bernadotten muistosäätiön varoista myönnetään apurahoja ulkomaille suuntautuviin partiomatkoihin. Oleellinen jakoperuste on matkan partiomaisuus ja sen partiokontaktit.

Apurahaa voi anoa partiomatkaan:

  • partioryhmä, jolloin matkanjohtaja anoo avustusta koko ryhmän puolesta
  • yksittäinen partiolainen, joka ei kuulu ryhmämatkaan ja
  • partiolainen, joka lähtee partiokotiin palkattomaan työhön.

Hakemukset osoitetaan ja ne käsittelee keskusjärjestön kansainvälisten yhteyksien valiokunta. Hakulomakkeita saa Partioaseman Infosta ja partiopiiristä tai sen voi tulostaa SP:n nettisivuilta. Hakemukset lähetetään SP:n kv-sihteerille osoitteeseen Töölönkatu 55, 00250 Helsinki. Kuoreen tunnus ”Folke Bernadotte-apuraha”. Hakemus tulee toimittaa yleensä muistelemispäivään 22.2. mennessä. Matka-apurahaa on haettava ennen matkan alkua.

Myöhästyneitä tai puutteellisia hakemuksia ei käsitellä. Päätöksistä ilmoitetaan hakijoille kirjallisesti.

Apurahan saaneiden tulee kirjoittaa kokemuksistaan raportti SP:lle.