GPS

PartioWikistä
Siirry navigaatioon Siirry hakuun
Vanhoja GPS-paikantimia.
GPS-koulutusta maastossa.

GPS on lyhenne sanoista Global Positioning System. GPS-järjestelmään kuuluu 24 satelliittia, jotka kiertävät maapalloa kuudessa ratatasossa. Yksi kierros kestää maan pinnalta katsottuna vajaan vuorokauden (23 h 56 min). Satelliittien kiertoradat on järjestetty siten, että jokaisessa pisteessä maapallon pinnalla on jatkuvasti näkyvissä vähintään neljä satelliittia suuntimisen kannalta mahdollisimman hyvässä geometrisessä asemassa eli satelliitit eivät ole liian lähellä toisiaan tai horisonttia. Jo neljä yhtä aikaa näkyvää satelliittia riittää tarkkaan paikantamiseen, mutta käytännossä satelliitteja näkyy yleensä enemmän.

Kukin satelliitti lähettää yksilöllisen radiosignaalin, joka sisältää atomikellon ajan ja sijaintitiedon, jonka GPS-laite vastaanottaa. Signaalin lähettämisajan ja vastaanottoajan erosta paikannin laskee paikantimen etäisyyden lähettäneeseen satelliittiin. Kun paikantimen "havaintokentässä" on useita satelliitteja, voi samanaikaisten etäisyysmittauksien avulla paikannin määrittää mittauspisteen tarkan sijainnin maapallolla.

GPS-paikantimia on monia erilaisia: veneilyyn tarkoitettuja, autonavigointiin suunniteltuja, matkapuhelimen kautta toimivia, taskuun sopivia ja maastokartalla varustettuja, jne. GPS:n tarkkuus riippuu paikantimen ominaisuuksista, säätilasta ja mm. maaston peitteisyydestä. Paras tulos saadaan avaralla paikalla pilvettömällä kelillä. GPS:n paikannustarkkuus on yleensä 6–20 m.

Differentiaali-GPS perustuu siihen, että tarkasti tunnetussa paikassa otetaan vastaan satelliittien lähettämiä signaaleja. Koska vastaanottopaikka tiedetään, voidaan satelliittien signaaleissa oleva virhe selvittää vertaamalla niitä tunnettuihin, oikeisiin signaaleihin. Näin saadaan tietoon sekä tahallisesti signaaleihin lisätty virhe, että jonkin verran myös järjestelmään liittyvää tahatonta virhettä. Korjaustieto huomioiden mittaustarkkuus saadaan alle kahteen metriin.

GPS on suunnistuksen apuväline. Edelleenkään ei ilman karttaa ja kompassia ole metsään meneminen, mutta jos rinkassa on myös GPS, niin eksymisen vuoksi ei tarvitse olla huolissaan. Paikanninta on osattava käyttää ja sen antamia tuloksia on osattava tulkita, jotta laitteesta on hyötyä. Erityisen tärkeää on tietää, millä koordinaatistolla paikannin määrittää sijainnin ja asetettava käytettävä koordinaatisto samaksi, jota käytetään kartalla. Meripartiossa GPS on yhä useammin osa perusnavigaatiotaitoja.

Geokätköily on GPS-paikantimia hyödyntävä harrastus, joka sopii osaksi partio-ohjelmaakin.