Heraldinen selitys

PartioWikistä
Siirry navigaatioon Siirry hakuun

Heraldinen tunnus on oltava tarkasti kuvattavissa sanallisesti. Heraldiikan tieteen ja taiteen synnyn luoneet vaakunat kuvataan "vaakunaselityksellä". Koska partionkin piirissä käytetään yleensä muita heraldisia tunnuksia on "heraldinen selitys" yleispätevämpi nimitys tunnusten kuvaukselle.

Heraldinen selitys kuvaa sanallisesti, heraldiikan termeillä, tunnuksen kuva-alueen, eli kentän värit, kuviot ja muun sommittelun. Heraldinen termistö on erittäin runsasta. Vaakunan kuvan voi piirtää kuka tahansa heraldiikan termistön tunteva selityksen perusteella. Selityksen tulee siis olla selkeä ja vain yhdellä tavalla ymmärrettävissä.

Selityksissä käytettyjä termejä

Suomalaisessa heraldisessa selityksessä kentän sisältö kuvaustermit jaetaan kentän jakoihin, airutkuvioihin ja yleiskuvioihin

Näissä kuvauksissa "vasen" ja "oikea" tarkoittavat katsojasta päin katsottuna olevia suuntia Tavallisesti heraldiikassa ajatellaan tarkastelun tapahtuvan tunnuksen takaa kuin tunnuksella koristellun kilven kantajan suunnasta.


Kentän jakoja

Yksinkertaisimmillaan tunnuksen kenttä on vain katkaistu, halkaistu tai lohkaistu.

Katkoinen

Kenttä jakautuu kahteen osaan vaakasuorassa.

Halkoinen

Kenttä jakautuu kahteen osaan pystysuorassa. Esiintyy vaakunoissa, lipuissa ja huiveissa

Lohkoinen

Kenttä jakautuu vinosti kahteen osaan vasemmalta ylhäältä oikealle alas. Vastalohkoinen kenttä jakautuu vinosti kahteen osaan oikealta ylhäältä vasemmalle alas.


Nelijakoinen

Kenttä jakautuu neljään osaan. Kuten halkoinen ja katkoinen yhdistettynä.

Nelilohkoinen

Kenttä jakautuu neljään osaan. Kuten lohkoinen ja vastalohkoinen yhdistettynä.

Viirijakoinen

Kenttä jakautuu kahdeksaan osaan. Kuten nelijakoinen ja nelilohkoinen yhdistettynä.

Vuorovärisyys

Kilven jaon tai kuvion reunan päälle asettu kuvio voi olla vuorovärinen.

Airutkuvioita

Airutkuvio on kilvelle sijoitettu yksinkertainen geometrinen elementti.

Hirsi

Kentän poikki vaakasuuntaan kulkeva raita. Hirsi on korkeudeltaan noin kolmanneksen kentän korkeudesta. Selkeästi ohuempaa vaakaraitaa kutsutaan vartaaksi.

Paalu

Kentän poikki pystysuoraan kulkeva raita. Paalu on leveydeltään noin kolmanneksen kentän Leveydestä. Selkeästi ohuempaa pystyraitaa kutsutaan kutsutaan riu'uksi.

Palkki

Vinottain vasemmalta ylhäältä oikealle alas kulkeva raita, jonka leveys on noin kolmannes kentän leveydestä. Likimain kolmasosapaksuisen paalun näköistä airutkuviota kutsutaan jänteeksi. Vinottain oikealta ylhäältä vasemmalta alas kulkeva raita on vastapalkki tai vastajänne. Termiä palkkittain käytetään kuvaamaan kuvioiden asettelua.


Lakio

Kentän ylin kolmannes joka eroaa väritykseltään muusta kentästä.

Tyviö

Kentän alin kolmannes joka eroaa väritykseltään muusta kentästä.

Yleiskuviot

Yleiskuviot ovat monimuotoisimpia kentällä olevista kuvioista. Niitä ovat muiden muassa heraldisesti kuvatut eläimet ja kasvit. Esimerkiksi partiolilja on heraldisessa tunnuksessa yleiskuvio.


Lisää aiheesta