IRC-lilja

PartioWikistä
Siirry navigaatioon Siirry hakuun

IRC-lilja on kolmitasoinen suorite, jossa on tarkoituksena "irkata multisosiaalisesti", eli paitsi IRC:n kautta muihin yhteydessä ollen, myös fyysisesti samassa tilassa muiden vaeltajien kanssa olemalla. Suoritus sisältää tasosta riippuen 18, 30 tai 42 tuntia aktiivista IRC:ssä olemista. Aikaisempi taso on oltava aina suoritettuna ennen seuraavan tason suorittamista. Eri ihmiset voivat toki suorittaa helposti eri tasoisia IRC-liljoja yhtäaikaa. Vastuu aktiivisesta irkkauksesta on itse kullakin suorittajalla - idlata (eli olla hiljaa IRC:issä) voi omantuntonsa mukaan. Suorittava ryhmä pitää huolen siitä, että jokainen sen jäsen pysyy hereillä ja (mahdollisimman) aktiivisena. Kahvi, cola- ja energiajuomat sekä vitamiinivalmisteet ovat suositeltavia, muita piristeitä tulee välttää.

Suorittamisen aikana vain ruokailujen sekä ryhmän muiden oheistoimintojen aikana on sallittua olla pois näppäimistön äärestä tai muuten idlata - tällöinkään mielellään ei koko ryhmä kerrallaan. Oheistoiminnoista voi koettaa tehdä sellaisiakin, että niihin osallistuminen ei edellytä lainkaan idlausta. Järjestäjien kannattanee kuitenkin harkita, josko välillä tulisi esimerkiksi käydä ulkona vetäisemässä jokin pieni happihyppelyleikki. Jokaisen IRC-liljaa suorittavan tulee olla koko ajan läsnä IRCNetin #Partio-kanavalla, muuten käytettävillä kanavilla ja verkoilla ei ole rajoituksia. Pyydettäessä voivat #Partio-kanavan operaattorit suorittaa pienimuotoista ennakkomainostusta, jotta sitä kautta ainakin olisi ulkopuolista partioseuraa IRC-liljan suorittajille saatavilla.

Ryhmän yhteinen kronikka on jokaisen IRC-liljan suorittavan ryhmän tärkein yksittäinen IRC-liljan osasuorite. Suorituskerran järjestämisestä vastaava ryhmä tai henkilö vastaa siitä, että kronikka todella valmistuu - joko suorituksen aikana (varmasti aina pääosin joka tapauksessa) tai välittömästi sen jälkeen. Kaikki kronikat sijoitetaan IRC-liljasivuston osaksi osoitteeseen http://www.partio.net/vaeltajat/irc-lilja/ - niistä muodostuu paitsi iloista luettavaa, myös arvokas ideoiden ja vinkkien lähde muille IRC-liljaa suorittaville ryhmille.

Suoritusmerkin valmistaminen jokaiselle suorittajalle on IRC-liljan toinen pakollinen osasuorite. Merkki on piirilevystä itse leikattu, #-merkin muotoinen, 3 cm korkea ja leveä pala, josta on poistettu komponentit. Keskellä oleva reikä ei ole pakollinen. Merkkiä kannetaan partiovyössä johdinratapuoli ulospäin. Merkkien lukumäärä kertoo suoritetun IRC-liljan tason. Suorittava ryhmä voi itse päättää, tehdäänkö merkki suorituspaikalla vaiko itse kukin jälkikäteen - merkki ja kronikka ovat kuitenkin osasuoritteina edellytykset sille, että osallistujat saavat itseään kutsua IRC-liljan suorittaneiksi.

JOIN. Koska irkkaus on kaiken kaikkiaan erittäin yhteyksiä luovaa toimintaa, voi vaikka jokaista suorituskertaa lämpimästi suositella tarjottavaksi JOIN-markkinoille. Myös yhtäaikaisten suorituskertojen järjestäminen eri paikoissa voisi olla mukava idea. Suoritustapahtumia järjestävien ryhmien/henkilöiden toivotaan voivan ilmoittaa etenkin avoimista, mutta myös muista tilaisuuksista jo mahdollisimman aikaisin etukäteen sähköpostitse osoitteeseen irc.lilja@partio.net, jotta projektin WWW-sivustolla saataisiin ylläpidettyä listaa kulloinkin järjesteillä olevista suorituskerroista. Tämä ilmoitus on oleellinen ja pakollinen osa suorittamista - seurannan ja sivuston karttumisenkin vuoksi.

Megaliljan osana käyttäminen. Koska IRC-liljasuoritus jo itsessään sisältää suorituksen aikaisen valvomisen, ei pahkaliljan suorittaminen yhtäaikaa IRC-liljan kanssa ole kovin perusteltua. Nahka- ja saunaliljoihinkin yhdistäminen saattaa tuottaa tiettyjä teknisiä ongelmia. Muut megaliljayhdistelmät ovat aivan suositeltavia.


IRC-liljan tasot

1. taso

 • 18 h irkkausta
 • 15 vuoden ikä
 • Kronikka
 • Tunnuksen tekeminen

2. taso

 • 1. taso suoritettu
 • 30 h irkkausta
 • 15 vuoden ikä
 • Kronikka
 • Tunnuksen tekeminen

3. taso

 • 2. taso suoritettu
 • 42 h irkkausta
 • 16 vuoden ikä
 • Kronikka
 • Tunnuksen tekeminen

Lisätietoa http://partio.net/vaeltajat/irc-lilja/