Ilmapartio

PartioWikistä
Siirry navigaatioon Siirry hakuun
Suomalaisen ilmapartion tunnus Ilmapartiosiivet

Ilmapartio on partiotoimintaa, jossa noin neljäs–kolmasosa toiminnasta painottuu ns. ilmapartio-ohjelman mukaisiin aktiviteetteihin. Malmin Tuulenkävijät -lippukunnan koordinoiman ilmapartio-ohjelmatyön ensimmäisessä vaiheessa on laadittu ilmapartiojäljet sudenpennuille sekä ilmataitomerkit seikkailijoille. Sudenpentujen ja seikkailijoiden ensimmäiset aktiviteetit on jo otettu testikäyttöön Tuulenkävijöiden omassa viikkotoiminnassa. Tavoitteena on, että valmiiksi saadut osat ohjelmasta otetaan osaksi yleistä partio-ohjelmaa meripartioaktiviteettien tavoin.

Ilmapartio-ohjelma

Ilmapartio-ohjelma sudenpennuille sisältää kuusi ilmajälkeä (suoritettavaksi noin yksi joka syksy ja kevät kolmen vuoden aikana) ja seikkailijoille neljä varsinaista (Ilmapartiotaitomerkit I–IV) ja neljä muuta ilma-aiheista taitomerkkiä. Lisäksi osa jo olemassa olevista seikkailijoiden taitomerkeistä nostetaan etusijalle ilmapartiolaisten suoritettaviksi.

Sudenpentujen ilmajäljet

Seikkailijoiden ilmataitomerkit vanhassa ohjelmassa

Aikaisemmassa seikkailijaohjelmassa oli kahdeksan ilmataitomerkkiä. Uuteen seikkailijaohjelmaan on työn alla neljä ilmahaastetta. Niissä kehitetään kiinnostusta ja innostusta ilma-aiheisiin, ilmailuun ja ilmaan liittyvään luontoon. Aktiviteetit suunnitellaan sellaisiksi, että niiden toteuttamisessa tarvitaan mahdollisimman vähän varsinaisiin ilmailuharrastuksiin liittyviä erityistietoja tai ilmailutoimintaan liittyviä resursseja, kuten aktiivisen lentokentän toimintoja. Tällä halutaan saada kynnys ilma-aktiviteettien käyttöönottoon missä tahansa lippukunnassa mahdollisimman matalaksi sekä uusien ilmalippukuntien perustaminen helpoksi.

Ilmapartion tunnus

Suomen ilmapartion tunnus on ilmapartiosiivet. Ilmapartiolaiset kantavat siipiä partiopaidan oikean hihan yläreunassa.

Ilmapartioleirit

Malmin Tuulenkävijät järjestää vuosittaisen ilmapartioleirin noin elokuun ensimmäisenä viikonloppuna. Ilmapartioleirin ohjelma koostuu eri ilmailulajeihin tutustumisesta. Näitä ovat mm. purjelento, moottorilento, kuumailmapallolento ja erilaiset lennokit. Lisäksi mahdollisuuksien mukaan tutustutaan lentokentän päivärytmiin ja toimintaan. Ilmapartioleirillä liikutaan luonnossa myös maan pinnalla esim. haikkeja tehden.

Ilmapartion historiaa

Baden Baden-Powell

Ilmapartion isänä voidaan pitää partioliikkeen perustajan lordi Robert Baden-Powellin nuorinta veljeä majuri Baden Fletcher Smyth Baden-Powellia. Hän oli aktiivinen ilmailija ja kiinnostunut ilmailun hyödyntämisestä yhteiskunnan eri aloilla. Ilmailevana partiolaisena hän toi lentämiseen liittyviä aktiviteetteja myös partioon. Brittien partioliike otti Lentäjä-suoritusmerkin (Airman's badge) käyttöön 1911. Tällöin ei vielä kuitenkaan perustettu varsinaisia ilmalippukuntia. Ensimmäinen ilmaosasto perustettiin 3rd Hampton troop of Middlesex -lippukuntaan vuonna 1921. Seuraavien 20 vuoden aikana ilmalippukuntia perustettiin ympäri Eurooppaa moniin maihin. Luonnollisia paikkoja ilmalippukunnille olivat paikkakunnat, joissa toimi lentokenttä ja oli ilmailukerhotoimintaa. Myös eri maiden ilmavoimat tarjosivat tukea ja resursseja ilmapartiotoiminnan aloittamiseksi. Ilmapartiolaiset olivat ensimmäistä kertaa mukana 4. maailmanjamboreella, joka järjestettiin Unkarissa vuonna 1933. Myös Robert Baden-Powell osallistui leirille, jossa Unkarin ilmapartiojohtaja László Almásy esitteli hänelle ja Unkarin partion johtajalle Pál Telekille ilmapartiolaisten alaleirin. Almásy on myöhemmin tullut tunnetuksi kirjan ja elokuvan Englantilainen potilas päähenkilönä. [1]

Suomen partiossa erilaiset ilmailuun liittyvät aktiviteetit ovat olleet mukana tavalla tai toisella ainakin 1930-luvulta lähtien. Monesti toiminnan käynnistäjänä on ollut innokas ilmaileva partiolainen, joka on tuonut ilmailuharrastustaan lippukuntansa toimintaan. Suosituin ilmailuaktiviteetti lienee ollut lennokkien rakentaminen. Erilaisia hahmotelmia ilmapartio-ohjelmasta on myös vuosikymmenten saatossa kirjoitettu. Nämä ovat kuitenkin jääneet korkeintaan lippukuntatason toiminnaksi, eikä mikään niistä ole jäänyt vakiintuneeseen käyttöön. Sisällöltään nämä ohjelmat ovat usein keskittyneet lentämiseen liittyvään toimintaan. Ilmapartioaktiviteetteja ei toistaiseksi ole ollut mukana Suomen Partiolaisten partio-ohjelmassa muuten kuin sään ja ilmaluonnon havainnoinnin osalta.

Ilmapartiosta puhutaan etenkin vanhemmissa partiota ja ilmailua yhdistävissä dokumenteissa ilmailupartiona. Nykyisin käsite on kuitenkin tietoisesti lyhennetty ilmapartioksi, sillä ilmapartiotoiminta käsittää myös muuta etenkin ilman luontoon liittyvää kuin pelkän ilmailun lajien harrastamisen. Ilmapartiossa ei siis ole kyse nuorille suunnatusta ilmailukerhotoiminnasta, vaan partiosta, jossa osa toiminnasta keskittyy ilman luontoon, sen eri ilmiöihin ja niiden hyödyntämiseen. Tässä toki merkittävässä asemassa ovat eri ilmailulajien kehittämät tiedot ja taidot sekä ilmailu osana yhteiskunnan toimintaa. Ilmapartio-nimi on myös yhtenevä toiminnan kansainvälisten nimien kanssa. Esimerkiksi englanniksi ilmapartiolaiset ovat air scouteja, ei aviation scouteja.

Suomalaisia ilmalippukuntia

Lähteet

Aiheesta muualla