Järjestön kehittäminen

PartioWikistä
Siirry navigaatioon Siirry hakuun

Järjestön kehittämishanke eli JärKe oli hanke jolla yhdenmukaistettiin piirien ja keskusjärjestön organisaatiota. Samalla pyrittiin päällekkäisyyksien poistamiseen ja panostamaan projektiluontoisiin toimintoihin. Näin oli tarkoitus vapauttaa resursseja lippukuntien käyttöön.

Yksi keskeinen muutos oli yhtenevät toiminnanalat, jonka myötä keskusjärjestössä ja kaikissa piireissä on samanlainen organisaatio. Organisaatiossa on SP:ssä Ohjelma-, Viestintä-, Koulutus-, Alue-, ja Talousvaliokunta ja piireissä on vastaavat ryhmät. Muutaman kuukauden välein järjestetään niin sanotut laajennetut valiokunnat, joissa kokoustaa sekä SP:n valiokunta sekä kaikkien piirin vastaavan ryhmän puheenjohtajat. Valiokuntien puheenjohtajat istuvat myös SP:n hallituksessa ja piirien ryhmien puheenjohtajat piirihallituksessa.

Järke käynnistyi 1.1.2006. Alkupamauksena 28.1.2006 Mielenpaja SP:n luottiskoulutustilaisuuden päätteeksi oli ilotulitus.

Uusi aluetyö

Järken yksi merkittävimpiä muutoksia oli uudenlainen aluetyöskentely. Uudessa aluetyön mallissa noin 5-10 lippukuntaa muodostavat alueen, jolla jokaisella on kaksi alueohjaajaa. Alueen lippukunnanjohtajat ja alueohjaaja tapaavat säännöllisesti niin sanotuissa aluetapaamisissa tai alueohjaaja pitää alueensa lippukuntiin yhteyttä muilla tavoin (käymällä, puhelimitse, sähköpostitse) parinsa kanssa sopimalla tavalla. Kaikki piirin alueohjaajat muodostavat piirin alueryhmän, jossa on lisäksi vielä alueryhmän puheenjohtaja. Alueryhmän puheenjohtaja kuuluu myös piirihallitukseen sekä SP:n laajennettuun aluevaliokuntaan. Uusi aluetyömalli siis pyrkii saamaan aikaan viestiketjun, joka menee lippukunnalta aina SP:n hallitukseen asti.

Luottamusorganisaatio 2006 (Järke)

Järjestön kehittämishankkeen jäljiltä tuli 1.1.2006 voimaan uusi luottamusorganisaatio, jossa hallitukseen kuuluivat puheenjohtajien lisäksi toiminnanalojen johtajat ja mahdolliset muut valitut jäsenet. Järjestön luottamushenkilöorganisaatio jakautuu valiokuntiin.

Valiokunnat

Järjestön kehittämishankkeen tuloksena Suomen Partiolaisten pysyvä luottamusorganisaatio 1.1.2006 alkaen koostui näistä valiokunnista: