Järvi-Suomen Partiolaiset

PartioWikistä
Siirry navigaatioon Siirry hakuun
Järvi-Suomen Partiolaiset
Perustiedot
Perustettu: 21. huhtikuuta 2007
Jäsenmäärä: n. 5500 henkilöä
Lippukuntia: 137 kappaletta
Lyhenne: J-SP
Toiminta-alue
Etelä-Savo, Kainuu, Keski-Suomi, Pohjois-Karjala ja Pohjois-Savo
Toimipaikat
Toimisto: Jyväskylä ja Kuopio
Järjestö: Suomen Partiolaiset
Piirinjohtaja: Miikael "Miksu" Saksman
Lehti: Liplatus
WWW-sivut
Järvi-Suomen Partiolaiset
Merkki
Jsp.jpg

21. huhtikuuta 2007 Etelä-Savon Partiolaiset ry:n, Kainuun Partiolaiset ry:n, Keski-Suomen Partiolaiset ry:n, Pohjois-Karjalan Partiolaiset ry:n ja Pohjois-Savon Partiolaiset ry:n lippukunnat perustivat uuden partiopiirin Pieksämäellä.

Piiri aloitti toimintansa 1.1.2008.

Toimisto

Piirillä on toimipisteet Jyväskylässä ja Kuopiossa. Piiri kuuluu palvelualue B:hen. Työntekijät tuottavat palveluita lippukunnille, piirille ja tukevat piirin luottiksia pesteissään sekä tapahtumien järjestelyissä. Toimisto välittää erilaisten kampanjoiden materiaalit lippukuntiin.

Organisaatio

J-SP:n piirihallitukseen kuuluvat piirinjohtaja ja piirin varajohtaja sekä kuusi hallituksen jäsentä; lippukuntatuen, kasvun, kasvatuksen, vapaaehtoistuen, Y-suhde- ja talous- sekä viestintäministerit.

Piirinjohtajana toimii 1.1.2023 alkaen Miikael "Miksu" Saksman ja varajohtajana Hanna "Hansu" Moisio.

Hallituksen alaiset toimikunnat

Hallituksen alla toimivat mm. työvaliokunta ja ansiomerkkitoimikunta. Lisäksi venäjäryhmä toteuttaa lähialueyhteistyötä Karjalan Partiolaisten kanssa.

Toiminnanalat

Lippukuntatuki

Alueryhmää johtaa alueministeri ja siihen kuuluu piirin kolmen alueen alueneuvoston edustajat. Kukin alue jakautuu lähialueisiin, jotka ovat kahden alueohjaajan johtamia alueita. Lippukuntien edustajat kokoontuvat lähialuetapaamisissa alueohjaajaparin johdolla ja alueohjaajat oman alueensa alueneuvostossa.

Lippukuntatuen ministerinä on toiminut 1.1.2022 alkaen Matilda Hamara.

Partiokasvatus

Kasvatuksen toiminnanalan vastaa partiokasvatuksen sisällöstä, arvioinnista ja kehittämisestä järvisuomalaisessa partiossa. Toiminnanalan vastuulla on ohjelmatapahtumien ja partio-ohjelmaan kuuluvien koulutusten järjestäminen. Toiminnanala pestaa tapahtumien tekijöitä ja tähtää kasvatustavoitteiden toteutumiseen. Kasvatusryhmä koostuu kymmenestä jaostosta. Sudenpentu-, seikkailija-, tarpoja-, samoaja- ja vaeltajajaostot vastaavat kunkin ikäkauden piirin järjestämästä ohjelmasta, välitämme viestiä SP:n suunnasta ja tuemme lippukuntia partio-ohjelman toteuttamisessa. Erätaitojaosto ylläpitää ja aktivoi erätaitoja piirin alueella, tavoite on järjestää kaikille halukkaille koulutusta peruserätaitoihin mitä vaaditaan partio-ohjelman toteuttamiseen. KV-jaosto tarjoaa tukea ja neuvoja lippukuntien ulkomaanmatkoille sekä edistää monikulttuurista partiota piirimme alueella. Kisajaosto pitää huolen partiokisojen järjestämisestä piirimme alueella. Järjestämme koulutuksia ja tukea lippukunnille kisojen järjestämisessä. Meripartiojaosto on vastuussa meripartiotoiminnasta Järvi-Suomessa. Katsomusjaoston tehtävänä on hengellisen ja henkisen kasvun tukeminen piirimme alueella. Jaosto tukee piirin tapahtumien aatteellisten ohjelmien suunnittelua ja tarjoaa tukea lippukuntiin katsomuksellisten asioiden parissa.

Kasvatusministerinä on toiminut 1.1.2023 alkaen Anni Alanko.

Vapaaehtoistuki

Vapaaehtoistuen toiminnanala tarjoaa lippukunnille pestien tukea. Toiminnanalasta vastaa vapaaehtoistuenministeri piirihallituksessa. Toiminnan tuottaa vapaaehtoistuen ryhmä ja sen alla toimivat aikuisjaosto, jonka rooli on kannustaa ja tukea lippukuntien ja piirin aikuisia vapaaehtoistehtävissään sekä uusien aikuisten rekrytoinnissa. Turvallisuusjaosto, joka huolehtii piirin johdon kanssa, että kaikessa toiminnassa piirin partiolaiset noudattavat turvallisuusohjeiden määräyksiä. Jaosto laatii ja ajanmukaistaa turvaohjeistusta leiri-, kilpailu- ja retkitoimintaan sekä viikkotoimintaan ja tapahtumiin tukeutuen Suomen Partiolaisten tekemiin ohjeistuksiin. Jaosto seuraa piirin vastaamien tilanteiden turvaohjeistuksia. Koulutusjaosto, joka koordinoi ja kehittää yhdessä muiden toiminnanalojen kanssa piirin koulutuksia. Ryhmää sekä jaostojen puheenjohtajia johtaa vapaaehtoistuenryhmän puheenjohtaja.

Vapaaehtoistuen ministerinä on toiminut 1.1.2023 alkaen Ella Takkinen.

Kasvu

Kasvun toiminnanala perustettiin 2023. Kasvu vastaa erityisesti piirin jäsenmäärän kasvuun liittyvistä asioista. Lisäksi kasvun toiminnanala tukee ja motivoi lippukuntia kasvuun liittyvissä asioissa. Lisäksi kasvu vastaa osallistumisesta valtakunnalliseen kasvutyöskentelyyn.

Viestiministerinä on toiminut 1.1.2023 alkaen Jenni Kolmisoppi.

Viestintä

Piiriviestinnän tehtävä on kertoa piirin toiminnasta sen jäsenille. Viestintä ylläpitää piirin sosiaalisen median kanavia ja verkkosivuja sekä tuottaa piirilehteä Liplatus, joka ilmestyy 4 kertaa vuodessa printtilehtenä sekä verkossa. Piiri julkaisee myös Partiopostin kuukausittain yhdessä Suomen Partiolaisten kanssa. Lisäksi viestintä tukee lippukuntia niiden omassa viestinnässään. Viestintäryhmään kuuluu viisi jäsentä; viestintäministeri, viestintäryhmän puheenjohtaja, Liplatuksen päätoimittaja, someryhmän- ja valokuvauksen vastaavat sekä piirin viestintä- ja markkinointikoordinaattori.

Viestiministerinä on toiminut 1.1.2023 alkaen Emil Lauronen.

Yhteiskuntasuhteet ja talous

Yhteiskuntasuhteiden ja talouden hoitamisen tavoitteena on turvata partiotoiminnan asema merkittävänä toimijana partiopiirin alueella ja tarjota tukea nykyistä parempien yhteistyösuhteiden kehittämiselle, niin piiri- kuin lippukuntatasolla. Piirin yhteiskuntasuhde ja talousryhmä tuo partiolle tärkeitä asioita esiin julkisessa keskustelussa. Yhteiskuntasuhteet tukee lippukuntia yhteistyösuhteiden hoitamisessa ja kannustaa lippukuntia tekemään yhteiskunnalliseen aktiivisuuteen kasvattavia aktiviteetteja. Yhteiskuntasuhderyhmä kouluttaa myös lippukuntia yhteiskuntasuhdeasioissa.

Talous asioista ryhmä seuraa piirin taloudellista tilaa ja sijoitustoimintaa. Lisäksi talousryhmä ideoi ja kehittää piirin varanhankintaa. Lisäksi talousryhmä kouluttaa lippukuntia talous asioissa.

Yhteiskuntasuhde ja talousministerinä on toiminut 1.1.2023 alkaen Hanna Venäläinen.

Leirit

Ansiomerkit


Piirinjohtajat


Järvi-Suomen Partiolaiset
2007-
Seuraaja:
Toistaiseksi voimassa

Järvi-Suomen Partiolaiset

Jsp.jpg

Ansiomerkit | Piirileirit

Alueet

Alli | Haapana | Hanhi | Joutsen | Kaakkuri | Koskelo | Koskikara | Kuikka | Lokki | Merimetso | Nokikana | RäyskäUivelo | Sorsa | Telkkä | Tiira | Uikku

Aluejärjestöt

Joensuun Partiolaiset | Jyväskylän Partiolaiset | Mikkelin Seudun Partiolaiset | Kalakukkopartio

Lippukunnat

Alapitkän Metsämyyrät | Anttolan Viiriäiset | Ekin Partio | Enonkosken Samoilijat | Halssilan Haukat | Harjun Partiotytöt | Hirvi-Partio | Huhtapartio | Hyryn Korpisudet | Iisalmen Korvenkävijät | Iljalan Eränkävijät | Joensuun Eräsissit ja Karjalan Tytöt | Joensuun Haka-Versot | Joensuun Metsänkävijät | Jokisuun Kipparit | Joroisten Erätoverit | Joutsan Jousipartio | Juankosken Korpikulkurit | Juuan Kiitäjät | Juvan Partioveikot | Jyväskylän Metsänkävijät | Jyväskylän Suuntaveljet | Jyväskylän Versot | Järvisissit | Kaavin Kiehiset | Kainuun Katajat | Kainuun Revontulet | Kaiskun Kävijät | Kajaanin Eränkävijät | Kajaanin Korvenpojat | Kallan Kontiot | Kallan Tytöt | Karjalan Eräversot | Karjalan Korvenkävijät | Karjalan Näreennakertajat | Karstulan Korpi-Karstut | Karttulan Kannonkiertäjät | Katajaiset ja Tomerat | Keiteleen Saukot | Keljon Kävijät | Kerman Kiertäjät | Kesälahden Siniveikot | Kiihtelyksen Nuotiosissit | Kinahmin Kiipijät | Kinnulan Korpisudet | Kiteen Karhu-Pojat | Kiteen Rajasamoojat | Kiuru-Partio | Korpilahden Korvensamoojat | Kortepartio | Koskenpään Koskikarat | Kuhmon Siniset | Kuilun Kulkijat | Kuokkalan Vetehiset | Kuopion Eräversot | Kuopion Kurjenmiekat | Kuopion Metsäpojat | Kuopion Opiskelijapartiolaiset | Kuuhankaset | Kuuvalon Vaeltajat | Kyypartio | Lapinlahden Siniveikot | Lepikon Tarpojat | Lievestuoreen Partiopojat | Lievestuoreen Tuulentytöt | Linkki-Partio Lipa | Linnavuoren Tähyilijät | Liperin Kokkoveikot | Länsirannan Partiolaiset | Metsän Siskot | Mikkelin Leiritytöt | Mikkelin Muurahaiset | Mikkelin Toimenpojat | Muuratpartio | Mäkipartio | Mäntyharjun Partiolaiset | Noljakan Niemenkiertäjät | Norppa-Versot | Nurmeksen Partiolaiset | Otavan Otsot | Outokummun Kipinät ja Kummun Eräveikot | Palokan Partiolaiset | Partiosiskot | Partio-Unnukka | Pertun Tähkäpartio | Petosen Polunetsijät | Pieksämäen Metsäsissit | Pielisen Partiolaiset | Pielisensuun Samoojat | Pihkapartio | Pihtiputaan Partiolaiset | Pogostan Pojat | Polvijärven Päreenpolttajat | Puijon Pakertajat | Puijon Pojat | Puula-Partio | Pyhäselän Eräsotkat | Rantakylän Rämpijät | Rantasalmen Ruutanat | Rautalammin Rautiaiset | Rautavaaran Korvenkulkijat | Reippaat Pojat | Riistaveden Vaarunvartijat | Saarijärven Saloveikot | Saariston Nuotta | Saukon Samoojat | Savon Saukot | Savon Sissit | Savonlinnan Mehtä-Versot | Soisalon Samoilijat | Sokkalan Sissit | Sonkapartio | Suonenjoen Sirkut ja Sotkat | Suopartio | Sutelan Hukat | Säynätsalon Päijännepartio | Talaspartio | Tervon Tervaspartio | Tikkakosken Partiolaiset | Tikkamäen Tikkatytöt | Tohmajärven Metsänsamoilijat | Toivakan Lepinkäiset | Tuluspartio | Turjankävijät | Tuusniemen Tuohiset | Vaajan Valppaat | Vaalan Metsänkävijät | Vaaran Veljet ja Siskot | Vaarojen Siskot ja Veikot | Vaarojen Vaeltajat | Vehmerin Vaeltajat | Vesannon Partiolaiset | Vihtavuoren Visaiset | Viitasaaren Partiolaiset | Vuokatin Vaeltajat | Värtsin Takojat | Ylämyllyn Samoojat | Yöveden Waeltajat | Äänekosken Metsäveikot | Äänekosken Versot | Äänetytöt

Muut partioyhdistykset

Jyväskylän Opiskelevat Partiolaiset