The wikis have been updated to MediaWiki 1.36 on 4 June 2021. There are still some small problems, but they are being worked on. If you see any other problems, please let us know as soon as possible and we will try to solve them.

Jäsenmaksu

PartioWikistä
Siirry navigaatioon Siirry hakuun

Organisaatiot velvoittavat usein jäsenensä maksamaan jäsenmaksun, jolla kerätään varoja organisaation toimintaan. Yhdistyksissä jäsenmaksu maksetaan yleensä kerran vuodessa. Maksun suuruudesta päättää vuosikokous hallituksen tekemän ehdotuksen pohjalta. Yhdistyksen perimä jäsenmaksu on ennen kaikkea keino ylläpitää yhdistyksen toimintaa.

Jäsenmaksun maksamatta jättäminen on selkeä peruste yhdistyksestä erottamiselle. Usein asia on määritelty säännöissä esimerkiksi siten, että mikäli jäseneltä on jäsenmaksu suorittamatta kahtena peräkkäisenä vuotena, hänet katsotaan suoraan eronneeksi yhdistyksestä.

Jäsenmaksun muotoja voivat olla esim. henkilöjäsenyys, tukijäsenyys, kunniajäsenyys, vuosijäsenyys ja ainaisjäsenyys. Jos yhdistys (partion tapauksessa lippukunta) kuuluu katto-organisaatioon (partiopiiri ja Suomen Partiolaiset), niin tietty jyvitetty osa jäsenmaksusta voidaan suorittaa sille.


Partion jäsenmaksu

Suomen Partiolaiset - Finlands Scouter ry kerää vuosittain partiotoiminnassa mukanana olevista henkilöistä maksun, jota kutsutaan partion jäsenmaksuksi. Tytöt ja naiset, joiden osalta maksu on maksettu, lasketaan Partiotyttöjen Maailmanliiton piirissä toimiviksi partiotytöiksi ja kaikki henkilöt, joiden osalta maksu on maksettu, lasketaan Partioliikkeen Maailmanjärjestön piirissä toimiviksi partiolaisiksi. Tästä merkkinä jaetaan jäsenkortti. Siihen oikeutetut voivat partiomatkailua varten hakea myös kv. jäsenkortin.

Partion jäsenmaksuun sisältyy SP:n osuuden lisäksi myös partiopiirin osuus sekä mahdollisesti lippukunnan jäsenmaksu.

Jäsenmaksu on tässä terminä hieman harhaanjohtava, sillä yksittäiset henkilöt ovat yleensä juridisesti jäseniä vain lippukunnissa ja/tai partiopiireissä (esim. piirin suora jäsenyys tai eräiden partiopiirien partiojohtajajäsenyys). Lippukunnat ovat jäseniä partiopiireissä, jotka taas ovat Suomen Partiolaisten jäseniä. Suomen Partiolaiset on vastaavasti jäsen Partioliikkeen Maailmajärjestössä sekä Partiotyttöjen Maailmanliitossa.

Jäsenmaksuluokat

Keskusjärjestö ja osin myös piirit määrittävät jäsenmaksunsa jäsenmaksuluokkien mukaan. Kaikki vähintään 17-vuotiaat partiolaiset kuuluvat I-jäsenmaksuluokkaan. Alle 17-vuotiaat perheen muut partiolaiset kuuluvat II-jäsenmaksuluokkaan. Vuoden 2019 jäsenmaksukaudeksi perustettiin perhepartiotoimintaa varten 4–6-vuotiaat perheen muut partiolaiset kattava III-jäsenmaksuluokka.

Muihin kuin I-jäsenmaksuluokkaan ei sisälly Partio-lehteä sekä mahdollisia muita I-maksuun sisältyviä julkaisuja.

Maksuun sisältyviä etuja

Muutamia poikkeuksia lukuunottamatta partion jäsenmaksun suorittaminen on ehto Suomen Partiolaisten ja partiopiirien järjestämiin tapahtumiin ilmoittautumiselle.

Partion jäsenmaksun suorittamalla saa:

  • mahdollisuuden osallistua viikkotoimintaan, retkille, leireille, kilpailuihin, tapahtumiin ym.
  • Partio-lehti täyden jäsenmaksun (I-maksun) maksaneille kotiin
  • tapaturma-, matkatavara- ja vastuuvakuutukset LähiTapiolassa (toissijainen)
  • 10 %:n alennus partiokauppojen normaalihintaisista tuotteista (alennus ei koske partiotuotteita)
  • Suomen Hostellijärjestö ry:n jäsenedut
  • muita mahdollisia etuja niitä tarjoavissa yrityksissä ja yhteisöissä
  • kuuluu partiolaisena maailmanjärjestöihin WOSMiin ja WAGGGSiin (tytöt)

SP:n ja piirien jäsenmaksut

Vuosi SP I (II; III) FiSSc Etelä-Karjala HP Järvi-Suomi Kymenlaakso Lappi L-SP Pohjanmaa PoSaPa PäPa Uusimaa
Häme SaPa V-SP Sata
1982 FIM                 13,00          
1983 FIM                 20,00          
1984 FIM                 22,00          
1985 FIM                 24,00          
1986 FIM                 25,00          
1987 FIM                 26,00          
1988 FIM                 28,00          
1989 FIM                 30,00          
1990 FIM                 32,00          
1991 FIM                 35,00          
1992 FIM                 40,00          
1993 FIM                 48,00          
1994 FIM                 52,00          
1996 FIM                 52,00          
1997 FIM                 52,00          
1998 FIM                 52,00          
2002 EUR 14,70 (10,50)       9,80       9,00          
2003 EUR 15,00 (10,70)       10,00       9,50          
2004 EUR 15,20 (10,80)     12,40 10,50       10,00 15,20     14,00 11,80
2005 EUR 15,40 (10,95)     12,40 12,00       10,50 15,40     14,00 11,80
2006 EUR 15,45 (10,95)     12,40 12,00       11,00 15,45     15,00 13,00
2007 EUR 17,05 (12,55)     13,00 12,00       11,50 17,05     15,00 13,00
2008 EUR 17,05 (12,55)     13,00 12,00 16     12 17,05 13   15,50 13
2009 EUR 19,25 (14,40) 5,75 (?)   13,65 15,00 20     13,50 13   16 14,30
2010 EUR 19,25 (14,40) 5,75 (?)   15 20     13,50 18   18,50 18,61
2011 EUR 27 (20) 5 (12)? yht. 32   17 25     13,50 20   18,50 19,49
2012 EUR 27 (20) 5 (12)? yht. 32   17 25     13,50 20   27 20,27
2013 EUR 29,50 (21,5) 5 (13)? yht. 34,5   22 27     15,50 23 (20)   28 27,50
2014 EUR 29,50 (21,5) 13 (21)? yht. 42,50   22 27 9,50   18 23 (20)   28 (22) 27,50
2015 EUR 32,50 (23,5)   18 (15) 25 (23) 29 9,50 27,50 (12) 19 23 (20) 10 29 (22) 27,90
2016 EUR 32,50 (23,5) 14,50 18 (15) 25 (23) 29 9,50 27,50 (12) 22 23 (20) 10 29 (22) 28
2017 EUR 32,50 (23,50) 14,50 18 (15) 26 (24) 31,50 (21,50) 15 30,50 (13) 22 26 (23) 10 30 (22) 28
2018 EUR 32,50 (23,50) 14,50? 18 (15) 26 (24) 36,50 (21,50) 15 30,50 (13) 22 26 (23) 10 30 (22) 29
2019 EUR 34,50 (24,50; 12,25) 22,50 (19,50) 27 (25) 36,50 (21,50) 15 30,50 (13) 22 25 (24) 10 30 (22) 29
2020 EUR 34,50 (24,50; 12,25) 22,50 (19,50; 0) 27 (25; 0) 36,50 (21,50; 0) 15 (15; 15) 30,50 (13; 0) 25 (25; 0) 25 (24; 0) 10 (10; 10) 30 (22; 11) 29 (29; 0)

Lippukunnan jäsenmaksu

Lippukunnan jäsenyyden lisäehtona voi olla lippukunnan oman jäsenmaksun suorittaminen. Moni lippukunta ei kuitenkaan kerää omaa jäsenmaksua, vaan velvoittaa jäsenensä suorittamaan vain partion jäsenmaksun. Lippukunta voi järjestää jäsenmaksunsa keräyksen itse haluamallaan tavalla tai Suomen Partiolaiset voi kerätä lippukunnan jäsenmaksun osana partion jäsenmaksulaskutusta. Tällöin lippukunnan jäsenmaksujen osuus tilitetään lippukunnalle. Lippukunnan jäsenmaksuna, tai sen osana, voidaan kerätä myös taustayhteisön jäsenmaksu.

Suomessa lippukunnat eivät maksa erillistä jäsenmaksua piirijärjestöön kuulumisesta, mutta piirin ja keskusjärjestön jäsenmaksuosuudet muodostavat teknisesti lippukunnan jäsenmaksun. FiSScissä lippukunnat maksavat FiSScin ja keskusjärjestön jäsenmaksut perittyään ne jäseniltään, mutta muissa piireissä SP laskuttaa sekä piirin että keskusjärjestön jäsenmaksuosuuden suoraan lippukunnan jäseniltä.

Lippukunta voi olla myös jäsenenä muissa yhteisöissä, joille lippukunta maksaa jäsenmaksun. Tällaisia järjestöjä voivat olla esimerkiksi esimerkiksi aluejärjestö tai pursiseura.