The wikis have been moved to another server on 26 January 2021. If you see any problems, please let us know as soon as possible and we will try to solve them.

Kansainvälinen valtuutettu

PartioWikistä
Siirry navigaatioon Siirry hakuun

Kansainvälinen asiamies (kv-asiamies, ruots. internationell ombudsman, engl. International Commissioner, ransk. Commissaire international) on partiojärjestön kansainvälisistä yhteyksistä vastaava henkilö.

Asiamiesjärjestelmä on kansainvälinen: partion maailmankonferenssin (ks. WOSMin ja WAGGGSin maailmankonferenssit) päätöksen mukaan kussakin partiomaassa tulee olla kansainvälinen asiamies. Tämä selkeyttää partiomaiden välistä yhteydenpitoa ja estää epäselvyyksien syntymistä partiomaiden välisessä kanssakäymisessä. Ensimmäinen International Commissioner nimettiin Isossa-Britanniassa 1911 ja järjestelmä päätetiin laajentaa kaikki maita koskevaksi 1924.

Kv-valtuutettu Suomessa

Suomessa on kaksi kv-valtuutettua (WOSM ja WAGGGS), jotka yhdessä johtavat Suomen kansainvälisiä suhteita maailmanjärjestöihin ja muiden maiden partiojärjestöihin. Asiamiehet valitsee Partioneuvosto. Kv-asiamiehen tehtävänimike muuttui kv-valtuutetuksi menettelytapasäännön uudistuksen yhteydessä vuonna 2018.

Asiamiehistä toinen on aiemmin ollut yleensä kansainvälisten yhteyksien valiokunnan puheenjohtaja ja toinen sen varapuheenjohtaja. Vuodesta 2019 alkaen valiokunnalla on ollut erillinen puheenjohtaja. Toinen kv-valtuutetuista on SP:n hallituksen jäsen ja toinen pysyvästi kutsuttuna SP:n hallituksen kokouksiin puheoikeudella.

Kv-valtuutetut WOSM

2021- Toni Juntunen

2019–2020 Reetta Grönlund

2015–2018 Anniina Markkula

2013-2014 Jukka Tulivuori

2011-2012 Anne Toukonen

2007-2010 Henrik Söderman

2001-2006 Sampo Lappalainen

1999-2000 Petri Kaukiainen

1993-1998 Pekka Aho

1988-1992 Harri Ripatti

1984-1987 Risto Vahanen

Kari Markkula

Heikki Murtomaa

Kv-valtuutetut WAGGGS

2019–2020 Inari ”Tiitu” Timonen-Nissi (hallituksen jäsen)

2017–2018 Maija Santalahti

2013-2016 Karoliina Tikka

2011-2012 Paula Viikari

2009-2010 Inka Hopsu

2005-2008 Heidi Jokinen

2001-2004 Terhi Salminen

1999-2000 Jonna Sahala

1997-1998 Hanna Lindquist

1991-1996 Leena Suviranta

1984-1990 Sirkka Alikylä

1982-1983 Monica Lindeman-Valkonen

1976-1981 Leena Tuomiharju

Hilkka Lidman