Kasvatustavoiteprojekti

PartioWikistä
Siirry navigaatioon Siirry hakuun
KTR Kuva1.jpg

Kasvatustavoiteprojekti oli SP:n projekti pohtia ja määritellä partion kasvatustavoitteet ja esittää tarvittaessa niitä tukemaan uusi ikäkausijako.

Taustaa

Partio-ohjelmaa oli aiemmin Suomessa uudistettu vuosina 19901994. Tällöin tehtiin uudet aktiviteetit eli sudenpennun ja vartiolaisen kirjat ja käsikirjat sekä uusi vaeltajaohjelma. Vaeltajan toimintakansio esiteltiin Loisto-suurleirillä 1996. Myös edellinen partiomenetelmä syntyi silloin. Hieman kevyempi ohjelmantarkistus tehtiin vuosina 2000-2002. Sen valmistelu oli aloitettu jo vuonna 1998 ja tarkistus jatkui vielä 2004 uusien käsikirjojen julkaisemisella ja vaeltajaprojektilla 2003-2004. Uudistuksista huolimatta jäsenmäärä jatkoi laskuaan. Pienet kulmien hiomiset eivät enää riittäneet.

Syksyllä 2005 käynnistettiin kokonaisvaltainen ohjelmanuudistusprojekti, jonka ensi vaiheeksi määriteltiin kasvatustavoitteiden laatiminen ja ikäkausijaon tarkistaminen. Kasvatustavoitteita ei oltu aiemmin kirjoitettu auki. Ohjelmanuudistuksessa noudatettiin soveltuvin osin WOSMin ohjelmankehityksen portaittaista Renewed Approach to Programme (RAP)-mallia.

Tiedon keruuta ja johtopäätöksien kirkastamista

Projektiryhmä perehtyi maailmanjärjestöjen kasvatustavoitteisiin sekä yhdisti Suomen Partiolaisten peruskirjasta järjestön päämäärän sekä partioihanteet. Projektiryhmä haastatteli asiantuntijoita (mm. Veikko Aalberg ja Raisa Cacciatore), tutustui muiden maiden ja partiojärjestöjen ikäkausijakoihin, partio-ohjelmiin ja kasvatustavoitteisiin, vieraili Irlannissa, jossa oli tehty menestyksekäs ohjelmanuudistus sekä pyysi kommentteja ja työsti asiaa useissa SP:n tapahtumissa. Kaikilla partiojohtajilla oli mahdollisuus osallistua työhön miksi.partio -foorumin kautta.

Yleisiä kasvatustavoitteita määriteltäessä käytettiin jo Helsingin Ety-kokouksesta (70-luvulla) tuttua korimenetelmää. Määritelmät ja arvot kerättiin koreihin, joissa niitä voitiin tiivistää ja jakaa. Koreja olivat mm. partion arvot, yhteiskunnan tilanne, suomalaisen partion tehtävä, partiotoiminnan erityispiirteet ja sille ominaiset kasvatuskeinot, yleiset kasvatustavoitteet ja ikäkausikohtaiset kasvatustavoitteet sekä tämän kaiken vaikutukset rakenteeseen.

Tuloksena syntyivät partion yleiset kasvatustavoitteet ja ikäkausittaiset kasvatustavoitteet sekä nykyinen ikäkausijako. Nämä hyväksyttiin jäsenkokouksessa 18.–19.11.2006.

Jatko

Kasvatustavoiteprojektin työtä jatkoi SP:n Ohjelmauudistus 2010 -projekti, joka laati kasvatustavoitteita ja uutta ikäkausijakoa vastaavat uudet ikäkausiohjelmat.

KTR Kuva2.jpg

Projektiryhmä