Kultainen ruori

PartioWikistä
(Ohjattu sivulta Kaukopurjehdusmerkki)
Siirry navigaatioon Siirry hakuun
Kultainen ruori kiinnitetään partiopaidan taskun napiksi

Kultainen ruori on purjehtijoiden kaukomerkki. Vaeltajien kaukoretkimerkin suorittamisesta puhutaan vakiintuneesti merkin nimellä, Karhunhampaana, mutta meripartiolaiset eivät halua puhua Kultaisen ruorin suorittamisesta: he tekevät kaukopurjehduksen. Tähän asti merkin on voinut suorittaa purjehtimisen lisäksi soutamalla tai melomalla, mutta nyt ne, joiden paatista puuttuu purje, suorittavat kaukomelontamerkin eli Majavanhännän.

Ensimmäiset Kultaiset ruorit jaettiin vuonna 1969. Sitä ennen oli jo kahdeksan Karhunhampaan suorittajaa suorittanut merkkinsä tavalla, joka vastasi kaukopurjehduksen suoritusta. Vuoden 1995 alussa Kultainen ruori koristi reilun parinkymmenen urhoollisen taskua.

Säännöt

Kaukopurjehduksen säännöt ovat hyvin samanlaiset kuin Karhunhampaan. Matkapurjehdus suoritetaan joko meri- tai järvialueella, mutta ihan kotivesillä ei saa seilata. Purjehtia saa retki- tai kevytpurjeveneellä, ja matkan pitää kestää vähintään kuusi vuorokautta. Purjehduksen pituus suhteutetaan veneen kokoon, tavallisesti se on sadan meripeninkulman kieppeillä.

Kaukopurjehdusta ei saa suorittaa neljää henkeä suuremmassa ryhmässä, ja se on kaikilta osiltaan yksilösuoritus. Suorittaja tekee ennen matkaa ennakkosuunnitelman, johon kuuluu sekä reitti- että tutkimussuunnitelma. Viimeksi mainittuun voi halutessaan liittää asiantuntijalausuntoja. Ennakkosuunnitelma esitetään SP:n meripartioryhmän kaukopurjehdusvastaavalle ennen purjehdusta, jotta merkin suorittaja saisi lisäohjeita ja mahdolliset puutteet voitaisiin korjata. Vastaava kommentoi suunnitelmaa ja hyväksyy sen kirjallisesti ennen purjehdusta. Hän tietää myös, miten pitkä matka käyttämälläsi aluksella täytyy purjehtia, jotta suoritus hyväksyttäisiin. Jos sinulla on mukavuuksilla varustettu matkapurjevene, voit varautua siihen, että matka täytyy suorittaa melkein pelkästään purjehtimalla, ja lisäksi suoritukselta saatetaan vielä vaatia erityistä erähenkisyyttä (väylästön ulkopuoliset tutkimuskohteet, ulkona yöpyminen, luonnon antimien syöminen, yöpurjehdus jne.).

Loppuraportin osat

Purjehduksen aikana suorittaja tekee harrastetutkimuksen. Ohjeet ovat samat kuin Karhunhampaan suorittajalle: aiheen saat valita itse, kunhan rajaat sen huolella, tutkimuksen pitää olla ennakkoon suunniteltu, ja sen tulee sisältää riittävät havainnot ja niiden perusteella tehdyt johtopäätökset. Havainnot kerätään purjehduksen aikana. Voit olla yhteydessä kaukopurjehdusvastaavaan jo ennen ennakkosuunnitelman jättämistä, jos kaipaat apua tutkimussuunnitelman teossa.

Purjehduksella pitää arvioida veneen, sen varusteiden, omien varusteiden ja ruokatarpeiden hyviä ja huonoja puolia sekä tarkoituksenmukaisuutta. Arviota ei kelpuuteta tutkimuksen aiheeksi, vaan se on tutkimuksen lisä. Kaukopurjehduksen yksi päämäärä on kehittää matkapurjehdusvarusteita ja -muonitusta, joten väline- ja varustearvioinnilla on tutkimuksen ohessa suuri merkitys raadin arvostelussa.

Purjehduksella täytyy tulla toimeen lähinnä mukana kuljetettavilla varusteilla. Muonatäydennystä saa hankkia kesken matkan, ja sitäkin mieluiten luonnosta. Kaksi yötä pitää yöpyä ulkona.

Karhunhampaan suorittajan tavoin kaukopurjehtijakin pitää päiväkirjaa, joka liitetään loppuraporttiin. Loppuraportti toimitetaan SP:n meripartioryhmän kaukopurjehdusvastaavalle kolmen kuukauden kuluessa purjehduksen päättymisestä. Sen pitää olla sidottu kansiin tai muulla tavoin siististi koottu.

Kaukopurjehduksen arvosteleva meripartioryhmä pyrkii antamaan vastauksensa kolmen kuukauden kuluessa siitä, kun on saanut raportin käsiinsä. Merkki toimitetaan partiopiirin meripartio-ohjaajalle, joka luovuttaa sen suorittajalle sopivassa tilaisuudessa. Ruori laitetaan napiksi partiopaidan oikeaan rintataskuun - paitsi jos siinä jo sattuu olemaan Karhunhammas. Silloin Ruori laitetaan vasemman taskun napiksi.

Loppuraportin sisältö

 • tiedot suorittajasta: nimi, ikä, osoite, ammatti, lippukunta, partiopiiri, partiotehtävä, aikaisempi purjehduskokemus
 • ennakkosuunnitelma ja meripartioryhmän hyväksyntä
 • lokikirja sekä tarkka kuvaus purjehdusreitistä kirjallisena ja lisäksi merikarttaan piirrettynä tai peitepiirroksena
 • päiväkirja, mielellään kuvitettu, josta käyvät selville purjehduksen muut tapahtumat, tunnelmat ja ajatukset
 • veneen, varusteiden, henkilökohtaisten varusteiden ja muonan arviointi yksityiskohtaisesti. Niiden tarkoituksenmukaisuus, hyvät ja huonot puolet, puutteet, ennakkovalmistelujen onnistuminen. Tämä on erityisen tärkeää
 • harrastetutkimus tutkimussuunnitelmineen ja tuloksineen. Tutkimusmenetelmä ja -välineet, koko tutkimusaineisto, kirjallisuus- ja muut lähteet

Tehtyjä kaukopurjehdustutkimuksia

 • Saaristomeren geologia
 • Itäisen Suomenlahden saariston ihmisiä
 • Saariston jätehuolto
 • Säätiedotuksen paikkansa pitävyyden seuraaminen purjehdusten aikana
 • Rantarakentaminen Ahvenanmaan kaakkoisosassa
 • Veden näkösyvyyden vaihtelut pohjoisella Itämerellä
 • Veden laadun vaihtelu purjehdusreitillä
 • Ihmisen suoran vaikutuksen merkit Suur-Koloveden asumattomilla rannoilla

Katso myös

Luettelo suoritetuista kultaisista ruoreista