Keskustelu PartioWikistä:Nimeäminen/Muutosehdotus 1

PartioWikistä
Siirry navigaatioon Siirry hakuun
Tämä sivu sisältää aiemmin käydyn keskustelun, jonka mukaan on jo toimittu. Mikäli sinulla on kommentoitavaa tähän keskusteluun, avaa uusi keskustelu artikkelin keskustelusivulla lainaten olennaisia kohtia tästä keskustelusta mikäli tarpeen.

Muutosehdotus

Tässä muutettavat asiat (koko hommaa en jaksa kopioida, turhaa se olisi). Muuten siis vallitseva käytäntö.

 • Alasivujen alasivujen käyttöä ei suositella.
 • Hiipivä haamu -poikkeus poistetaan. Hiipivä haamu kuitenkin jää juureen, koska sen käytännössä voidaan katsoa olevan pääkaupunkiseudun alueen järjestämä tapahtuma.
 • Ainoastaan keskusjärjestöön ja piireihin liittyvistä (sekä luonnollisesti järjestöihin liittymättömistä) asioista saa luoda artikkelin juureen -- muuten pääsivun sijoittamiselle juureen tarvitaan erittäin painava perustelu.
 • Alasivuiksi nimeämiskäytännön mukaan sijoitettaviin artikkeleihin saa perustellusta syystä luoda juuresta uudelleenohjaussivun.

--ZeiP 9. tammikuuta 2007 kello 00.56 (EET)


Vastaehdotus

Vastaehdotus ZeiPin muutosehdotukselle.

Johdanto

Partiowikissä käytetty ohjelmisto MediaWiki käyttää kolmea erilaista tapaa sivujen hierarkian luomiseen. Nämä ovat:

 1. Nimiavaruus (esim. PartioWiki: sivulla /PartioWiki:Nimeäminen)
 2. Luokkarakenne (esim. sivulla PartioWiki:Nimeäminen)
 3. Alasivut (esim. /Espoon Partiotuki/Väiski)

Nimiavaruudet ovat suhteellisen kiinteät ja niitä ei tarvitse yleensä lisätä tai muuttaa. Luokkarakenne on aina ensisijainen tapa luokitella sivuja Mediawikissä. Usein uusia käyttäjiä tämä hämää, koska kaikki ovat tottuneet käyttöjärjestelmissä ja netissä käytettäviin kansioihin ja hakemistopuihin. Alasivut tarjoavat mahdollisuuden luoda artikkeliin erottamattomasti liittyvälle, mutta ei sivulle kuuluvalle tiedolle sopiva olinpaikka. Partiowikissä tämä tieto on määritelty kattamaan suuren osan kaikesta artikkelimateriaalista, mikä sotii Mediawikin tarkoitettua käyttöä vastaan.

Alasivujen haitat

Alasivujen käytöstä syntyy useita omituisuuksia, joista tässä mainitaan Partiowikin kohdalla olennaisimmat. Näistä haitoista johtuen esimerkiksi Wikipediassa ei käytetä enää artikkelien (päänimiavaruuden) alasivuja lainkaan.

 1. Alasivut toimivat huonosti tarkoituksenmukaisimman luokittelun eli luokkahierarkian kanssa. Alasivuna olevan artikkelin nimi on käytännössä sen "polku" ja artikkeli esiintyy myös koko polulla kaikissa luokkayhteyksissään. Tämä on paitsi rumaa, myös epäkäytännöllistä.
 2. Alasivujen käyttö ei tue luokkarakenteen kehittymistä, kun luotetaan liikaa alasivuhierarkian luomaan rakenteeseen. Juuri missään luokassa ei pitäisi olla sekä tavallisia että alasivuja.
 3. Esimerkiksi lippukunnan alle voi luoda mitä tahansa sisältöä ilman että ylläpitäjät kiinnittävät siihen huomiota. Alasivuiksi joutuneet sivut leimautuvat "toisen luokan sivuiksi", mikä on lähtökohtaisesti huono asia kun joukossa on paljon sivuja, jotka eivät ole vähäpätöisiä.
 4. Alasivut hajaannuttavat Wikin hierarkiaa sen järkevöittämisen sijaan. Alasivujen nimeäminen on vapaata ja tärkeät sivut voivat hukkua tähän sekamelskaan. Jos nykykäytännön annetaan jatkua on siirtyminen myöhemmin vaihtoehtoiseen toimintamalliin yhä hankalampaa.

Alasivujen edut

 • Tällä hetkellä Mediawiki tarjoaa alasivuille valmiin navigointilinkin yläsivulle.
 • Alasivuja voi käyttää vähäpätöisten sivujen sijoittamiseen.

Käytäntö ja suositeltu toimintamalli

Nykyisin Partiowikissä sivu katsotaan kuuluvaksi artikkelin alasivuksi ellei painavat syyt edellytä sen nostamista päätasolle. Partiowikin pitäisi olla huomattavasti sallivampi ympäristö erilaisille partioaiheisille artikkeleille kuin esimerkiksi Wikipedia, joten tämä kysymys pitäisi nähdä toisin päin. Partiowiki voisi hyväksyä kaikki sivut normaalisti päätasolle, ellei jokin erityisen painava syy pakota siirtämään niitä sopiviksi alasivuiksi. Nimikonflikti eli päällekkäisten nimien syntyminen ei ole painava syy eikä sitä tämän käytännön muodostamisessa kannata käyttää argumenttina suuntaan tai toiseen, koska nimikonfliktit ovat vältettävissä molemmilla toimintamalleilla. Tästä Wikipedia toimii hyvänä esimerkkinä.

Toimenpiteet

 1. Kaikki sivut, jotka kuuluvat juureen siirretään sinne. Vähäpätöisempien sivujen siirtämisellä ei ole mitään kiirettä, mutta erityisesti sivut, joihin on jo uudelleenohjauslinkki juuresta kuuluvat juureen.
 2. Nimikonfliktit ratkaistaan Wikipedian ohjeiden mukaan. Jos nimikonflikteja pidetään tärkeimpänä kriteerinä nykykäytännön jatkamiseen kannattaa tehdä katsaus nykyjärjestelmän siirtämisestä syntyvien konfliktien määrästä.
 3. Alasivuja ei enää lisätä, jollei ole painavia syitä toimia näin. Painava syy on esimerkiksi lippukunnan sisäiseen käyttöön tarkoitettu leirin suunnittelusivu tai yleisesti tuntemattoman ja kilpailuissa menestymättömän vartion oma sivu (vähäpätöiset sivut).


Linkit


--Liimes 9. tammikuuta 2007 kello 14.37 (EET)

Kommentit

Alasivujen käytöstä ja nimeämisestä tulee joka tapauksessa luoda entistä tarkemmat ohjeet. Näistä kahdesta asiasta, siis alasivujen käytön tarpeellisuudesta ja sivujen aiherajoituksista, ei kuitenkaan mielestäni ole hyvä päättää yhdistämällä ne yhdeksi paketiksi -- sivujen aiheita voidaan rajoittaa tai olla rajoittamatta riippumatta alasivujen käytöstä.

On huomattava, että mahdolliset nimikonfliktit tulee edelleen ratkaista. Sivujen siirteleminen aiheuttaa turhaan ylimääräistä työtä ja saattaa estää aloittelevaa käyttäjää kirjoittamasta sivua: siirrä-toiminto on epäilemättä kovin kohtalokkaan kuuloinen kokemattoman käyttäjän korvaan, vaikka sillä (sen enempää kuin muillakaan tavallisen käyttäjän käytössä olevilla työkaluilla) ei voi saada mitään peruuttamatonta aikaiseksi. Alasivuja käytettäessä ei ole nimikonflikteja joita ratkaista, vaan ne on ratkaistu jo valmiiksi. Tämä tulee ehdottomasti huomioida alasivujen etuna.

Toisaalta on totta, että alasivujen otsikot ovat etenkin linkeissä ja luokkalistauksissa heikomman näköisiä. Aakkostus luokissa on ratkaistavissa oleva ongelma. Luokkalistauksissa voidaan Mediawiki-ohjelmiston koodia hyvin triviaalisti muuttamalla näyttää vain alasivun nimi, ja vastaavat toiminto saattaisi olla mahdollinen jopa ulkoista plugin-tiedostoa käyttäen, jolloin Mediawikin päivittäminen ei millään tavalla vaikeutuisi. Myös mainittu oletettavasti triviaali muutos olisi hyvin helppoa ajaa muutostiedostosta päivitettyyn Mediawiki-versioon sopivilla työkaluilla. Koodimuutoksia arastellaan, ja niin pitääkin, mutta tässä kohtaa on kyseessä mielestäni hyötyyn nähden todennäköisesti niin pieni ja helppo koodimuutos että en pidä sen ottamista kynnyskysymykseksi järkevänä.

MediaWikin ja Wikipedian suositukset eivät sanele PartioWikin käytäntöjä -- joissain tilanteissa, joihin mielestäni tämä kuuluu, tilanne on hyvin erilainen eivätkä Wikipedian käytännöt välttämättä sovi PartioWikiin ollenkaan.

Käytännössä siis monet yllämainituista argumenteista ovat lähinnä PartioWikin käyttäjien asenteista ja PartioWikissä käytettävistä käytännöistä riippuvaisia. Muutama muu on korjattavissa yllämainitusti todennäköisesti helpolla koodimuutoksella, jonka käyttäminen tuskin toisi ratkaisevaa hankaluutta järjestelmän muuttamiseen päivittämiseen. Ainoa ongelma (jos sen niin haluaa käsittää), on tarve käyttää erilaista linkin kohdesivua ja linkkitekstiä, mikä pidentää ja hankaloittaa pienissä määrin linkkien tekemistä. On kuitenkin huomattava, että konfliktin sattuessa on sama joka tapauksessa edessä, etenkin jos kyseisellä sivusarjalla käytetään täsmennyssivua.

Yllä mainitusti en näe työläähköä vanhasta käytännöstä uuteen siirtymistä kannattavaksi, vaan suosittelen ennemmin nykyisen järjestelmän hienosäätöä.

--ZeiP 9. tammikuuta 2007 kello 17.26 (EET) (typo korjattu --ZeiP 9. tammikuuta 2007 kello 17.29 (EET))