Kipparikurssi

PartioWikistä
Siirry navigaatioon Siirry hakuun

Tavoite

Antaa merenkululliset tiedot ja taidot toimia aluksen vastuullisena päällikkönä kaikissa keliolosuhteissa avomerellä. Kurssin sisältö valmistaa tulevaa päällikköä toimimaan koulutusaluksella partion periaatteita noudattaen. Lippukunnan koulutusaluksen hallinta ja tunteminen sekä aluksen varma käsittely ovat keskeisiä tavoitteita.

Kohderyhmä

Partiojohtajat, jotka ovat suorittaneet ensimmäisen luokan.

Järjestelyvastuu

Kurssin järjestelyvastuu on Suomen Partiolaisten meripartioryhmällä.

Kesto

Kurssiin sisältyy kaksi teoriaviikonloppua. Lisäksi teoriaosan hyväksyttävästi suorittanut kurssilainen osallistuu käytännön osalle, joka on pituudeltaan neljä vuorokautta. Kurssin osat on suoritettava edellämainitussa järjestyksessä.

Etukäteistiedot

Kurssille järjestetään pääsykoe, jonka vaikeustaso on samaa luokkaa veneenohjaajakurssin loppukokeen kanssa. Suositellaan förstikurssin suorittamista ennen kipparikurssia. Partiojohtajien peruskurssi tulee olla suoritettuna ennen kipparikurssille osallistumista. Ennen kurssin suorittamista tulee purjehtia lippukunnan aluksilla päällystön jäsenenä.

Sisältö

Teoriaosalla käsitellään seuraavat asiakokonaisuudet:

 • Kartat, projektiot, maapallon asteverkko
 • Suunnat, suuntimat, eksymätaulukko
 • Sijoittajat, paikanmääritys
 • Merkintälasku
 • Paikanmääritysjärjestelmät, tutkanavigointi
 • Vuorovesi, tähtinavigoinnin perusteet
 • Veneiden rakenteet, varusteet
 • Meripartio partiokasvatuksena, päällikön asema
 • Merilainsäädäntö
 • Ohjelma ja koulutus aluksella
 • Muonitus ja hygienia
 • Merenkulun turvalaitteet
 • Sääoppi
 • Turvallisuus merellä
 • Merimiestaidot, manöverointi

Käytännönosalla koulutetaan seuraavat asiakokonaisuudet:

 • Väyläajo pimeällä
 • Ajo merkitsemättömillä vesillä
 • Tutkanavigointi
 • Paikanmääritys sijoittajien avulla, eksymätaulukon teko
 • Paikanmääritys rannikon läheisyydessä ja avomerellä
 • Hälytystilanteet, turvallisuus ja pelastautuminen
 • Viestiliikenne merellä
 • Aluksen käsittely, merimiestaidot
 • Huoltotyöt, koneenhoito
 • Muonitus ja hygienia
 • Vahtijärjestelmä
 • Sääoppi
 • Partiokoulutus ja ohjelma aluksella, satamaselostukset
 • Partiopurjehduksen suunnittelu ja toteutus
 • Varustautuminen
 • Yhteistyö viranomaisten kanssa
 • Ensiapu

Kuulustelu

Teoriaosien jälkeen on kuulustelu, jonka hyväksyttävästi suorittaminen on edellytys oikeudelle osallistua käytännönosalle. Käytännönosan jälkeen ei ole kuulustelua.

Todistus

Teoriaosien kuulustelun hyväksyttävästi suorittamisesta annetaan teoriaosan todistus. Käytännönosan suorittamisesta annetaan oma todistus. Lisäksi koko kurssin suorittaneille jaetaan numeroitu SP:n kipparinviiri ja kurssimerkki.

Kurssimateriaali

Kurssista on olemassa oppitunneista taustamateriaalia sekä opetusmateriaalia. Lisätietoja saatavana SP:n meripartioryhmältä.


Kurssit

Johtamiskurssit

Akelakurssi | Gilwell-kurssi | Hankeohjaajakurssi | Ikäkausivastaavakoulutus |ITU-kurssi | Järjestönjohtamiskurssi | Kolmiapila-Gilwell-kurssi | Kolmiapila-kurssi | Laumanjohtajien peruskurssi | Leirinjohtajakurssi | Lippukunnanjohtajakurssi | Lippukuntakurssi | Luotsikoulutus | Partiojohtajien peruskurssi | Rajoja ja rajanylityksiä -koulutus | Ryhmänohjaajakoulutus | Sampokurssi | Sisupartiojohtajakurssi | Tervetuloa partioon -kurssi | Tervetuloa piiriin -koulutus | Valtermannikurssi | Value based leadership | Vartionjohtajien peruskurssi | Vartionjohtajien jatkokurssi

Ohjaajakurssit

Ohjaajakoulutus | Alueohjaajakurssi | Ohjelmaohjaajakurssi | Koulutusohjaajakurssi | NLK | NTC II

Taitokurssit

Ensiapukurssi | Erätaitokurssi | Erätaitoperuskurssi | Erätaitojatkokurssi | Eräopaskurssi | Etsintäkurssi | Hankeohjaajakouluttajakurssi | Jäätikkö- ja vuoristovaelluskurssi | Kiipeilykurssi | Koulutusvastaavakoulutus | Köysityökurssi | Leikkikurssi | Lippukuntalehtikurssi | Leirinjohtajakurssi | Muonittajakurssi | Nuotiokitarakurssi | Partiokouluttajakurssi | Partiomatkailukurssi | Rummutuskurssi | Seppokurssi | Viestikurssi | Viestintäkoulutus

Kilpailukurssit

Järjestelytoimikuntakurssi | Kilpailunjohtajakurssi | Partiotaitokilpailujen järjestämiskurssi | PT-kisatoimitsijakurssi | Rastipäällikkökurssi | Tulospalvelukurssi | Valvojakurssi

Meripartiokurssit

Veneenohjaajakurssi | Förstikurssi | Saaristokipparikurssi | Kipparikurssi | Pelastautumiskurssi | Tutkakurssi