Kolmiapila-Gilwell-kurssi

PartioWikistä
(Ohjattu sivulta Ko-gi)
Siirry navigaatioon Siirry hakuun
Kogi.svg

Partiojohtajien jatkokurssi eli Kolmiapila-Gilwell-kurssi, Ko-Gi, on Suomen Partiolaisten koulutusjärjestelmän mukainen yleiseen johtajakoulutukseen kuuluva kurssi. Kurssia on kansainvälinen ja sen perusta on jo partion alkuvuosilta.

Kurssi on tavanomaisimmin kolmiosainen kokonaisuus, johon kuuluu luonto-osa, toimintaosa (kehittämistehtävä pohdinnat ja syventävä oppimistehtävä) sekä seminaariosa. Perinteinen luonto-osa on yhdeksänpäiväinen metsäleiri. Pitkän leirin sijaan luonto-osa voi olla lyhyempi ja silloin kurssiin yleensä kuuluu keväällä ennakko-osa. Luonto-osa voi olla metsäleirin sijaan myös esimerkiksi tunturivaellus tai purjehdus. Leiristä, ennakko-osasta ja seminaariosasta vastaa kurssistaabi, joka myös hyväksyy toimintaosan kehittämistehtävän aiheen.

Toimintaosan suorittamisesta vastaa kurssilainen. Ohjaamisesta on vastuussa Ko-Gi-ohjaaja, joka on pääsääntöisesti siitä partiopiiristä, jonka toimialueella kurssilainen toimintaosaansa tekee. Toimintaosasta laaditaan raportti, joka toimitetaan SP:n Ko-Gi-ryhmälle. Ko-Gi -ohjaaja hyväksyy toimintaosan suoritetuksi ja antaa siitä lausunnon. Jos toimintaosa raportoidaan suullisesti, niin sen vastaanottamiseen osallistuu myös Ko-Gi -ryhmän jäsen.

Saatuaan tiedot kaikista osasuorituksista SP:n Ko-Gi-ryhmä hyväksyy partiojohtajien jatkokurssin kokonaisuudessaan suoritetuksi ja antaa siitä todistuksen, lausunnon sekä kurssitunnukset.

Ko-Gi-kurssin tunnuksina ovat B-P:n linjauksen mukaisesti "nappulat", Gilwell-huivi ja Suomessa metallinen kolmiapila. Kansainvälisesti kurssitunnuksena on myös woggle, joka Suomessa jaetaan jo partiojohtajien peruskurssin tunnuksena.

Kehittämistehtävä (Ko-Gi-työ)

Ko-Gi-koulutus alkaa jo ennen leiriä omien tavoitteiden asettamisella ja kehittämistehtävän aiheen hahmottamisella. Kehittämistehtävän aiheen hyväksyy kurssistaabi leirillä tai viimeistään seminaarissa, ja sen "suorittaminen" alkaa vasta leirin jälkeen. Kehittämistehtävän sekä syventävän oppimistehtävän tarkoitus on antaa mahdollisuus syventää ja soveltaa leirillä ja seminaarissa omaksuttuja tietoja, taitoja ja valmiuksia käytäntöön sekä hyödyntää omaa, aiempaa partiokokemusta. Toimintaosan kehittämistehtävä on jonkin tärkeän partiotoiminnon aloittamista, kehittämistä tai syventämistä ja samalla partiojohtajana ja ihmisenä kasvamista.

Kehittämistehtävä on johtamistehtävä, joka sisältää suunnittelua, organisointia, käytännön toteutusta ja arviointia. Se toteutetaan projektin menetelmiä käyttäen Ko-Gi-kurssilaisen toimiessa projektiryhmän johtajana. Aiheen jokainen valitsee itse ja hyväksyttää staabilla. Se voi hyvin olla arkista toimintaa lippukunnassa ja liittyä nykyiseen partiopestiin. Tärkeintä on, että se on kiinnostava ja sopivan kokoinen, haasteellinen kehittämistehtävä 6–12 kuukauden aikana toteutettavaksi. Tärkeää olisi valita aihe, jonka avulla voi kehittää sekä itseään johtajana että lippukunnan (tai muun partioyhteisön) toimintaa. Ko-Gi-ohjaajan tehtävänä on auttaa, mikäli aiheen löytämisessä tai rajaamisessa on vaikeuksia. Projektin päättymispäivä on myös hyvä päättää tässä vaiheessa.

Kehittämistehtävän hyväksymiseksi tulee tehdä seuraavansisältöinen suunnitelma:

Ko-Gi 87 -kurssin kouluttajia
  • Tausta – nykytila: Miksi tämän asian kehittäminen on tärkeää juuri nyt ja miten asiat ovat tällä hetkellä?
  • Tavoitteet: Mitä halutaan kehittää ja millainen muutos halutaan saada aikaan?
  • Tulokset: Mitä konkreettisesti tehdään?
  • Projektin organisaatio: Kenen kanssa työskennellään? (Esimerkiksi rekrytoidaanko erillinen projektiryhmä, toimitaanko jonkin olemassaolevan ryhmän kanssa?)
  • Kenelle kurssilainen on vastuussa projektistaan? (Esimerkiksi lpk:n hallitus, piirin jonkin jaoston puheenjohtaja)
  • Alustava aikataulu
  • Ohjaaja

Historia

Kurssilaisia ja kouluttajia

Ko-Gi eli Kolmiapila-Gilwell-kurssi on suomalainen partiojohtajien jatkokurssi. Ensimmäinen Ko-Gi-kurssin leiri järjestettiin 5.-13. heinäkuuta vuonna 1975, kurssinjohtajana toimi Kirsti "Kitte" Vaalikivi. Ennen Ko-Gia järjestettiin erikseen poikien Gilwell-kurssi ja tyttöjen Kolmiapila-kurssi. Poikien kurssilta Ko-Gille periytyi mm. rakentelu ja haikki, tyttöjen kurssilta taas koulutusmenetelmiä ja indaus. Alkuaikojen kolmen tapaamisen (johdanto-, leiri- ja seminaariosat) sijaan Ko-Gi kokoontuu nykyään kaksiosaisena, johdanto-osio on jäänyt pois. Ko-Gi-leirien pitopaikka oli vuoteen 2001 saakka aina Evo, ja vuosina 2002-2010 leirit järjestettiin Partiopoukamassa Porvoossa. Vuonna 2011 leiripaikaksi vaihtui jälleen Evo. Ko-Gin on suorittanut 2006 vuoden lopussa noin 1600 partiolaista, luku on huomattavasti suurempi kuin Gilwell-kurssin ja Kolmiapila-kurssin suorittaneiden määrä.

Vartiot

Nykyiset suomalaisen partiojohtajien jatkokurssin vartiot - Ko-Gi-vartiot - ovat: Käki, Varis, Sorsa, Närhi, Pöllö ja staabin Palokärki-vartio. Ainakin yhdellä kurssilla on suuren kurssikoon vuoksi otettu myös käyttöön kuudes kurssivartio Leivo.

Muuta

Kurssit

Johtamiskurssit

Akelakurssi | Gilwell-kurssi | Hankeohjaajakurssi | Ikäkausivastaavakoulutus |ITU-kurssi | Järjestönjohtamiskurssi | Kolmiapila-Gilwell-kurssi | Kolmiapila-kurssi | Laumanjohtajien peruskurssi | Leirinjohtajakurssi | Lippukunnanjohtajakurssi | Lippukuntakurssi | Luotsikoulutus | Partiojohtajien peruskurssi | Rajoja ja rajanylityksiä -koulutus | Ryhmänohjaajakoulutus | Sampokurssi | Sisupartiojohtajakurssi | Tervetuloa partioon -kurssi | Tervetuloa piiriin -koulutus | Valtermannikurssi | Value based leadership | Vartionjohtajien peruskurssi | Vartionjohtajien jatkokurssi

Ohjaajakurssit

Ohjaajakoulutus | Alueohjaajakurssi | Ohjelmaohjaajakurssi | Koulutusohjaajakurssi | NLK | NTC II

Taitokurssit

Ensiapukurssi | Erätaitokurssi | Erätaitoperuskurssi | Erätaitojatkokurssi | Eräopaskurssi | Etsintäkurssi | Hankeohjaajakouluttajakurssi | Jäätikkö- ja vuoristovaelluskurssi | Kiipeilykurssi | Koulutusvastaavakoulutus | Köysityökurssi | Leikkikurssi | Lippukuntalehtikurssi | Leirinjohtajakurssi | Muonittajakurssi | Nuotiokitarakurssi | Partiokouluttajakurssi | Partiomatkailukurssi | Rummutuskurssi | Seppokurssi | Viestikurssi | Viestintäkoulutus

Kilpailukurssit

Järjestelytoimikuntakurssi | Kilpailunjohtajakurssi | Partiotaitokilpailujen järjestämiskurssi | PT-kisatoimitsijakurssi | Rastipäällikkökurssi | Tulospalvelukurssi | Valvojakurssi

Meripartiokurssit

Veneenohjaajakurssi | Förstikurssi | Saaristokipparikurssi | Kipparikurssi | Pelastautumiskurssi | Tutkakurssi