The wikis have been migrated to a new, more powerful server provided by TNNet. If you see any problems, please let us know as soon as possible at support@scoutwiki.org and we will try to solve them. We want to thank TNNet for providing the server space for the wikis!

Koulutusjärjestelmäuudistus

PartioWikistä
Siirry navigaatioon Siirry hakuun

Koulutusjärjestelmäuudistus

Ohjelmauudistus aiheutti tarpeen uudistaa myös partion koulutusjärjestelmää: miten jatkossa tuetaan uusien ikäkausien johtajapesteissä olevia sekä lippukuntien johtajia uudenlaisen ikäkausirakenteen soveltamisessa.

Aiemman koulutusjärjestelmän ongelmiksi oli tunnistettu:

  • Koulutus oli järjestämistavoiltaan liian jäykkää sopiakseen aikuisille toimijoille. Parhaan annin sai 15–24-vuotiaiden ikäryhmä.
  • Päällekkäisyyttä oli paljon eri kurssien välillä.
  • Koulutus ei houkuttanut, pesteissä toimittiin ilman siihen kuuluvaa koulutusta.
  • Koulutusselosteet olivat liian vaikeita käyttää varsinkin kokemattomille.
  • Ikäkausijohtajien koulutus ei vetänyt riittävästi osallistujia, suhteessa toimivien ryhmien tarpeisiin.

Koulutusjärjestelmänuudistusprojekti toteutettiin vahvasti pysyvään organisaatioon tukeutuen. Projektia johti koulutusvaliokunnan puheenjohtaja Merja Ranta-aho ja koulutusvaliokunnan sekä laajennetun koulutusvaliokunnan jäsenet osallistuivat työskentelyyn. Projektin alaryhmille oli muutama nimetty resurssi.

Koulutusjärjestelmä rakennettiin moduuleista koostuvaksi. Moduulit muodostavat koulutuskokonaisuuksia, joiden hyväksytystä suorittamisesta myönnetään todistus.