Koulutusohjaaja

PartioWikistä
Siirry navigaatioon Siirry hakuun

Koulutusohjaajat ovat partiopiirien koulutustoiminnan vapaaehtoisia luottamushenkilöitä. Koulutusohjaajien toiminnan tavoitteena on kehittää WAGGGS:n ja WOSM:n antamien suuntaviivojen mukaisesti SP:n koulutusjärjestelmää ja johtaa sen toteutumista piireissä.

Tehtävät

Lippukuntiin liittyvät tehtävät

 • Suunnittelee, ylläpitää ja kehittää piirin partiokoulutusta niin, että se vastaa lippukuntien tarpeita yhteistyössä piirin koulutusryhmän, muiden ryhmien ja hallituksen sekä SP:n koulutusvaliokunnan kanssa.
 • Vastaa johtaja-, kouluttaja- ja taitokoulutuksen toteutumisesta piirissä sekä lippukunnissa yhdessä muiden kouluttajien kanssa.
Koulutusohjaajan nappulat

Piiriin liittyvät tehtävät

 • Pestaa partiokouluttajat ja tukee heitä yksilöllisesti.
 • Ohjaa piirin koulutusta järjestäviä ryhmiä tai jaostoja.
 • Ohjaa PJ-jatkokoulutusta (Ko-Gi) ja KO-koulutusta suorittavia partiojohtajia.
 • Tukee piirin luottamushenkilöiden onnistumista partiopesteissään.
 • Vastaa partiojohtajien peruskoulutuksen toteutumisesta.
 • Vastaa partiokouluttajakoulutuksen toteuttamisesta.

Keskusjärjestöön liittyvät tehtävät

 • Osallistuu koulutusohjaajien tapaamisiin sekä jatkokoulutukseen.
 • Pitää yllä yhteyttä SP:n koulutusvaliokuntaan.
 • Tiedottaa piirin koulutuksen kehittämisestä muille piireille ja SP:lle.
 • Vaikuttaa aktiivisesti piirin ja järjestön koulutusta koskevissa asioissa.

Koulutusohjaaja huolehtii myös siitä, että piirin antaman koulutuksen osalta kunkin kokonaisuuden sisältö rakentuu virallisille tavoitteille. Näin voidaan taata partiokoulutuksen nousujohteisuus, laatu sekä valtakunnallinen yhdenmukaisuus.

Tunnukset

Koulutusohjaajan tunnuksena on kolme nappulaa. Koulutusohjaajan nappulat ovat pestikohtaisia ja ne palautetaan pestin päättyessä.

Koulutus

Koulutusohjaajia koulutetaan koulutusohjaajakurssilla (KO-kurssi). Kurssin suorittaminen ei kuitenkaan sinänsä tee kenestäkään koulutusohjaajaa. Koulutusohjaajan valtuudet myöntää SP:n koulutusvaliokunta partiopiirin esityksestä koulutusohjaajakurssin suorittaneelle kahdeksi vuodeksi kerrallaan, yleensä enintään kolmeksi kaksivuotiskaudeksi.

Vastaava koulutusohjaaja

Vastaava koulutusohjaaja toimii partiopiirissä koulutusohjaajien tukihenkilönä. , Useimmissa piireissä vastaava koulutusohjaaja on koulutustoiminnanalan "kakkoshenkilö" eli joko koulutusryhmän varapuheenjohtaja tai erillisen koulutusohjaajaryhmän vetäjä. Joissakin piireissä vastaava koulutusohjaaja on sama henkilö kuin koulutusministeri, eli koulutuksesta vastaava piirihallituksen jäsen.

Vastaavan koulutusohjaajan tehtäviä ovat usein ainakin Ko-Gi-ohjausten koordinointi, Ko-Gi-ohjaajien tukeminen sekä koulutuksen asiantuntijatehtävät esim. monimuotokouluttautumiseen tai koulutusjärjestelmän soveltamiseen liittyen.