The ScoutWiki Network server was upgraded on June 3rd, 2020. We're currently seeing some problems with long page loads on certain pages (for example Recent changes on large wikies). Sorry for the inconvenience!

Kurssinjohtajan toimenpidelista

Kohteesta PartioWiki
Siirry navigaatioon Siirry hakuun

Kurssinjohtajalla on kokonaisvastuu kurssin järjestämisestä. Seuraavassa on kurssinjohtajan tarkistuslista asioista, jotka jonkun (yleensä staabin jäsenen tai pyynnöstä/toimeksi saaneena jonkun muun partiopiirin tai lippukunnan toimijan) on muodossa tai toisessa tehtävä:

 • Kurssipäätöksen tekeminen
 • Kurssin ajankohdasta ja paikasta päättäminen
 • Kurssinjohtajan valinta ja pestaus


 • Kurssin staabin kokoaminen ja pestaus
 • Kurssin tavoitteista ja teemasta päättäminen
 • Koulutusselosteisiin ja kurssiohjeisiin tutustuminen
 • Aiempien kurssien palautteisiin, loppuraportteihin ja toteutukseen perehtyminen
 • Kurssin sisällöstä ja koulutettavista aiheista päättäminen
 • Vastuualueiden jakaminen: koulutusrupeamat ja muut käytännön toimet (kalusto, muut ohjelmat, varaukset, paperityöt, jne.)
 • Suunnitteluaikataulun laatiminen, staabin kokousajankohtien päättäminen
 • Kurssipaikan varaaminen
 • Budjetin laatiminen ja kurssin osallistumismaksusta päättäminen (ellei piirillä/lippukunnalla vakiohinta)
 • Avustusten hakeminen (esimerkiksi OK-opintokeskus)
 • Kurssin mainonta ja ennakkotiedotus
 • Ohjelmakaavion ja kurssin aikataulun laatiminen
 • Koulutusrupeamien valmistelu
 • Koulutusmenetelmien tarkistus (ei päällekkäisyyksiä, käytössä monipuolisesti erilaisia koulutusmenetelmiä, menetelmät ”partiomaisia”)
 • Oheisohjelmien valmistelu (lipunnostot, ruokalaulut, iltaohjelmat, hiljentymiset, taukoleikit, tervetulotoivotukset ja päätössanat, todistustenjako, jne.)
 • Ilmoittautuneiden läpikäynti, kurssilaisten erityistarpeiden huomioiminen
 • Kurssilaisten jako alaryhmiin
 • Kurssikirjeen laatiminen ja postitus
 • Ennakkotehtävien ohjeistus
 • Kurssiohjelman ja muiden valmistelujen vaiheen tarkistus ajoissa ennen kurssia
 • Kaluston ja materiaalien hankkiminen
 • Todistuksien, merkkien ja muiden kurssitunnusten tilaaminen, todistustekstin tarkistus ja todistusten allekirjoittaminen
 • Yhteiskuljetuksista sopiminen
 • Ruokalistasta päättäminen, muonien hankkiminen, muonittajien pestaus
 • Viime hetken ongelmien ratkonta


 • Kurssin koulutusrupeamien ja muun ohjelman sujuvuuden ja aikataulujen pitävyyden varmistaminen
 • Kurssiohjelman ja koulutusrupeamien toteuttaminen
 • Kurssilaisten ohjaus ja neuvonta tarvittaessa myös ohi koulutusrupeamien
 • Kurssinaikaisten ongelmien ratkonta, ajankohtaisista asioista tiedottaminen
 • Kurssille esille nousevissa asioissa päätöksenteko, tilannejohtaminen


 • Kurssipaikan siivoaminen
 • Kaluston huolto ja palautus/varastointi
 • Palautteiden keruu
 • Staabin kiittäminen ja palautekokouksen järjestäminen
 • Kuittien toimittaminen, tilitykset ja tarvittavat muut selvitykset rahaliikenteestä
 • Matkalaskujen täyttäminen ja toimittaminen
 • Luvattujen materiaalien lähettäminen kurssilaisille
 • Kesken jääneiden kurssisuoritusten ohjaaminen ja valvonta, jälkikäteinen todistuksien ja kurssitunnusten jakaminen
 • Kurssin loppuraportin laatiminen