Kansainvälinen valtuutettu

PartioWikistä
(Ohjattu sivulta Kv-asiamies)
Siirry navigaatioon Siirry hakuun

Kansainvälinen valtuutettu (aik. kansainvälinen asiamies tai kv-asiamies, ruots. internationell ombudsman, engl. International Commissioner, ransk. Commissaire international) on partiojärjestön kansainvälisistä yhteyksistä vastaava henkilö.

Valtuutettujärjestelmä on kansainvälinen: partion maailmankonferenssin (ks. WOSMin ja WAGGGSin maailmankonferenssit) päätöksen mukaan kussakin partiomaassa tulee olla kansainvälinen valtuutettu. Tämä selkeyttää partiomaiden välistä yhteydenpitoa ja estää epäselvyyksien syntymistä partiomaiden välisessä kanssakäymisessä. Ensimmäinen International Commissioner nimettiin Isossa-Britanniassa 1911 ja järjestelmä päätetiin laajentaa kaikki maita koskevaksi 1924.

Kv-valtuutettu Suomessa

Suomessa on kaksi kv-valtuutettua (WOSM ja WAGGGS), jotka yhdessä johtavat Suomen kansainvälisiä suhteita maailmanjärjestöihin ja muiden maiden partiojärjestöihin. Valtuutetut valitsee Partioneuvosto. Pestin tehtävänimike muuttui kv-asiamiehestä kv-valtuutetuksi menettelytapasäännön uudistuksen yhteydessä vuonna 2018.

Valtuutetuista toinen on aiemmin ollut yleensä kansainvälisten yhteyksien valiokunnan puheenjohtaja ja toinen sen varapuheenjohtaja. Vuodesta 2019 alkaen valiokunnalla on ollut erillinen puheenjohtaja. Toinen kv-valtuutetuista on SP:n hallituksen jäsen ja toinen pysyvästi kutsuttuna SP:n hallituksen kokouksiin puheoikeudella.

Kv-valtuutetut WOSM

Kv-valtuutetut WAGGGS