The wikis have been migrated to a new, more powerful server provided by TNNet. If you see any problems, please let us know as soon as possible at support@scoutwiki.org and we will try to solve them. We want to thank TNNet for providing the server space for the wikis!

Lähialueyhteistyö

PartioWikistä
Siirry navigaatioon Siirry hakuun

Lähialueyhteistyö on virallinen termi, joka tarkoittaa itä- tai etelärajan tuntumassa sijaitsevien alueiden rajan ylittävää yhteistyötä. Kansalaisjärjestöjen lähialueyhteistyötä rahoittavat sekä Ulkoasiainministeriö ja Euroopan Unioni (ENPI) hankerahoituksen muodossa.

SUOMEN PARTIOLAISET

Sekä Suomen partiolaiset että monet yksittäiset piirit tekevät jatkuvasti yhteistyötä lähinaapuriemme, Viron ja Venäjän, partiolaisten kanssa. Näistä yhteyksistä pääsevät hyötymään kaikki partiolaiset ja myös toimintaan voivat osallistua kaikki.

Viroon järjestetään vuosittain viikonloppuretkiä ja tehdään monenlaista lippukuntatasonkin yhteistyötä. Ennakkoluuloton voi myös osallistua partiokurssille Virossa, tai kohdata virolaisia suomalaisella partiokurssilla. Venäläiset partiokontaktimme taas ovat moninaiset ja laajat, erityisesti yhteistyötä tehdään erilaisten leirimatkojen muodossa Karjalan, Pietarin ja Moskovan partiolaisten kanssa.

Viro

Suomalaisilla partiolaisilla on ollut yhteistyötä Viron partiolaisten kanssa koko itsenäisyyden ajan.

Virossa on kaksi partiojärjestöä, Eesti Gaidide Liit (EGL) ja Eesti Skautide Ühing (ESÜ). EGL on WAGGGSin (Partiotyttöjen maailmanliitto) jäsen ja ESÜ WOSMin (Partioliikkeen maailmanjärjestö) jäsen. EGL ja ESÜ tekevät paljon yhteistyötä ja molemmissa järjestöissä on jäseninä sekä tyttöjä että poikia.

Partiotoiminta jatkui Virossa vuoteen 1940 asti, jolloin se kiellettiin. Molempien järjestöjen toiminta jatkui maan rajojen ulkopuolella, muun muassa Ruotsissa, Amerikassa, Kanadassa ja Australiassa. Partiotoiminta Virossa jatkui vuodesta 1988 alkaen ja ulkomailla partiotoimintaa ylläpitäneet virolaiset ovat olleet aktiivisina tukemassa sitä.

Venäjä

Suomen Partiolaiset tekevät yhteistyötä maailmanjärjestöihin WAGGGS:iin ja WOSM:iin kuuluvien kansallisten järjestöjen kanssa. Viralliset venäläiset sisarjärjestömme ovat tällä hetkellä tytöille suunnattu RADS (Rossijskaja Assotsiatsija Devotšek-Skautov, n. 500 jäsentä) sekä RAS/N (Rossijskaja Assotsiatsija Skautov/Navigatorov, n. 14 000 jäsentä), jonka toimintaan osallistuvat sekä tytöt että pojat. Järjestöjen kotikaupungit ovat Volgograd ja Moskova, mutta niihin kuuluvia lippukuntia löytyy myös monissa muissakin osissa Venäjää.

Tämän lisäksi suomalaisilla partiolippukunnilla on yhteistyötä myös muihinkiin kattojärjestöihin, esimerkiksi NORS-R:iin (Natsional’naja Organizatsija Rossijskih Skautov-Razvedtšikov eli National Organization of Russian Scouts) kuuluvien lippukuntien kanssa.

Suomen Partiolaisilla on jo useita vuosia ollut ns. Venäjä-networker, jonka tehtävään kuuluu toiselle puolen itärajaa suuntautuvien yhteyksien ylläpitäminen ja kehittäminen. Tavoitteena on sekä syventää yhteistyö RADS:n ja RAS/N:n kanssa että tukea suomalaisia partiolippukuntia löytämään paikallisia yhteistyökumppaaneja Suomen lähialueilta, yhteisiä projektia kuten leirejä ja kursseja varten. Rajaa ylittäviä hankkeita onkin jo tähän mennessä ollut, mutta edelleen on paljon tilaa laajentaa kontakteja sekä kehittää uusia ideoita!

JÄRVI-SUOMEN PARTIOLAISET

Järvi-Suomen Partiolaiset ry:n lähialueyhteistyötä koordinoi ja toteuttaa piirihallituksen alaisuudessa toimiva venäjäryhmä. Yhteistyökumppani rajan takana on alueellinen partiojärjestö Karjalan Partiolaiset (KP), joka kuuluu kansalliseen partiojärjestöön NORS-R:iin (Natsional’naja Organizatsija Rossijskih Skautov-Razvedtšikov eli National Organization of Russian Scouts).

Tavoitteet

 • lisätä lähialueyhteistyötä Järvi-Suomen Partiolaisten ja Karjalan Partiolaisten välillä
 • helpottaa ja tukea piirin lippukuntien ja ryhmien yhteistyötä venäjänkarjalaisten lippukuntien ja ryhmien kanssa
 • lisätä suvaitsevaisuutta henkilökohtaisella ja organisatiotasolla
 • oppia uusia tapoja toteuttaa ja soveltaa partio-ohjelmaa
 • tukea Karjalan Partiolaisia toiminnallisesti

Kohderyhmä

Kaikki järvisuomalaiset lippukunnat ja niiden 12 vuotta täyttäneet jäsenet.

Toiminta

 • leirejä ja retkiä kummallakin puolen rajaa
 • yhteisiä seminaareja partiojohtajille
 • sosed -naapurimerkki
 • valokuvauskilpailu touko-lokakuu 2011
 • ystävyyslippukuntatoiminta
 • sisupartioyhteistyö (J-SP ja KP)
 • meripartioyhteistyö (J-SP ja KP)
 • koulutusyhteistyö (J-SP ja KP)
 • palvelutempauksia Karjalan tasavallan lastenkotien ja kehitysvammalaitosten hyväksi