The wikis have been migrated to a new, more powerful server provided by TNNet. If you see any problems, please let us know as soon as possible at support@scoutwiki.org and we will try to solve them. We want to thank TNNet for providing the server space for the wikis!

Laumanjohtajaneuvosto

PartioWikistä
Siirry navigaatioon Siirry hakuun

Laumanjohtajaneuvosto, tai lyhennettynä LJN, on paikka laumanjohtajille (LJ) kokoontua akelan johdolla saamaan tietoa, vertaistukea, koulutusta, virkistystä, jne.

LJN voi toimia hyvin monella eri tavalla riippuen lippukunnan perinteistä, laumanjohtajien määrästä ja laumanjohtajien partiotaustasta ja iästä. Jos laumanjohtajat ovat aikuisia "partioäitejä" tai "partioisiä", joilla ei ole omaa partiotaustaa he tarvitsevat erilaista tietoa ja tukea kuin esimerkiksi 16–18-vuotiaat nuoret, mutta pitkän partiotaustan omaavat laumanjohtajat.

Tyypillisimpiä laumanjohtajaneuvoston tehtäviä ovat:

  • Sudenpentuosaston asioista sopiminen. Sudenpentuosaston yhteisen toiminnan (esim. yhteiset retket, kisat, tapahtumat) yksityiskohdista sopiminen ja toiminnan valmistelu.
  • Vertaistuki ja kokemustenvaihto. LJN on paikka purkaa tuntoja yhdessä toisten samaa pestiä hoitavien kanssa. LJN:ssa voi keskustella vaikeuksista ja ongelmista, hersytellä hyviä ideoita, jakaa onnistumisia ja vaihtaa kuulumisia.
  • Koulutus. LJN:ssa kerrataan ja syvennetään taitoja sekä lisätään LJ:ien valmiuksia. Laumanjohtajien koulutus on jatkuvaa eikä se saa jäädä pelkästään laumanjohtajien peruskurssin varaan.
  • Virkistystoiminta. LJN retkeilee ja rentoilee yhdessä. LJN on LJ:ien oma ryhmä.