Leirialue

PartioWikistä
Siirry navigaatioon Siirry hakuun

Leiripaikan valinnalla on suuri merkitys leirin ohjelman, viihtyvyyden, kuljetusten helppouden ja ympäristönsuojelun kannalta. Maaston ja kasvillisuuden vuoksi on tärkeää, että perinteinen leiripaikka saa välillä levätä. Leirialueiden vaihtelu tuo myös uutta mielenkiintoa osallistua leirille ja on vetonaula leirin markkinoinnissa. Paikan valinnassa on syytä kiinnittää huomiota seuraaviin seikkoihin:

 • leiriohjelman vaatimukset tai leirialueen ominaispiirteiden hyödyntäminen leirin ohjelmassa
 • leirialueen sisäiset kulkuyhteydet, polkureitistö eri pisteisiin
 • tie leirialueelle: pääseekö huoltokuljetus, tilausbussi, vene tai maitokärryt perille asti?
 • mahdollisuus julkisen liikenteen hyödyntämiseen
 • mahdollisuus valmiiden rakennusten käyttämiseen
 • mahdollisuus rakentaa leiri alusta pitäen itse ilman valmiita rakenteita
 • leirin aiheuttama melu ympäristön lähiasukkaille
 • jätteiden ja jätevesihuollon hoitaminen (erityisesti pohjavesialueilla)
 • mahdollisuus käyttää valmista käymälää tai rakentaa latriini
 • riittävän vesihuollon takaaminen, mahdollisuus saada juomavettä ja pesuvettä
 • mahdollisuus saada polttopuuta ja rakentelupuuta
 • mahdollisuus käyttää valmista tulisijaa tai rakentaa nuotiopaikka
 • kaupan läheisyys, mahdollisuus täydentää esimerkiksi muonatarpeita leirin aikana
 • apteekin tai terveyskeskuspalvelujen läheisyys
 • herkän maaston huomioiminen
 • maaston märkyys tai epätasaisuus, vesaikkoisuus, tuulensuojaisuus, tms. (erityisesti yöpyminen, pelikenttä, jne.)
 • pistesuunnistusta ajatellen onko alueesta tehty ajantasainen suunnistuskartta?
 • uintia ajatellen rajoittuuko leirialue rantaan, soveltuuko ranta sudenpentujen uimapaikaksi?
 • yhteistyöstä sopiminen maanomistajien kanssa
 • lupa- ja ilmoitusasioiden hoitaminen ajoissa ennen leiriä

Leiripaikoista saa tietoa esim. partiopiireistä, paikkakunnan lippukunnilta, viranomaisilta (esim. kaupunkien nuorisosihteerit), seurakunnista, nettisivuilta, jne.

Leirialueita PartioWikissä: Luettelo kämpistä ja leirikeskuksista