The wikis have been moved to another server on 26 January 2021. If you see any problems, please let us know as soon as possible and we will try to solve them.

Leirinjohtajan toimenpidelista

PartioWikistä
Siirry navigaatioon Siirry hakuun

Leirinjohtajalla on kokonaisvastuu leiriprojektista. Seuraavassa on leirinjohtajan tarkistuslista asioista, jotka jonkun leiriorganisaation jäsenen on muodossa tai toisessa tehtävä:

 • Leiripäätöksen tekeminen
 • Leirin ajankohdasta ja paikasta päättäminen
 • Leirinjohtajan valinta ja pestaus


 • Leirin staabin kokoaminen ja pestaus
 • Leirin tavoitteista ja teemasta päättäminen
 • Vastuualueiden jakaminen
 • Suunnitteluaikataulun laatiminen
 • Leirialueen varaaminen
 • Budjetin laatiminen
 • Leirin osallistumismaksusta päättäminen
 • Avustusten hakeminen
 • Leirin tunnuksen laatiminen
 • Leirin mainonta, ilmoittautumislomakkeiden laatiminen
 • Tarvittavien lupien ja vakuutusten hankkiminen
 • Kuljetuksista sopiminen
 • Ohjelmakaavion laatiminen
 • Ohjelman valmistelu
 • Ohjelmaan liittyvien vierailijoiden kutsuminen
 • Kutsuvieraiden kutsuminen
 • Lehdistötiedotteiden laatiminen, ulkoisesta tiedotuksesta huolehtiminen
 • Leirialueen kaavoitus
 • Palveluleiriläisten pestaus
 • Ilmoittautuneiden läpikäynti, osallistujien erityistarpeiden huomioiminen
 • Leiriläisten jako alaryhmiin
 • Leirikirjeen laatiminen ja lähettäminen
 • Leirimaksujen suorittamisen valvominen
 • Turvallisuudesta huolehtiminen
 • Viestiyhteyksistä päättäminen
 • Leirilehden muodosta päättäminen
 • Leiri-infokokouksen pitäminen vanhemmille ja ilmoittautuneille
 • Leiriohjelman ja valmistelujen vaiheen tarkistus ajoissa ennen leiriä
 • Kaluston ja materiaalien hankkiminen
 • Puu-, vesi-, jäte-, yms. huollon järjestäminen
 • Hygienian ja ympäristönäkökohtien huomioiminen
 • Leiripaikan esivalmistelu ja rakentelu
 • Ruokalistasta päättäminen, muonien hankkiminen
 • Viime hetken ongelmien ratkonta


 • Leirinaikainen rakentaminen
 • Leiriohjelmien sujuvuuden ja aikataulujen pitävyyden varmistaminen
 • Leiriohjelman toteuttaminen
 • Leirinaikaisen muonituksen hoitaminen
 • Leirinaikaisen huollon ja kuljetusten hoitaminen
 • Leirinaikaisesta turvallisuudesta, ensiavusta sekä yö- ja uimavalvonnasta huolehtiminen
 • Leirinaikaisten ongelmien ratkonta ja ajankohtaisista asioista tiedottaminen
 • Leirin kutsuvieraiden kaitseminen


 • Leirin purkaminen
 • Leirialueen lopputarkastus
 • Kaluston huolto ja palautus/varastointi
 • Palautteiden keruu
 • Palveluleiriläisten ja tukijoiden (esim. maanomistajat) kiittäminen
 • Leirilehden, -kirjan, -videon, kuva-CD:n tms. laatiminen ja lähettäminen osallistujille
 • Leirin loppuraportin laatiminen