Leirinjohtajan toimenpidelista

PartioWikistä
Siirry navigaatioon Siirry hakuun

Leirinjohtajalla on kokonaisvastuu leiriprojektista. Seuraavassa on leirinjohtajan tarkistuslista asioista, jotka jonkun leiriorganisaation jäsenen on muodossa tai toisessa tehtävä:

 • Leiripäätöksen tekeminen
 • Leirin ajankohdasta ja paikasta päättäminen
 • Leirinjohtajan valinta ja pestaus


 • Leirin staabin kokoaminen ja pestaus
 • Leirin tavoitteista ja teemasta päättäminen
 • Vastuualueiden jakaminen
 • Suunnitteluaikataulun laatiminen
 • Leirialueen varaaminen
 • Budjetin laatiminen
 • Leirin osallistumismaksusta päättäminen
 • Avustusten hakeminen
 • Leirin tunnuksen laatiminen
 • Leirin mainonta, ilmoittautumislomakkeiden laatiminen
 • Tarvittavien lupien ja vakuutusten hankkiminen
 • Kuljetuksista sopiminen
 • Ohjelmakaavion laatiminen
 • Ohjelman valmistelu
 • Ohjelmaan liittyvien vierailijoiden kutsuminen
 • Kutsuvieraiden kutsuminen
 • Lehdistötiedotteiden laatiminen, ulkoisesta tiedotuksesta huolehtiminen
 • Leirialueen kaavoitus
 • Palveluleiriläisten pestaus
 • Ilmoittautuneiden läpikäynti, osallistujien erityistarpeiden huomioiminen
 • Leiriläisten jako alaryhmiin
 • Leirikirjeen laatiminen ja lähettäminen
 • Leirimaksujen suorittamisen valvominen
 • Turvallisuudesta huolehtiminen
 • Viestiyhteyksistä päättäminen
 • Leirilehden muodosta päättäminen
 • Leiri-infokokouksen pitäminen vanhemmille ja ilmoittautuneille
 • Leiriohjelman ja valmistelujen vaiheen tarkistus ajoissa ennen leiriä
 • Kaluston ja materiaalien hankkiminen
 • Puu-, vesi-, jäte-, yms. huollon järjestäminen
 • Hygienian ja ympäristönäkökohtien huomioiminen
 • Leiripaikan esivalmistelu ja rakentelu
 • Ruokalistasta päättäminen, muonien hankkiminen
 • Viime hetken ongelmien ratkonta


 • Leirinaikainen rakentaminen
 • Leiriohjelmien sujuvuuden ja aikataulujen pitävyyden varmistaminen
 • Leiriohjelman toteuttaminen
 • Leirinaikaisen muonituksen hoitaminen
 • Leirinaikaisen huollon ja kuljetusten hoitaminen
 • Leirinaikaisesta turvallisuudesta, ensiavusta sekä yö- ja uimavalvonnasta huolehtiminen
 • Leirinaikaisten ongelmien ratkonta ja ajankohtaisista asioista tiedottaminen
 • Leirin kutsuvieraiden kaitseminen


 • Leirin purkaminen
 • Leirialueen lopputarkastus
 • Kaluston huolto ja palautus/varastointi
 • Palautteiden keruu
 • Palveluleiriläisten ja tukijoiden (esim. maanomistajat) kiittäminen
 • Leirilehden, -kirjan, -videon, kuva-CD:n tms. laatiminen ja lähettäminen osallistujille
 • Leirin loppuraportin laatiminen