Leiriportti

PartioWikistä
Siirry navigaatioon Siirry hakuun

Leiriportti on leirialueen sisääntuloreitin varrella oleva koko leirin yhteinen portti tai monen lippukunnan leirillä savun oma portti.

Yleensä lähes kaikki savuun tulo ja sieltä poistuminen tapahtuu savun leiriportin kautta. Portin yhteydessä voikin olla nappitaulu, jossa jokaisella savun asukkaalla on "nappi". Portista kuljettaessa nappi siirretään osoittamaan savussa paikalla olemista tai sieltä poissaoloa. Yleninen tapa tehdä nappitaulu on laittaa kahden pisteen välille naruja tai rautalankoja joissa jokaisessa lukee eri kohde kuten esim. kotona, ohjelmassa/pestissä tai ulkona. Nappina toimii pyykkipoika johon kirjoitettu leiriläisen nimi.

Määritelmä

Wikipedia kuvaa portin "aidassa olevaksi liikkuvaksi osaksi, joka voi joko liukua vasemmalle tai oikealle, tai saranoilla varustettu eteen- tai taaksepäin liikkuva kappale."[1]. Portti voi olla myös kuvaannollinen, tarkoittaen "pelkkää aukkoa jonnekin tuntemattomaan tai upeaan paikkaan".[1]

Leiriportti on leirillä käytössä oleva portti ja näin ollen porttien erikoistapaus. Se voi olla Wikipedian määritelmän mukainen aidan osa ja se voi sisältää saman määritelmän kuvaaman liikkuvan osan. Leiriporttiin sisältyy kuitenkin vielä enemmän kuvaannollisesta määrittelystä "aukko... tuntemattomaan tai upeaan paikkaan".

Leiriportti on "leirillä käytettävä rakennelma, joka jakaa ympäristön portin ulkopuoliseen ja portin sisäpuoliseen osaan". Portin pystyttäjä edustaa yleensä sisäpuolista osaa ympäristöstä. Pystyttäjällä on tarve osoittaa ja rajata aluetta. Leiriporttiin voi kuulua aita ja liikkuvia osia mutta se ei ole lainkaan välttämätöntä.

Monilla leireillä on käytössä portti, jossa voi olla nostettava puomi ja jossa leirin turva tekee kulunvalvontaa. Näitä pisteitä ei yleensä kutsuta leiriportiksi vaan esim. leirin portiksi.

Leiriportin tarkoitus

Leiriportin yksi tehtävä on toimia tilan rajaajana. Sen viesti on "tässä on raja, jonka toisella puolella on meidän tila ja toisella muu tila".

Leiriporttiin liittyy myös viestintäulottuvuus. Se on ikään kuin mainos siitä, mitä portin toisella puolella on luvassa.

Leirillä rakennettava portti on luovan toiminnan kohde. Joillain leireillä leirirakenteiden, mukaan lukien porttien, rakentaminen voi jatkua viimeiseen iltaan saakka.

Joissain tilanteissa on tarpeen määritellä oleskelun rajat. Leiriportin sisäpuolella voidaan todeta, että "portin ulkopuolelle ei saa mennä".

Leiriportin käyttö

Leiriportti voi olla koko leirin portti. Se on merkki niin Jamboreella, Finnjamboreella kuin piirileirilläkin siitä, että tähän loppuu "muu maailma", tästä alkaa leiri.

Suurilla leireillä leiriportti voidaan rakentaa alaleirien, kylien, savujen, leirilippukuntien jne. rajalle. Se voi olla myös leirin johdon, "staabilan" alueen rajalla. Tai erilaisten toimintapisteiden, laaksojen rajalla.

Erilaisia leiriportteja

Viitteet