Lippukunnanjohtajakurssi

PartioWikistä
(Ohjattu sivulta Lippukuntakurssi)
Siirry navigaatioon Siirry hakuun

Lippukunnanjohtajakurssi, jota kutsutaan myös nimellä lippukuntakurssi, sisältää rautaisannoksen asiaa lippukunnan eri toimintojen johtamisesta ja kehittämisestä. Kurssin teemoja ovat mm. lippukunnan johtamisen rutiinit ja työkalut, partiopiirin tarjoama tuki lippukunnan johdolle, johtajaryhmän motivointi ja partio-ohjelman monipuolinen hyödyntäminen lippukunnan toiminnan kehittämisessä sekä vuosisuunnittelu ja laadukkaan partiotoiminnan käytännöt ja tunnuspiirteet. Kurssilla keskitytään lippukunnan toiminnan eri alueisiin vastuullisen partiojohtajan näkökulmasta syventäen partiojohtajien peruskurssin antia erityisesti lippukunnan johtamiseen liittyvillä tiedoilla ja taidoilla. Kurssin suorittaminen antaa valmiudet toimia lippukunnanjohtajana tai muussa lippukunnan johtotehtävässä.

Pääsyvaatimukset

Kurssi on tarkoitettu partiojohtajien peruskurssin käyneille lippukunnan johtajistossa toimiville tai lippukunnan johtamiseen liittyvistä vastuupesteistä kiinnostuneille partiolaisille.

Kurssin keskeinen sisältö

 • Erilaiset lippukunnat, työnjako, pestit, sidosryhmät ja erityispiirteet
 • Johtaminen, henkilöjohtaminen, tavoitejohtaminen, muutosjohtaminen
 • Lippukunnanjohtajan ja muun johtajiston tehtävät ja vastuu, delegointi
 • Johtajahuolto, motivointi ja jaksaminen, palaute ja kiittäminen, ansiomerkit
 • Toiminnan suunnittelu, lippukunnan vuodenkulku
 • Tiedottaminen, kriisitiedottaminen
 • Koulutussuunnittelu, oma ja lippukuntalaisten kouluttautuminen
 • Kokoustekniikka, vuosikokous, talous ja kirjanpito, arkistointi ja viranomaisluvat
 • Varainkeruu, avustukset ja rahastot, verotus
 • Alueen, partiopiirin ja järjestön tuki lippukunnalle
 • Uuden lippukunnan perustaminen, yhdistyksen rekisteröinti, lait ja asetukset
 • Partiomenetelmän hyödyntäminen ja partio-ohjelman monipuolinen käyttö
 • Lippukunnan toiminnan arviointi ja kehittäminen, uudet ideat, hyvät käytännöt, perinteet
 • Lippukuntahengen vahvistaminen

Kurssin toteutus

Kurssin kesto on yleensä yksi viikonloppu. Kurssin järjestää joko partiopiiri tai YTP-alue. Merkittävän osan kurssin antia muodostaa mahdollisuus vaihtaa kokemuksia, näkemyksiä ja hyviä käytäntöjä eri lippukuntien ja YTP-kursseilla eri partiopiirien partiojohtajien kanssa.

Tunnukset ja todistus

Kurssin suorittanut saa todistuksen.

Kurssit

Johtamiskurssit

Akelakurssi | Gilwell-kurssi | Hankeohjaajakurssi | Ikäkausivastaavakoulutus |ITU-kurssi | Järjestönjohtamiskurssi | Kolmiapila-Gilwell-kurssi | Kolmiapila-kurssi | Laumanjohtajien peruskurssi | Leirinjohtajakurssi | Lippukunnanjohtajakurssi | Lippukuntakurssi | Luotsikoulutus | Partiojohtajien peruskurssi | Rajoja ja rajanylityksiä -koulutus | Ryhmänohjaajakoulutus | Sampokurssi | Sisupartiojohtajakurssi | Tervetuloa partioon -kurssi | Tervetuloa piiriin -koulutus | Valtermannikurssi | Value based leadership | Vartionjohtajien peruskurssi | Vartionjohtajien jatkokurssi

Ohjaajakurssit

Ohjaajakoulutus | Alueohjaajakurssi | Ohjelmaohjaajakurssi | Koulutusohjaajakurssi | NLK | NTC II

Taitokurssit

Ensiapukurssi | Erätaitokurssi | Erätaitoperuskurssi | Erätaitojatkokurssi | Eräopaskurssi | Etsintäkurssi | Hankeohjaajakouluttajakurssi | Jäätikkö- ja vuoristovaelluskurssi | Kiipeilykurssi | Koulutusvastaavakoulutus | Köysityökurssi | Leikkikurssi | Lippukuntalehtikurssi | Leirinjohtajakurssi | Muonittajakurssi | Nuotiokitarakurssi | Partiokouluttajakurssi | Partiomatkailukurssi | Rummutuskurssi | Seppokurssi | Viestikurssi | Viestintäkoulutus

Kilpailukurssit

Järjestelytoimikuntakurssi | Kilpailunjohtajakurssi | Partiotaitokilpailujen järjestämiskurssi | PT-kisatoimitsijakurssi | Rastipäällikkökurssi | Tulospalvelukurssi | Valvojakurssi

Meripartiokurssit

Veneenohjaajakurssi | Förstikurssi | Saaristokipparikurssi | Kipparikurssi | Pelastautumiskurssi | Tutkakurssi