Luotsi

PartioWikistä
Siirry navigaatioon Siirry hakuun

Luotsi

Tarpojien, samoajien ja vaeltajien vartionjohtajalla tulee olla vahva aikuisen tuki takanaan koko vartionjohtamisen ajan. Tästä tuesta vastaa luotsi.

Vartionjohtaja ja luotsi toimivat yhdessä koko toimintakauden ajan. He yhdessä vastaavat vartion toiminnasta. Vj suunnittelee ja valmistelee luotsin tukemana ja yhdessä vartionsa kanssa oman ikäkautensa (tarpojien, samoajien tai vaeltajien) toimintaa tekemällä toimintasuunnitelman. Vj:n ja luotsin on hyvä sopia milloin ja miten vj ja luotsi tapaavat, milloin luotsia tarvitaan paikalle, mitä tehtäviä luotsi hoitaa toimintakauden aikana ja esimerkiksi miten toimitaan, jos vartionjohtaja ei pääsekään johonkin vartion kokoukseen. Vj on vartionsa johtaja ja luotsi hänen ohjaajansa.

Luotsin tehtävänä on huolehtia siitä, että vartion toiminta käynnistyy ja että vartionjohtajat saavat tarvitsemaansa tukea ja koulutusta. Luotsi voi toimia myös vj:n pestaajana, jos lippukunnassa pestaaminen ei ole jonkun muun vastuulla. Aivan uusien nuorten vartionjohtajien aloittaessa luotsin voi olla hyvä olla paikalla joissakin kokouksissa, kunnes vartionjohtajat pärjäävät yksin. Luotsin ei tarvitse osallistua aktiivisesti kokoukseen, pelkkä fyysinen läsnäolo usein riittää.

Luotsin tärkeimpiä tehtäviä on antaa vartionjohtajalle (positiivista) palautetta ja kannustaa häntä. Itsenäisesti pärjääville vartionjohtajille on tärkeää antaa omaa tilaa ja vastuuta. Luotsi valvoo ja tukee vartioiden toimintaa pääasiassa vain vartionjohtajan kautta.

Luotsi toimii yleensä myös viestinvälittäjänä lippukunnan muiden ikäkausien, hallituksen ja vaikkapa leirinjohtajan suuntaan. Luotsi voi viedä vartionjohtajien toiveita ja ajatuksia eteenpäin ja tuoda muiden ajatuksia ja terveisiä heillepäin.

Jos lippukunnassa on useampia tarpoja-, samoaja- tai vaeltajavartioita, voidaan koko ikäkauden toiminnasta vastaamaan pestata myös erillinen ikäkausivastaava. Ikäkausivastaava ohjaa ja tukee kyseisen ikäkauden luotsien toimintaa. Pääpaino tehtävässä on yhteistyön, kommunikoinnin ja hyvien käytäntöjen sekä ideoiden jakaminen ja ylläpitäminen kyseisen ikäkauden luotsien kesken ja muuhun lippukuntaan päin. Ikäkausivastaava voi resurssiensa mukaan toimia myös yhtenä luotseista.