Majavanhäntä

PartioWikistä
Siirry navigaatioon Siirry hakuun
Majavanhäntämerkki

Kaukoretkimerkeistä uusin on kaukomelontamerkki Majavanhäntä. Kaukomelonta tehdään joko inkkarikanootilla, kajakilla tai soutuveneellä, ja retken täytyy kestää vähintään kuusi vuorokautta. Pituutta melonta- tai souturetkelle pitää kertyä noin 100 kilometriä. Muiden kaukoretkimerkkien tapaan kaukomelonta on yksilösuoritus. Retkiryhmässä saa olla enintään kuusi ihmistä, veneiden tai kanoottien suositeltu määrä on 2—3. Kaikki retkiryhmän merkkiä suorittavat jäsenet tekevät oman tutkimustyön.

Kaukomelontaan sisältyvästä tutkimustyöstä on annettu samanlaiset ohjeet kuin Karhunhammas- ja Kultainen Ruori-kaukoretkitutkimuksista: suorittaja valitsee harrastustutkimuksen aiheen itse. Aihe rajataan huolella, tutkimuksessa etsitään vastauksia ennalta asetettuihin kysymyksiin ja esitetään tutkimusongelmaan liittyviä havaintoja ja näiden perusteella tehdyt johtopäätökset. Varuste- ja muona-arviot kuuluvat suoritukseen, eivätkä siis kelpaa tutkimusaiheiksi. Kaukoretkiraportteja halutaan käyttää apuna retkivarusteiden ja -muonien kehittämisessä.

Kaukopurjehduksesta on esitettävä ennakkosuunnitelma SP:n meripartioryhmälle. Meripartioryhmä ei hyväksy suoritusta, jonka ennakkosuunnitelmaa ei ole ennen retkeä hyväksytetty ryhmällä. Karhuhammas- ja Majavanhäntä-suoritukset hyväksyy Karhunhammasraati.

Loppuraportti esitellään meripartioryhmälle kolmen kuukauden kuluessa retken päättymisestä sidottuna tai muulla tavoin koottuna - kokoamisessa suositellaan käytettäväksi "partiomaista mielikuvitusta". Meripartioryhmä antaa lausuntonsa tutkimuksesta kolmen kuukauden kuluessa siitä, kun tutkimus on ryhmälle toimitettu. Arvostelussa otetaan huomioon ennakkosuunnitelma, retken vaatimukset ja loppuraportti, jonka pakolliset osa-alueet on lueteltu marginaalissa.

Hyväksytysti retkensä tehnyt palkitaan nahkaisella, noin neljän sentin pituisella majavanhäntämerkillä, joka laitetaan roikkumaan partiopaidan oikean rintataskun napista tai kiinnitetään taskuun Karhunhampaan tai Kultaisen Ruorin alle.

Loppuraportin sisältö

  • tiedot suorittajasta: nimi, ikä, osoite, ammatti, lippukunta, partiopiiri, partiotehtävä sekä aikaisempi retkeily- ja melontakokemus
  • tutkimusaiheen nimi, retken ajankohta ja paikka
  • perusteet Majavanhännän suoritushalukkuuteen
  • ennakkosuunnitelma ja kuvaus retkivalmisteluista
  • retkipäiväkirja, johon kuuluu tarkka selostus ja joko topografi- tai merikartalle tehty peitepiirros reitistä
  • päiväkirja, josta käy ilmi retken tapahtumat ja tunnelmat ja omat ajatukset. Piirrosten, valokuvien ym. käyttöä suositellaan
  • käytetyn kaluston, varusteiden, muonan ja henkilökohtaisten varusteiden arvio yksityiskohtaisesti. Niiden tarkoituksenmukaisuus, hyvät ja huonot puolet
  • harrastetutkimus tuloksineen sekä selvitys tutkimusmenetelmästä ja -välineistä, tutkimusaineisto ja tietolähteet

Katso myös

Päivittyvä luettelo suoritetuista Majavanhännistä löytyy Suomen Partiolaisten partio-ohjelman sivustolta.

https://partio-ohjelma.fi/toiminta/kaukoretkimerkit