Morsen aakkoset

PartioWikistä
(Ohjattu sivulta Morsetus)
Siirry navigaatioon Siirry hakuun

Morsetus on joukko kommunikointitapoja, joita yhdistää viestien lähettäminen Morsen aakkosilla. Morsettaa voi mm. sähköttämällä, valo- tai äänimerkeillä tai liputtamalla.

Morsen aakkosia voi hyödyntää myös salakirjoituksissa. Tällöin kirjaimet koodataan jollakin vastaanottajan kanssa ennalta sovitulla kaavalla esim. parillisilla ja parittomilla numeroilla tai vokaaleilla ja konsonanteilla. Mielikuvituksellisempia keinoja voivat olla vaikkapa vokaalien määrät tavuissa tai nuottiviivaston merkintöjen soveltaminen.

Nykyään taitoa tarvitaan lähinnä partiotaitokilpailuissa ja radioamatööritoiminnassa.


Kirjaimet

* A .-   P .--.
* B -...  Q --.-  
* C -.-.  R .-.  
* D -..  S ...  
* E .   T -
* F ..-.  U ..-  
* G --.  V ...-  
* H ....  W .--   
* I ..   X -..- 
* J .---  Y -.-- 
* K -.-  Z --.. 
* L .-..  Å .--.-
* M --   Ä .-.-
* N -.   Ö ---.
* O ---  Ü ..--

ESIM. -- --- .-. ... . -. .- .- -.- -.- --- ... . - = M.O.R.S.E.N.A.A.K.K.O.S.E.T


Numerot

* 0 -----
* 1 .----
* 2 ..---
* 3 ...--
* 4 ....-
* 5 .....
* 6 -....
* 7 --...
* 8 ---..
* 9 ----.


Erikoismerkit

* ? ..--..
* / -..-.
* = -...-
* : ---...
* , --..--
* . .-.-.-


Muistitaulukko kirjaimille ja numeroille

Liiku taulukossa ylhäältä alas. Reitti, joka muodostuu haluamallesi kirjaimelle on kyseisen Morsen aakosen mukainen sähkötysmerkki. Tumma ruutu tarkoittaa viivaa ja valkoinen pistettä.

E T
I A N M
S U R W D K G O
H V F Ü L Ä P J B X C Y Z Q Ö  
5 4   3       2           Å   1 6               7       8   9 0

Kirjainten muistisanat

Ennen vanhaan oli tapana opetella morseaakkosia muistisanojen avulla. Sanat alkavat kyseisellä kirjaimella: tavu, jossa on kaksi vokaalia (a,e,i,o,u,y,å,ä,ö) vastaa pitkää ja tavu, jossa on vain yksi vokaali lyhyttä.

HUOM! Nykyään muistisanat eivät kuitenkaan ole suositeltava tapa opiskella aakkosia, sillä muistisanojen kautta ajatteleminen on huomattavan hidasta. Erityisesti radioamatöörien harjoittama sähkötys (CW) vaatii kirjainten "kopituksessa" ja lähetyksessä nopeutta, jolloin muistisanoista ja mahdollisista visuaalisista "apuvälineistä" on vain haittaa.

Muistisanoista on monia muitakin versioita, tässä yhdet.

* A a-vain       N naa-va
* B bee-ring-me-ri   O oi-kein-päin
* C cey-lon-saa-ri   P per-heen-pie-nin
* D daa-de-li      Q qual-leet-op-paat
* E en         R re-tii-si
* F fe-mi-nii-ni    S si-pu-li  
* G gee-klaa-vi     T tee
* H ha-ra-ki-ri     U u-ro-työ
* I i-lo        V vel-vol-li-suus
* J ja-tuul-koon-vaan  Y yö-jo-pei-tää 
* K kou-lu-työ     Z zoo-loo-gi-o 
* L lap-peen-ran-ta   Ä äl-kää-kos-kaan
* M muu-rain      Ö öi-seen-maa-han 

Hieman erilaiset muistisanat:

* A A-haa        P per-heen-pie-nin
* B bee-ring-me-ri   Q quu-lee-ko-maa
* C cey-lon-saa-ri   R re-tii-si
* D daa-de-li      S si-pu-li 
* E en         T tee
* F fe-mi-nii-ni    U u-ro-työ
* G gee-klaa-vi     V vel-vol-li-suus
* H hy-vä-hy-vä     W wam-pyy-reit
* I i-lo        X tää-äk-sät-tää
* J ja-tuul-koon-vaan  Y yö-jo-pei-tää 
* K kou-lu-työ     Z zoo-loo-gi-o 
* L lap-peen-ran-ta   Å ån-vai-kea-kir-jain
* M muu-rain      Ä äl-kää-kos-kaan 
* N naa-va       Ö öin-tuu-lee-pi 
* O oi-voi-voi

.