Ohjelmauudistus 2010/Johtajan kansio/Seikkailijat/1

PartioWikistä
Siirry navigaatioon Siirry hakuun
Ohjelmauudistus2010.png Vanha Ohjelmauudistus 2010 -artikkeli
Huom! Tämä Ohjelmauudistus 2010 -projektiin liittyvä artikkeli on tehty uudistuksen hyvin varhaisten materiaalien pohjalta. Artikkelissa esitetty tieto saattaa siis olla vakavasti vanhentunutta tai virheellistä.

TUTUSTUN VARTIOONI JA LIPPUKUNTAANI

Tavoitteena on, että seikkailija

  • Tuntee lippukuntansa nimen, huivin ja lipun
  • Tietää Joukkueensa nimen ja Samponsa nimen
  • Tietää millainen on seikkailijaohjelma ja mitä partiossa tehdään

Johdanto

Uusi seikkailija ei vielä hahmota lippukunnan kokoa tai sen organisaation rakennetta. Tavoitteena on, että seikkailija ymmärtää, että sudenpennut ovat seikkaijoita nuorempia ja tarpojiin siirrytään seikkailijoiden kaksi-kolmevuotisen ohjelman jälkeen. Tärkeää on myös, että ensimmäisissä seikkailijakokouksissa ennen kaikkea tutustutaan toisiin seikkailijoihin sekä sampoon/sampoihin.

Tutustukaa oman lippukunnan huiviin, huivimerkkiin, lippuun ja muihin tunnuksiin. Jokaisella vartiolaisella tulee olla vähintään partiohuivi kaikissa partiotilaisuuksissa. Partiohuivi on partiolaisen tärkein tunnusmerkki. Jos lippukunnan perinteisiin kuuluu, että huivin saa lupauksenantotilaisuudessa, kerro siitä seikkailijoille.

Hyvä toimintasuunnitelma on joukkueen laadukkaan toiminnan edellytys. Se on hyvä käydä läpi yhdessä vartion kanssa ensimmäisessä kokouksessa. Selitä seikkaiijoille myös miksi aktiviteetteja ja taitomerkkejä tehdään. Miettikää yhdessä, mikä on hyvä aika retkille ja erikoiskokouksille.

Kerro myös seikkailijapelistä. Kerro vartiolaisille tärkeät päivämäärät, kuten lupauksenanto tai lippukunnan yhteiset tapahtumat heti, kun saat itse ne tietää. Muistuta, että ilman viikkokokouksissa opittuja taitoja ei voi lähteä retkille ja että erikoiskokous menettää arvonsa, jos niitä on liian usein.

Missä?

Aktiviteetti tehdään kololla/retkellä.

Ryhmä ja johtajan rooli

Ryhmän ensimmäisissä kokouksissa ei vielä ehkä kannata jakaa seikkailija-joukkuetta vartioihin, vaan kaikki toiminta pääasiassa kannattaa olla sammon johtamaa.

Aktiviteettivinkit

1. Johtaja kertoo oman partiohistoriansa kautta, mitä kaikkea partiossa voi tehdä. Tuo kokoukseen valokuvia partiotapahtumista, joissa olet ollut mukana. Kerro ketkä olivat sinun johtajiasi ja mitä kanssasi samassa laumassa tai vartiossa aikanaan olleet nyt tekevät partiossa.

2. Jos mahdollista, pyytäkää lippukunnanjohtaja vierailemaan kokouksessanne. Lippukunnanjohtaja voi esitellä kolon ja muut siellä kokoontuvat ryhmät ja johtajat joukkueellenne.

3. Nimi on vartion tunnuksista tärkeimpiä. Vartion joko valitsee sen itse tai saa sen perintönä. Ensimmäisessä vartion tapaamisessa kannattaa aloittaa vartion nimen suunnittelu tai tutustua vartiolle etukäteen annettuun nimeen. Jos lippukunnan perinteisiin kuuluu, että vartio saa lippukunnassa vuosikausia käytössä olleen nimen, ei nimeä siis tarvitse suunnitella. Sen sijaan on syytä kertoa edellisistä samannimisistä vartioista, niiden perinteistä, tavoista ja jälkeensä jättämistä aarteista, kuten viireistä ja vanhoista päiväkirjoista.

B-P nimesi ensimmäisen partioleirin vartiot eläinten nimillä. Tästä alkoi pitkä perinne, jota suositaan vielä nykyäänkin, esimerkiksi Karhu, Kärppä, Kotka. Uudempi versio samasta teemasta voi olla vaikkapa Krokot. Pilkkaavia tai muuten negatiivisia nimiä pitäisi kuitenkin välttää. Nimi voi määräytyä myös sen mukaan, mihin osastoon vartio lpk:ssa kuuluu. Putkivartiomallissa vartion nimi ei yleensä vaihdu, vaan voi periytyä vuosikymmenten takaa. Useissa lippukunnissa on käytäntö, että vartioiden nimet ovat yksikössä, laumojen monikossa: Kärppä-vartio ja lauma Kärpät.

Ensimmäisellä partioleirillä Brownsean saarella vuonna 1907 leirivartioiden nimet olivat: Kuovit, Korpit, Sudet, Härät. Tätä partion historiajuttua voit käyttää iltapuheena ensimmäisessä kokouksessa.

4. Harjoitelkaa lippukuntanne huivimerkin ja lipun symboliikkaa tekemällä niistä yhdessä seinäjuliste. Piirtäkää merkit ja lippu sekä kirjoittakaa, koska ne on otettu käyttöön ja kuka ne on suunnitellut. Vartiolaiset voivat harjoitella huivin ja lipun symboliikkaa piirtämällä niitä. Vj voi esimerkiksi piirtää huivimerkin tai lipun ääriviivat valmiiksi ja vartiolaisten täytyy värittää ne tai liimata värillisiä ja oikeaan muotoon leikattuja silkkipapereita oikeisiin kohtiin. Lippukunnan logoja voi myös painaa tai piirtää kankaalle, josta teette myöhemmin ruokailuvälinepussit kaikille.

5.Aarteenetsintä


Piirrä kolosta mystinen kartta ja merkitse karttaan rasteja aarteen merkiksi. Anna vartiolaisten etsiä aarretta kololta. Aarteet voivat olla esimerkiksi karkkeja tai hedelmiä, jotka syödään lopuksi yhdessä, tai Seikkailijan kortteja, jonka löytänyt seikkailija saa pitää (yksi per seikkailija).

5. Jos seikkailijajoukkue on kokonaisuudessaan sudenpennuista siirtyvässä porukassa ja mukana siirtymäriittitapahtumassa, voi tämä aktiviteetti olla osa esim. pidempää siirtymäretkeä "ensimmäinen seikkailijajoukkueen kokous".

Kasvatustavoiteet

  • Oman ja muiden kulttuurien arvostus
  • Kyky ymmärtää itsensä osaksi paikallista, kansallista ja kansainvälistä yhteisöä
  • Erilaisuuden näkeminen rikkautena