Ohjelmauudistus 2010/Johtajan kansio/Seikkailijat/Itä5

PartioWikistä
Siirry navigaatioon Siirry hakuun

Osaan sytyttää tulen kaminaan tai saunan pesään SIIRRETTY

Tulen sytyttämistä erilaisiin tulisijoihin kannattaisi harjoitella runsaasti. Sekä saunan kiukaan pesään että kamiinaan olisi seikkailijan hyvä osata tehdä tulet.

Missä: retkellä, jossa on sauna ja puukiuas tai talviteltalla, jossa on kamina. Periaatteessa kaminan voi raahata esim. jonkun seikkalijan omakotitalon pihalle (maanomistajan lupa)ja siellä tehdä esimmäiset harjoitukset.

Ryhmä: Joukkue jakaantuu vartioiksi, jotka voivat vielä jakaantua 2-3 hlön ryhmiin.

Käytännön taitoja harjoitellaan aina pienessä ryhmässä. Jos käytettävissä on vain yksi kamina/saunan pesä, sampo jakaa vartiot siten, että yksi vartio harjoittelee tulentekoa, toinen vartio hakkaa halkoja, kolmas tekee kiehisiä valmiiksi. Vaihdetaan paikkoja ja kaikki vartiot pääsevät kaikkiin pisteisiin. Valmistelua sampolle tässä on sen verran, että sytyttäjä vartiolle tulee olla jo valmiina ensimmäiset kiehiset ja pienet puut...

Tulen sytyttämistä erilaisiin tulisijoihin kannattaisi harjoitella runsaasti. Sekä saunan kiukaan pesään että kamiinaan olisi seikkailijan hyvä osata tehdä tulet.

Tästä vinkit taitokirjaan:

Kuva!!! Miten sytykkeet asetellaan, kun tulta ei ole kovin helppo hoitaa.

1.Ensimmäiseen kuvaan tulee kuva saunan pesästä, johon alimmaksi on laitettu kaksi pienempää halkoa, joiden päälle sytykkeet on asetettu. niide päälle haloista hakattuja pienempiä puutikkuja ja niiden päälle hieman suurempia halosta hakattuja pikkuhalkoja. Sytykkeenä on hyvä esittää tuohta tai kiehisiä ja sytyttävän käden voi laittaa kohti sytykkeiden alapintaa, josta tuli sitten pääsee roihahtamaan ylöspäin.

2. Kaminasta tulee kuva ylhäältä ja 3.läpäisykuva sivusta, jossa sytykkeet, tuohet tai kiehiset on asetettu luukusta katsottuna kaminan takaseinämälle. Sytykkeiden päälle on ladottu haloista hakattuja pienempiä tikkuja ja pienempiä halkoja. Sytytys sytykkeiden alta tai keskeltä (jos kamiinassa on yläkansi eikä sivuluukkua)

Tärkeintä tulen sytyttämisessä on huolellinen valmistelu. Sytykkeiden tulee olla kuivia, samoin polttopuiden. Kaminan tai saunanpesän valmistelu alkaa vanhan tuhkan tyhjentämisellä joko tuhkaluukun kautta (saunanpesä) tai kaminan luukun kautta. Pesän/Kaminan tuhka tyhjennetään palamattomaan ja sulamattomaan tuhka-astiaan tulipalovaaran takia. Tyhjennyksen jälkeen sytytettävä tuli saa paremmin ilmaa ilma-aukkojen kautta. Saunan pesän ilma-aukot ovat yleensä tulipesän luukussa ja ne aukeavat ja sulkeutuvat sivuttain kuljetettavan säädön kanssa. Kaminan ilma-aukot ovat yleensä luukun vastapuolella alhaalla ja sitä säädetään tuuliolosuhteisiin sopivaksi kiertämällä auki/kiinni ennen sytytystä kaminan ollessa kylmänä.

Tulen sytytys saunan pesään

saunan pesään rakennetaan nuotio kuten maasto-olosuhteissakin. Alimmaksi on hyvä asetella kaksi pientä halkoa, joiden väliin asetellaan sytykkeet. Sytykkeiden valinnassa on hyvä huomioida saunan pesän arina, etteivät sytykkeet putoa arinan rakojen läpi suoraan tuhkaluukkuun. Sytykkeiden päälle asetellaan tikkuja ja pieniä halkoja. Pesää ei kannata täyttää kokonaan ennen kuin tuli on varmasti syttynyt. Pesä sytytetään sytyttämällä sytykkeiden alta, jotta yläpuolella on mahdollisimman paljon palavaa materiaalia. Jos tuli näyttäisi syttyvän, laita pesän luukku kiinni ja avaa ilma-aukot auki. Samalla kannattaa vetää tuhkaluukkua hieman auki (ulospäin), pari cm:ä riittää. kun tuli palaa kunnolla, laita pesään lisää puita ja laita ilma-aukot pienemmälle. työnnä tuhkaluukku melekin kiinni. Ilma-aukkojen ja tuhkaluukun avaaminen lisäävät pesän ilmankiertoa eli "vetoa" jolloin tuli saa paremmin happea ja palaa paremmin.

Vinkki! Muista, että sauna lämpenee usein jo yhden pesällisen polttamisella, joskus vaaditaan kaksi. Kiukaalle ei saa heittää vettä pian tulen sytyttämisen jälkeen, sillä silloin kivet ovat vielä kylmiä ja vesi valuu suoraan tulipesään ja pahimmillaan sammuttaa tulen ja kastelee polttopuut.


Tulen sytytys kaminaan

Sytykkeet asetellaan ensiksi kaminan pohjalle, riippuen kaminan mallista (yläkannellinen tai sivuluukullinen). Mikäli malli on yläkannellinen, sytykkeet asetellaan savuputken lähtökohdan alapuolelle seinämän viereen. Sytykkeiden päälle ladotaan pieniä tikkuja ja pieniä halkoja viuhkamaisesti vasten kaminan seinämää. Tuli sytytetään ylhäältäpäin pudottamalla varovasti tulitikku sytykkeisiin tai sytyttämällä tuli sytykkeiden alta laittamalla käsi kaminan sisälle. Tässä tulee huomioida kuitenkin se, että kaminan ei ole ahdettu paljon syttyvää materiaalia, jotta sytyttäjä voi toimia turvallisesti.

Sivuluukullisen kaminan sytyttäminen on helpompaa ja tekniikka sama kuin edellisessä. Sivuluukullisen sytytys on hyvä tehdä sytykkeiden alta, jolloin palavaa materiaalia riittää tulen yläpuolella. Puita lisätään yksi kerrallaan, jolloin tuli ja sitä mukaa lämpö pysyy tasaisena. Pyöreät puut kannattaa halkaista ennen polttamista, jotta ne lähtisivät mahdollisimman hyvin palamaan.

Vinkki! Mikäli tuli pääsee kaminasta sammumaan, on kipinämikolle jätetty tulitikut, joiden avulla tuli saadaan uudestaan syttymään. Usein kaminan pohjalla olevat kekäleet ovat vielä niin kuumia, että ne sytyttävät tuohen tai kiehisen tuleen, jonka jälkeen tulen voi jälleen perustaa alkaen pienillä tikuilla, pienillä haloilla ja lopulta haloilla. /Terhi

Vinkki! Tulipussi kts.tulet haastavissa olosuhteissa-aktiviteetti.

Huom! Metsäpalovaroitus huomioitava, vaikka ei ole kyseessä avotuli. Paloturvallisuus talviteltassa: vesiämpäri/sammutuspeite/jauhesammutin.

Liittyy suorituksiin kipinämikko, puukko...

Kasvatustavoitteet, joihin liittyy:

  • Kyky liikkua ja toimia suomalaisessa luonnossa (metsässä, merellä, tuntureissa)
  • Toimeen tarttuminen