Ohjelmauudistus 2010/Johtajan kansio/Seikkailijat/Johtajana seikkailijoissa/Aikuisen tuen pesti

PartioWikistä
Siirry navigaatioon Siirry hakuun
Ohjelmauudistus2010.png Vanha Ohjelmauudistus 2010 -artikkeli
Huom! Tämä Ohjelmauudistus 2010 -projektiin liittyvä artikkeli on tehty uudistuksen hyvin varhaisten materiaalien pohjalta. Artikkelissa esitetty tieto saattaa siis olla vakavasti vanhentunutta tai virheellistä.

Kuvaus pestistä: Pestiin kuuluu sampojen toiminnasta vastaaminen ja tuen antaminen sampojen tilanteen mukaan. Ikäkausivastaavan pestin toimikausi on mielellään vähintään kaksi vuotta, jotta sammot tulisivat ikäkausivastaavalle tutuiksi. Pienissä lippukunnissa ei tarvita ikäkausivastaavaa. Ikäkausivastaavan pesti kannattaa perustaa isoon lippukuntaan, jossa on monta seikkailijaryhmää.

Pesti aloitetaan pestikeskustelulla lippukunnanjohtajan tai lippukunnan hallituksen kanssa ja lopetetaan raportointiin lpkj:lle tai hallitukselle.

Pestin vastuut ja velvollisuudet: Ikäkausivastaava vastaa lippukunnan kaikkien seikkailijaryhmien toiminnan laadusta. Ikäkausivastaava ohjaa sampoja pesteissäään ja toimii linkkinä lippukunnan hallituksen. Tarvittaessa ikäkausivastaava osallistuu lippukunnan yhteisten päivä- ja viikonloppuretkien suunnitteluun ja toteutukseen yhdessä sampojen kanssa. Ikäkausivastaava seuraa sampojen toimintaa ja kantaa vastuun joukkueiden toiminnan suunnittelun ohjaamisesta.

Ikäkausivastaavan vastuulla on ohjata sampoja toimimaan vastuullisesti seikkailijajoukkueen johtajina ja tukea johtajia ongelmatilanteissa. Ikäkausivastaavan pesti on olemassa, jotta sampojen ja sitä kautta seikkailijajoukkueiden toiminta olisi laadukasta ja partio-ohjelman mukaista ja jotta sammot saisivat tukea omaan johtajuuteensa. Ikäkausivastaava huolehtii omalta osaltaan siitä, että lippukunnan sammot ovat tehtäväänsä koulutettuja.

Pestin resurssit ja tuki: Pestiin hoitamiseen on käytettävissä osuus lippukunnan varsinaiseen toimintaan varatusta rahasta sekä lippukunnan kokoontumistilat ja kalusto. Lisäksi lippukunta kustantaa pestiin vaadittavan koulutuksen.

Pestin vaatimat tiedot ja taidot: Pestin hoitaminen vaatii kokemusta partioryhmän johtamisesta tai muusta vastaavasta vastuupestistä. Suositus ikäkausivastaavan alaikärajaksi on 22 vuotta.


Seikkailijoiden ikäkausivastaavan koulutusmodulit

Ikäkausivastaavan pohjakoulutuksena ovat Sammon koulutusmodulit. Ikäkausivastaavan koulutukseen kouluvat lisäksi seuraavat modulit:

  • Pesti ja aikuisen ohjaaminen (3 h)
  • Aikuisryhmän johtaminen ja ohjaaminen (3 h)
  • Partiojohtajuus (3 h)
  • Leiri (1 h)
  • Koulutus lippukunnassa (2 h)
  • Lapset ja nuoret 2 (3 h)
  • Ohjelman soveltaminen (4 h)


Yhteensä 19 tuntia


OBS:Ikäkaisvastaavan koulutus=sammon jatkokoulutus. Koulutukseen voi osallistua, vaikkei lippukunnassa ole tarvetta varsinaiselle ikäkausivastaavalle!