The ScoutWiki Network server was upgraded on June 3rd, 2020. We're currently seeing some problems with long page loads on certain pages (for example Recent changes on large wikies). Sorry for the inconvenience!

Ohjelmauudistus 2010/Johtajan kansio/Seikkailijat/Johtajana seikkailijoissa/Sampon pesti

Kohteesta PartioWiki
Siirry navigaatioon Siirry hakuun
Ohjelmauudistus2010.png Vanha Ohjelmauudistus 2010 -artikkeli
Huom! Tämä Ohjelmauudistus 2010 -projektiin liittyvä artikkeli on tehty uudistuksen hyvin varhaisten materiaalien pohjalta. Artikkelissa esitetty tieto saattaa siis olla vakavasti vanhentunutta tai virheellistä.

Kuvaus pestistä: Seikkailijajoukkuetta johtaa sampo, joka on tehtävään koulutettu aikuinen tai vaeltajaikäinen. Hänen tukenaan on toinen sampo, joka voi olla vaeltaja tai tehtävää opetteleva aikuinen. Jos sampo on vaeltajaikäinen, hänellä tulee olla aikuinen tukijohtaja.

Sampo suunnittelee ja toteuttaa säännöllisesti viikkokokouksia ja retkiä joukkueellensa. Lisäksi hän osallistuu joukkueen kanssa leireille, kilpailuihin ja muihin tapahtumiin. Sampo on vastuussa seikkailijoiden turvallisuudesta toiminnan aikana.

Pesti aloitetaan pestikeskustelulla ikäkausivastaavan tai lippukunnanjohtajan kanssa ja lopetetaan raportointiin. Pesti kestää pääsääntöisesti koko seikkaijaohjelman ajan, eli lippukunnasta riippuen kaksi-kolme vuotta.

Pestin vastuut ja velvollisuudet: Sammon vastuulla on ryhmän viikoittaisten kokoontumisien suunnittelu ja toteutus, sekä ryhmän retkien suunnittelu ja toteutus, mahdollisesti yhdessä muiden sampojen ja ikäkausivastaavan kanssa. Sampo vastaa tiedottamisesta ja yhteydenpidosta seikkailijoiden koteihin.

Pestin tavoitteet: Sammon pesti on olemassa, jotta ryhmän toiminta on ohjattua ja partio-ohjelman mukaista.

Pestin resurssit ja tuki: Pestin hoitamiseen on käytettävissä osuus lippukunnan varsinaiseen toimintaan varatusta rahasta sekä lippukunnan kokoontumistilat ja kalusto. Lisäksi lippukunta kustantaa pestiin vaadittavan Sampokoulutuksen.

Pestin vaatimat tiedot ja taidot: Pestin hoitaminen vaatii kokemusta partioryhmän johtamisesta tai muusta vastaavasta vastuupestistä. Seikkailijaohjelmassa on paljon erätaitoja, joten peruserätaitojen hallitseminen on erittäin tärkeää. Johtajan tulisi ennen tai välittömästi pestin hoitamisen aloitettuaan suorittaa sammon koulutukseen kuuluvat modulit ja tarvittaessa osallistua lisäksi taitokoulutukseen, esim. ea- tai erätaitokursseille.


Seikkailijajohtajan eli sammon koulutus

Sammon koulutukseen kuuluvat seuraavat modulit:

  • Seikkailijaohjelma (4 tuntia)
  • Lapset ja nuoret I (2 tuntia)
  • Lasten ja nuorten ohjaaminen (3 tuntia)
  • Turvallinen toiminta (3 tuntia)
  • Ikäkausiryhmän johtaminen ja ohjaaminen (4 tuntia)
  • Retki (1+ tuntia)

Yhteensä tunteja: 17+

(en tiedä mitä plussa tarkoittaa; että voi käyttää enemmän aikaa vai että retki on jonkinlainen kurssiin kuuluva tehtävä?)


Jos sammon avuksi lippukuntaan tulee esimerkiksi pestistä kiinnistunut äiti tai isä, tulee lippukunnan järjestää hänelle ennen sampokurssia tervetuloa partioon modulit

  • Turvallisesti partiossa (1 tunti)
  • Tätä on partio (2 tuntia)