Ohjelmauudistus 2010/Johtajan kansio/Seikkailijat/Joukkueen kokous

PartioWikistä
Siirry navigaatioon Siirry hakuun

SEIKKAILIJAJOUKKUEEN KOKOUS

Viikoittaiset kokoontumiset ovat joukkueen toiminnan tärkein muoto. Kokouksissa tehdään aktiviteetteja, valmistaudutaan erilaisiin tapahtumiin, leikitään ulkona ja sisällä, kisaillaan, pelataan pelejä ja pidetään hauskaa. Vaihtelua toimintaan tuovat niin erikoiskokoukset, retket, kisat kuin muu partiotoimintakin. Yleensä joukkue kokoontuu on kerran viikossa, lisäksi on jotain muuta toimintaa noin kerran kuukaudessa. Hyvä ohjeellinen kokouksen pituus on puolitoista tuntia. Tuntia lyhyempää kokousta ei kannata pitää, koska lyhyempi aika ei riitä kokouksen läpiviemiseen.

Kokoukseen kannattaa aina valmistautua huolella. Tämä ei silti sulje pois spontaania toimintaa eikä vie tilaa mielikuvitukselta. Suunnitelmat muuttuvat yleensä aina. Harvalta kuitenkaan onnistuu laadukkaiden kokousten pitäminen ilman minkäänlaista valmistautumista.


Kokouksen kulkuun on vaikea antaa mitään yksinkertaista kaavaa, sillä se riippuu paljon paitsi ohjelmasta myös seikkailijoistasi. Asioiden oppiminen tai tekeminen sujuvat toisilta nopeammin, toisilta hitaammin. Tietyt perusasiat kannattaa kuitenkin ottaa aina huomioon. Alta löytyy muutamia vinkkejä.


SAMMON APUVÄLINEET

On viisasta pitää kirjaa seikkailijoiden osallistumisesta ja suoritetuista aktiviteeteista. Lomakkeiden täyttäminen voi tuntua joskus turhalta, mutta ne ovat lippukunnalle tärkeää tietoa. Tietoja käytetään esimerkiksi piirin ja SP:n toiminnan suunnitteluun sekä lippukunnan tilanteen kartoittamiseen. Vaikka omasta mielestäsi ei niin ole väliä ovatko kaikki osallistuneet kaikkiin aktiviteetteihin, voi sillä seikkailijan itsensä mielestä olla paljonkin väliä. Sampona jää käytännössä omaan harkintaasi kuinka paljon hyväksyt aktiviteettien suorittamatta jättämistä. Seikkailijaohjelmassa on tiukasti määritelty merkkien suoritusperusteet, eli "pakollista" ainesta on paljon. Käytäthän silti maalaisjäkeäsi; jos Matti sairastuu syksyn ainoan kisatapahtuman aamuna, voit joko yrittää paikata tilanteen järjestämällä iltakisan koloillassa tai retkellä tai todeta, että sellaista sattuu. Seikkailijoista varmaankin tuntuisi reilulta, että merkit saa suunnilleen samoilla perusteilla.

Seikkailijasivuille tulee käyttöösi toimintasuunnitelmarunko ja taulukko seikkailijoidesi aktiviteettien seuraamista varten.


KOKOUKSEN ALOITUS

On tärkeää, että kokouksella on selkeä alku ja että kaikki ovat ajoissa paikalla. Näytä itse esimerkkiä vartiolaisillesi, äläkä saavu myöhässä. Käytä ainakin partiohuivia ja vaadi sitä myös vartiolaisiltasi. Kehittäkää kokouksen aluksi oma seremonia, joukkueen huuto tai vastaava. Näin ilmaistaan, että kokous on alkanut. Kerrasta toiseen samanlaisena toistuvat alku- ja loppumenot luovat turvallisuuden tunnetta ja vanvistavat joukkuehenkeä.


LEIKIT

Vartion omien seremonioiden jälkeen ennen varsinaista ohjelmaa on hyvä vetää jokin vauhdikas leikki tai kilpailu. Se päästää ylimääräiset höyryt pihalle. Myös ohjelmien välissä tai lopuksi on hyvä vetää leikki, jossa opittuja asioita kerrataan.


KERTAUS

Toisinaan on tarpeen kerrata aikaisemmin opittuja asioita. Kokouksen aluksi voidaan esimerkiksi kerrata lyhyesti edellisen kokouksen asioita.


UUSIEN TAITOJEN OPETTELU

Käytä tarpeeksi aikaa uusien taitojen opetteluun. Näytä esimerkki ensin, mutta anna sen jälkeen vartiolaisten opetella ja harjoitella itse. Älä luennoi! Opetelkaa tekemällä. Kysy myös aina jäikö jokin asia seikkailijoille epäselväksi.


SIIVOUS

Jokainen vartio huolehtii, että kolo on vähintään yhtä hyvässä kunnossa kokouksen lopuksi kuin se oli alussakin. Ennen loppumenoja siivoukseen on siis hyvä varata ohjelmasta riippuen noin kymmenen minuuttia. Sudareissa on ehkä opittu siihen, että johtaja siivoaa. Seikkailijat siivoavat itse.


LOPETUS

Lopeta kokous ytimekkäästi. Monilla vartiolla on omia seremonioita, mutta yleensä kokouksen lopuksi on ainakin hartaus ja sisaruspiiri. Lopuksi on myös hyvä käsitellä tärkeät tai ilmoitusluontoiset asiat esimerkiksi tulevista retkistä.


Vartion 1,5 tunnin kokousrunko voisi näyttää vaikkapa tältä

• Alkuseremoniat: 5 min

• Energianpurkuleikki 10 min

• Vanhan asian kertaaminen 10 min

• Leikki 10 min

• Uuden asian opettelua 35 min

• Lopetusleikki 10 min

• Iltahartaus ja loppuseremoniat 10 min


VJ:N KÄSIKIRJASTA KUVA s.79

SEIKKAILUTAULU

Seremoniat

Energianpurku

Ilmoitusasiat

Kertaus

Koulutus

Askartelua

Iloa

Leikit ja laulut

Uskontoa


Kokoukseen valmistautuminen

– Varusteet: mitä ohjelman suorittamiseen tarvitaan?

– Materiaalit ja niiden hankinta: tarvitsenko jotain materiaalia ja mistä sitä saan?

– Paikka ja tila: missä aiomme tehtävän suorittaa? Ulkona vai sisällä? Täytyykö jotain muuta ottaa huomioon? Soveltuvatko tilat suunniteltuun toimintaan?

– Tiedot ja taidot hallussa: Tiedänkö tai osaanko itse asian, jonka aion opettaa? Täytyykö minun pyytää apujoukkoja? Millä tavalla koulutan asian? Miten tarvittaessa sovellan ohjelman niin, että kaikki voivat osallistua tasapuolisesti ja kykyjensä mukaan? Mitä leikkejä tai muuta oheisohjelmaa kokouksessa on?

– Ilmoitusluontoiset asiat: Mitä tiedotettavaa tai edellisestä kokouksesta jäljelle jääneitä asioita on?