Ohjelmauudistus 2010/Johtajan kansio/Seikkailijat/Partiomenetelmä seikkailijaikäkaudessa

PartioWikistä
Siirry navigaatioon Siirry hakuun

Partiomenetelmä ikäkausittain – materiaalia Sammolle

Mitä se tarkoittaa lapsille – mitä johtaja tekee


Sitoutuminen partion arvoihin

Pohjana oman ryhmän jäsenten tunteminen, luottamus kavereihin ja johtajiin.

Tutustuminen seikkailijoiden lakiin ja lainkohtien pohtiminen omalle kohdalle – tehdään aktiviteettien avulla.

Iltatarinat.

Johtajan esimerkki => johtaja on seikkailijalle idoli


Päivän hyvä työ

Seikkailija oppii tarjoamaan aktiivisesti apuaan sitä tarvitseville. Tätä harjoitellaan tekemällä hyviä töitä kotona sekä oman joukkueen ja lippukuntansa hyväksi.

Seikkailijajohtaja kannustaa lasta toimimaan epäitsekkäistä syistä. Palautteen antaminen hyvin tehdystä työstä on äärimmäisen tärkeää. Seikkailijaohjelmassa on päivän hyvää työtä käsitteleviä aktiviteetteja, lisäksi pienet vastuutehtävät vartionjohtajana ovat oleellinen osa epäitsekkään toiminnan omaksumista.


Symboliikka

Seikkailijajoukkue keksii itselleen nimen ja tunnuksen sekä huudon. Seikkailija tutustuu toiminnan kautta oman lippukuntansa symboleihin kuten lippuun ja huiviin sekä lippukunnan tapoihin. Seikkailija opettelee tunnistamaan yleisimmät partiotavat, asusteet ja merkit sekä tutustuu yleisimpiin partiotarinoihin.

Aikuinen tutustuttaa seikkailijan partiosymboliikkaan tarinoiden ja leikkien avulla ja vihkii lippukunnan perinteisiin sitä mukaa kun niitä tulee vastaan. Esimerkkejä: iltanuotiot, lupauksenanto, lippumenot, paraati. Johtajan esimerkki on tärkeä!


Vartiojärjestelmä

Seikkailijat toimivat pääasiassa pienryhmissä. Jokainen saa vuorollaan toimia ryhmän johtajana. Kaikki saavat osallistua päätöksentekoon.

Johtaja jättää tilaa lasten yhteiselle päätöksenteolle. Johtaja auttaa eteenpäin pattitilanteista ja neuvoo jos vartio ei pääse alkuun vartionjohtajan avulla. Vartiojärjestelmää on käytettävä joka kokouksessa.


Aikuinen tuki

Seikkailijoiden aikuinen johtaja suunnittelee ja johtaa kokoukset sekä neuvoo vartionjohtajia. Neuvoo ja auttaa, osaa asioita. On turvallinen, ratkoo riidat. Sampo saa tukea ja käytännön neuvoja vastaavalta sammolta.


Nousujohteisuus

Seikkailija huomaa, että seikkailijoissa tehdään samantapaisia asioita kuin sudenpennuissa, mutta opittavaa on vielä paljon. Seikkailija tuntee osallistuvansa aidosti joukkueensa päätöksentekoon, esimerkiksi suoritettavien taitomerkkien valintaan.

Sammon tehtävä on arvioida, mihin joukkueensa eri jäsenet pystyvät sekä missä taidoissa ja tiedoissa he tarvitsevat eniten harjoitusta. Hän käyttää seikkailijoiden erilaisia taitoja hyväkseen vartioiden toiminnan ohjaamisessa: jokainen osaa jotakin.


Toiminta luonnossa

Seikkailija oppii nauttimaan luonnossa liikkumisesta ja toimimisesta. Seikkailija oppii oman toimintansa ja sen havainnoinnin kautta, miten kannattaa pukeutua, mitä syödä, miten pakata varusteet. Seikkailija kiinnostuu luonnosta ja oppii uutta siitä. Seikkailija oppii ymmärtämään ja kunnioittamaan luontoa ja toimimaan sen suojelemiseksi omien kykyjensä mukaan.

Sampo huolehtii siitä, että seikkailijat retkeilevät ohjelman vaatimusten mukaisesti. Sampo huolehtii seikkailijoiden turvallisuudesta retkillä ja leireillä. Hän innostaa seikkailijaa osallistumaan retkille ja herättää joukkueensa jäsenissä kiinnostusta luontoa, erätaitoja ja ulkoilmaelämää kohtaan. Sampo näyttää esimerkkiä luonnossa liikkumisen, pukeutumisen ja ekologisen käyttäytymisen ja valintojen suhteen.


Tekemällä oppiminen

Seikkailija oppii uutta toimimalla oman vartionsa ja joukkueensa jäsenenä. Seikkailija pystyttää itse telttansa, seikkailija hakkaa itse polttopuunsa, seikkailija sytyttää nuotion, seikkailija ottaa selvää eri energiamuodoista – lapsi kokee tekevänsä asioita itse, kavereiden kanssa, aikuinen on apuna.

Sampo tukee seikkailijoita itse tekemisessä; ei tehdä puolesta vaan kannustetaan yrittämään ja autetaan vain tiukimmassa paikassa. Hänen tärkein tehtävänsä on miettiä kokouksen ja retkien rungot valmiiksi, erityisesti paloitella opittavat asiat ja käytännön tehtävät niin pieniin ja selkeisiin osasiin, että vartionjohtaja kykenee ohjaamaan vartiotaan ja vartio toimimaan mahdollisimman itsenäisesti. Aikuinen sampo on läsnä ja valmiina auttamaan, sekä huolehtii toiminnan turvallisuudesta kaikkina hetkinä.