Ohjelmauudistus 2010/Johtajan kansio/Seikkailijat/Pohjoinen16

PartioWikistä
Siirry navigaatioon Siirry hakuun

Kiusaaminen SIIRRETTY

Mietimme, miten kiusaamista voi estää ja miten siihen tulisi puuttua.

Kiusaaminen on aiheena arka, mutta se ei tarkoita, etteikö aihetta tulisi käsitellä. Jokainen meistä on joskus kohdannut kiusaamista. Jokainen partiolainenkin on varmasti joskus jossain tilanteessa ollut kiusattu tai kiusaaja.

Kiusaamista on joskus vaikea tunnistaa. Vartiolaisten keskinäinen kielenkäyttö voi joskus kuulostaa hurjalta. Nälviminen ja haukkuminen eivät kuitenkaan kuulu partiolaisen käytökseen. Erilaisuudesta kertominen ja siitä keskustelu auttaa ehkäisemään kiusaamista. Mikäli kiusaamista kuitenkin esiintyy, siihen on puututtava välittömästi ja asioista keskusteltava tiukasti. Jos kiusaaminen jatkuu, ole yhteydessä kiusaajan ja kiusatun vanhempiin. Kiusaaminen ei lopu itsestään, vaan saattaa päinvastoin pahentua, jos siihen ei puututa. Kiusaaminen pitää ottaa rohkeasti esille vartion kokouksessa, kuitenkin ilman syyttelyä. Joskus kiusaaja ei edes tajua, mitä on ollut tekemässä.

Kiusaaminen voi myös olla oire kiusaajan omista ongelmista. Se ei kuitenkaan tarkoita sitä, että kiusaaminen pitäisi hyväksyä. Jos mikään ei auta, ratkaisu voi olla vartiolaisen siirtyminen toiseen joukkueeseen tai äärimmäisissä tapauksissa jopa partion lopettaminen. Tämä on vasta vihoviimeinen keino. Partion tehtävä on kuitenkin taata kaikille turvallinen harrastusympäristö ilman kiusaamista.


Kiusaamisen muotoja voivat olla:


– Fyysisen koskemattomuudenloukkaaminen:

lyöminen, potkiminen, töniminen, nipistely, kamppaaminen, esineillä heittäminen, hiuksista vetäminen.

– Henkinen väkivalta:

pilkkaaminen, haukkuminen, matkiminen, naurunalaiseksi tekeminen, toisen salaisuuksien paljastaminen, ulkopuolelle jättäminen.

– Painostava vallankäyttö:

uhkaaminen, kiristäminen, pelottelu, muista eristäminen, pakottaminen tekoihin, väärin neuvominen.

– Haitanteko:

tavaroiden piilottelu, yksin jättäminen, omaisuuden särkeminen tai hukkaaminen, peleistä ja leikeistä poisjättäminen


Vinkkinä vartionjohtajalle/kouluttajalle, tämän yhteydessä on hyvä tilaisuus keskustella myös jokaisen itsemääräämisoikeudesta, jokaisen oikeudesta olla oma itsensä ja pohtia salaisuuksien merkitystä, luottamuksesta jne.

Seikkailijajoukkuessa on taatusti kannattavaa paneutua hyvän ryhmähengen luomiseen jo ryhmän ensimmäisen puolivuotiskauden aikana. Ennaltaehkäisy on paras lääke kiusaamiseen, mutta kaikissa yhteisöissä jonkinlaisia kiusaamistilanteita kuitenkin tulee, joten maton alle lakaisu ei ole järkevä vaihtoehto.

Apukysymyksiä:

Miten ymmärretään "meidän joukkue"? Ketkä muut sitten ovat? Miten määrittelemme itseämme, ketkä mahtuvat mukaan? Miksi ihmisiä kiusataan? Mikä on syrjintä ja mitkä voivat olla erilaiset syrjintäperusteet?


Kasvatustavoite/tavoitteet:

  • Käsitys oikeasta ja väärästä
  • Oman maailmankatsomuksen muodostaminen
  • Ihmisyyden näkeminen arvokkaana
  • Erilaisuuden näkeminen rikkautena
  • Kyky asettua toisen asemaan
  • Reiluus ja suoraselkäisyys, ”oikeamielisyys"
  • Elämänhallinta

Aktiviteetin yleinen tavoite

Millä porukalla tehdään:

Koko seikkailija joukkue yhdessä sekä vartioittain.

Aika:

Viikottaisessa kokouksessa yhdessä esim. puoli tuntia. Lisäksi ryhmäyttäviä harjoitteita ja leikkejä usealla kokouskerralla tai retkellä.

Paikka:

Kololla (retkellä)

Ryhmä:

Sampo vetää keskustelua/harjoitteita joukkuelle, mutta työskentelyä myös vartioittain, joita johtaa vj.

Varusteet:

kirjoitus/piirustusvälineet

Johtajan/aikuisen rooli – tuki:

muu tavoite (esim. partiotaito):

Aktiviteetin kuvaus:

Suoritusvinkki 1. Sampo antaa vj:lle tehtäväksi vartioittain miettiä mitä kiusaaminen on? Vartiot voivat tehdä aiheesta kahden minuutin näytelmän. Näytelmän tuottamisen apuna kannattaa antaa aiheita esim.

"Teltassa nukkumaan mennessä kaksi seikkalijaa haukkuvat koulukaveriaan, muut kuuntelevat, vaikkeivät edes tiedä kenestä on kyse. Miten tilanne jatkuu?"

"Partioryhmässä kaksi seikkailijaa Nalle ja Kalle ovat sisaruksia ja usein kokouksissa heille tulee nyrkkitappelua ja sanaharkkaa. Terhiä tilanne pelottaa, sillä pojat lyövät toisiaan joskus todella kovaa ja kiroilevat paljon."

Näytelmien tekijöille voi antaa myös tehtäväksi tuottaa samasta aiheesta kaksi erilaista loppua. Aiheiksi kannattaa valita partion seikkailijaikäisten elämästä mahdollisia tilanteita.

Näytelmät esitetään ensin kaikki ja lopuksi sampo kyselee esim. ketkä tilanteissa olivat kiusaajia, ketkä kiusattuja. Oliko oikein/väärin toimia tilanteessa kuten toimittiin jne.

Keskustelussa ei aina varmastikaan löydy lopullisia ratkaisuja kaikkiin näyteltyihin tilanteisiin. Se ei kuitenkaan haittaa. Tärkeää on, että kiusaamisesta keskustellaan ja aihetta pidetään tarvittaessa esillä.

www.salto-youth.net:in välinepankista (Toolbox for training) saattaa löytyä hyviä vinkkejä leikkeihin yms.

Tarinoita ja tietoa lasten kielellä löytyy myös kirjasta Ritva Juntunen & Maisa Savolainen: Suomen lasten lakikirja luvut: s.31 Kotirauhan rikkominen, s.45 Kiusaaminen ja pahoinpitely, s.49 Auttamisvelvollisuus, s.53 Vahingonteko, s.57 Henkilökohtainen koskemattomuus s.75 Yllyttäminen.


Liittyykö muihin aktiviteetteihin?

Kun teette seikkailijajoukkueen säännöt tervetuloa-vaiheessa, kiusaaminen varmasti tulee esiin. Aiheen käsittelyssä voikin esim. näytelmien esittämisen jälkeen muistuttaa kaikkia, että olemme yhdessä säännöissä sopineet, että ketään ei kiusata partiossa.

Kiusaamiseen puuttuminen liittyy kaikkiin tilanteisiin partiossa. Lapsille on hyvä pitää alussa erittäin tiukkaa kuria siinä, että minkäänlaista nälvimistä tai syrjimistä ei seikkailija-joukkuessa hyväksytä. Sammon tulee toimia tässä esimerkkinä: huomata ja huomauttaa. Koskaan ei ole liian myöhäistä puuttua tapahtuneisiin vaikeisiin tilanteisiin. Voit antaa myös todellisia esimerkkejä partiotoiminnassa sattuneista tilanteista. Iltahiljentymisen teemoina voi olla myös anteeksi pyytäminen ja antaminen, sekä partioihanteista kunnioittaa toista ihmistä, auttaa ja palvella jne...