Ohjelmauudistus 2010/Johtajan kansio/Seikkailijat/Pohjoinen17

PartioWikistä
Siirry navigaatioon Siirry hakuun

luotu aktiviteetti Partioihanteet - http://seikkailijat.ohjelmauudistus.partio.net/wiki/index.php?title=Partioihanteet, EI SIIRRETTY TIETOJA (MEKU)

NÄITÄ EI KIRJOITETA ENNEN PÄÄTÖSTÄ ASIASTA!!!!

Ihanteet: III-lk suoritus 3, jos ei esitetä että tulee laki.


aktiviteetti


nimi

kuvaus

tavoite

ryhmä (millaisessa ryhmässä juttu tehdään)

kesto

tarvikkeet

aikuisen rooli

aikuisen tehtävä

paikka

valmisteluun kuluva aika

vertaisjohtajan ohje

toimintavinkit


Ihannetekstit vj:n käsis:

Etsiä elämän totuutta – Miksi olen täällä? Mistä elämässä on kysymys? Tällaiset kysymykset ovat yhtä vanhoja kuin ihmiskunta. Vastausten etsiminen on osa vartiolaisten henkistä kehitystä. Elämän totuuden etsimisellä tarkoitetaan paitsi oman vakaumuksen löytämistä myös erilaisten mielipiteiden ja vakaumusten hyväksymistä. Uskonto ei näy vain hartauksissa tai jumalanpalveluksessa, vaan uskonnon tulee olla luonnollinen osa partiotoimintaa.


Kehittää itseään ihmisenä – Itsensä kehittäminen edellyttää ennakkoluulottomuutta. Sitä, että tahdomme oppia uutta, kartuttaa tietojamme sekä kehittää luovaa kykyä. Se on sellaisten asioiden ja taitojenkin kokeilemista, joita emme ennestään osaa tai jotka ovat meille vaikeita. Ensimmäinen askel on itsensä hyväksyminen. Itsensä hyväksyminen sellaisena kuin on ei tarkoita sitä, ettei haluaisi kehittää itseään. Jokainen on hyvä jossakin ja jokaisella on omat vikansa.


Tuntea vastuunsa ja velvollisuutensa – Emme elä yksin täällä maailmassa, vaan toisten kanssa. Jotta yhteiselomme olisi helppoa, noudatamme yhteisiä sääntöjä ja kannamme vastuuta. Miettikää vartiossanne miten voitte kantaa vastuuta toimittamalla pieniä tehtäviä esimerkiksi kotona. Paitsi muille, partiolaisella on vastuunsa myös itselleen. Se on luvallista itserakkautta ja näkyy siinä, miten partiolainen pitää itsestään huolta. Itsestään huolehtiminen tarkoittaa paitsi henkilökohtaista puhtautta myös omasta terveydestä huolehtimista, alkoholin, tupakan ja huumeiden välttämistä.


Kunnioittaa toista ihmistä – Partiolainen ottaa toiset ihmiset huomioon. Asioista voidaan olla eri mieltä, mutta toiset ihmiset tulee hyväksyä sellaisina kuin he ovat. Toisten ihmisten kunnioittaminen näkyy pienissä arkipäivän asioissa: kuunnellaan toisia, otetaan toisten ihmisten mielipiteet huomioon ja tutustutaan ihmisiin ilman ennakkoluuloja.


Rakastaa ja suojella luontoa – Luonnossa toimiminen kysyy myös vastuuta siitä, mitä luonnolle teemme sekä ympäristön huomioimista. Partiolainen ei ole luonnonsuojelija vain metsässä, vaan pyrkii toteuttamaan ihannetta myös muualla, esimerkiksi kierrättämällä, välttämällä turhaa kertakäyttökulutusta, suojelemalla kasveja ja eläimiä.


Auttaa ja palvella – Palveleminen kuvaa varmasti parhaiten partiotoiminnan päämääriä. Liikkeelle voidaan lähteä pienistä teoista ja ystävällisistä sanoista. Pian huomataan, että hyvät teot ja ystävälliset sanat saavat vastakaikua.


Olla uskollinen ja luotettava – Partiolainen pitää sanansa ja on rehellinen muita ja itseään kohtaan. Uskollisuutta voi olla monenlaista. Sillä voidaan tarkoittaa esimerkiksi uskollisuutta perhettä, ystäviä ja isänmaata kohtaan.


Rakentaa ystävyyttä yli rajojen – Suvaitsevaisuus ei tarkoita yksin sitä, että ylitämme konkreettisesti maiden välisiä rajoja, vaan voimme ylittää rajoja myös Suomessa. Keskustelkaa vartionne kesken esimerkiksi siitä, miten suhtaudutte maahanmuuttajiin, vammaisiin, eri näköisiin ja eri-ikäisiin ihmisiin.

kasvatustavoitteet, joihin liittyy

  • Käsitys oikeasta ja väärästä
  • Oman maailmankatsomuksen muodostaminen
  • Ihmisyyden näkeminen arvokkaana
  • Erilaisuuden näkeminen rikkautena
  • Kyky asettua toisen asemaan
  • Reiluus ja suoraselkäisyys, ”oikeamielisyys”
  • Sitoutumisen ja vastuun merkityksen ymmärtäminen
  • Luonnon kunnioittaminen