Ohjelmauudistus 2010/Johtajan kansio/Seikkailijat/Pohjoinen19

PartioWikistä
Siirry navigaatioon Siirry hakuun

aktiviteetti

Jokamiehenoikeudet SIIRRETTY


nimi

Jokamiehenoikeudet


kuvaus

Seikkailija tutustuu luonnossa liikkujan oikeuksiin ja velvollisuuksiin. Seikkailija saa perustiedot siitä, mikä luonnossa retkeiltäessä on sallittua ja mikä kiellettyä


tavoite

Seikkailija tuntee jokamiehenoikeudet ja ymmärtää niiden luonteen yhteisinä arvokkaina pelisääntöinä.

nimi

Metsämiehen opas

tavoite

Seikkailija oppii liikkumaan luonnossa oikein, luonnon ehdoilla.

'ryhmä

5-15 hlöä

kesto

30 - 45 min. sisällä + maastoleikki 20 min ulkona

tarvikkeet

lista jokamiehenoikeuksista, värikynät, mielikuvitusta. Maastoleikkikysymykset, kreppipaperia

aikuisen rooli ja tehtävä

roolina esittelijä, joka kertoo jokamiehenoikeudet kaikille läpi lyhyesti. Lisäksi aikuinen ohjeistaa VJ:t ja vie ulos valmiiksi maastoradan ja merkitsee reitin ryhmien toiminnan aikana

paikka

kolo ja sen välitön lähimaasto

valmisteluun kuluva aika

noin 20 min.

vertaisjohtajan ohje

"Kuulitte äsken listan jokamiehenoikeuksista. Nyt saatte kolmivaiheisen tehtävän. Kootkaa ensiksi yhdessä vartionne kanssa näistä rikkinäisistä lauseista ehjiä, oikeita jokamiehenoikeuksia. Toiseksi piirtäkää jokaisesta oikeasta jokamiehenoikeudesta kuva. Kolmanneksi liimatkaa oikea lause piirtämänne kuvan alalaitaan."

toimintavinkit


Se että Suomessa liikkuminen luonnossa on melko vapaata, johtuu suurelta osin jokamiehenoikeuksista, jotka ovat maailman mittakaavassa harvinaislaatuiset. Samanlaiset oikeudet ovat voimassa lähinnä vain muissa Pohjoismaissa. Jokamiehenoikeuksilla tarkoitetaan jokaisen kansalaisen oikeuksia käyttää luontoa. Luonnon käyttämiseen jokamiehenoikeuksien sallimissa rajoissa ei tarvita maanomistajan lupaa eikä jokamiehenoikeuksien käyttämisestä tarvitse maksaa mitään. Oikeuksiin sisältyy myös vastuuta: oikeutta ei saa käyttää haittaa tai häiriötä tuottavalla tavalla. Opeta siis vartiosi arvostamaan ja kunnioittamaan jokamiehenoikeuksia.


Jokamiehenoikeuksien mukaan levähtäminen, uiminen, auringon ottaminen ja tilapäinen leiriytyminen, kuten viikonlopun tai muun lyhyen ajan kestävä telttailu, on yleensä sallittua luonnossa, jos siitä ei aiheudu vahinkoa. Pitkäaikaiseen oleskeluun ja leiriytymiseen tarvitaan maanomistajan lupa.


1. Ks. Vertaisjhtajan ohje. Lauseet voi kirjoittaa esim. postikorttien taakse, jolloin yhtä oikeata jokamiehenoikeutta vastaa yksi ehjä postikortti. Näin oikean ratkaisun löytäminen on helpompi tarkistaa.

2. Jos piirtäminen ei maistu, voivat vartiot etsiä esim. sanoma- ja aikakauslehdistä kuhunkin jokamiehenoikeuteen liittyviä kuvia tai artikkeleita.

3. Yhdelle vartiolle kannattaa antaa aluksi vain viisi sallittua/ ei sallittua -väittämää, jotta lapset aivät turhaudu ja aika ei lopu kesken. Nopeimmat ryhmät ehtivät enemmän. Tavoite on se, että Seikkailija-joukkue saa yhteistyönä näkyviinsä kaikki sallitut ja kielletyt jokamiehenoikeudet.

4. Maastoleikissä vartiot kulkevat yksitellen kymmenen kysymyksen kautta lähdöstä maaliin. Maastossa on väittämiä, jotka ovat jokamiehenoikeuksiin verrattuina oikein tai väärin. Maalissa käydään koko Seikkailija-joukkueen kanssa läpi, miksi vastaus oli kunkin kysymyksen kohdalla oikea tai väärä. Voittajaa ei julisteta, se on tarpeetonta.

5.Roskatalkoot: Menkää metsään, rannalle, tms. ja etsikää mahdollisimman monta jokamiehenoikeuksien rikkomusta. Korjatkaa samalla roskat roskikseen.


6. Vilisevät virheet: Laadi retkitarina, joka vilisee virheitä. Anna vartiolaisten pohtia, mitä luonnossa liikkumiseen liittyviä virheitä tarinassa on, ja miten olisi pitänyt käyttäytyä. Esimerkkejä virheistä: pullojen rikkominen luontoon, roskaaminen, linnunpesien ja muurahaispesien hävittäminen, linnunmunien kerääminen, kalastus ilman lupaa, puiden kaataminen, viljapellossa käveleminen, toisen pihamaalle luvatta meno, uiminen toisen kotirannassa luvatta, polttopuiden kerääminen, tulenteko ilman maanomistajan lupaa


LISÄKSI: TEKSTI JA VINKIT VJ:N KÄSIS S.159 -->

Iltatarina Tyhmä-Jussi


kasvatustavoitteet, joihin liittyy

  • Yhteisvastuullisuus
  • Kyky liikkua ja toimia suomalaisessa luonnossa (metsässä, merellä, tuntureissa)
  • Luonnonsuojelun tarpeen tiedostaminen ja omat mahdollisuudet sen edistämisessä
  • Vastuu elinympäristöstä
  • Luonnon kunnioittaminen