Ohjelmauudistus 2010/Johtajan kansio/Seikkailijat/Tervetuloa6

PartioWikistä
Siirry navigaatioon Siirry hakuun
Ohjelmauudistus2010.png Vanha Ohjelmauudistus 2010 -artikkeli
Huom! Tämä Ohjelmauudistus 2010 -projektiin liittyvä artikkeli on tehty uudistuksen hyvin varhaisten materiaalien pohjalta. Artikkelissa esitetty tieto saattaa siis olla vakavasti vanhentunutta tai virheellistä.

Laadimme joukkueellemme säännöt

Johdanto

Lasten kanssa toimiessa kaikenlaista sattuu ja tapahtuu. Seikkailijajoukkueen kokoiselle porukalle on hyvä tehdä yhdessä säännöt, jotta partiotoiminta on kaikille mukavaa, myös sammoille. Jos seikkailijat ovat oikeasti käsittäneet ryhmän säännöt tärkeäksi jutuksi, on niihin helppo vedota vaikeissa tilanteissa. Kun kerrot, miksi säännöt ovat tärkeät, voit perustella ne omasta näkökulmastasi: Sampo on se, joka vastaa täällä, että kaikilla seikkalijoilla on partiossa mukavaa ja turvallista. Myös johtajalle partio on harrastus, joten esimerkiksi yksi sääntö voi olla se, että sinulle tulee ilmoittaa poissaolosta, jolloin tiedät miten suunnitella toimintaanne.

Säännöt ovat yhteisiä pelisääntöjä, joiden tarkoitus on varmistaa, että kaikilla on tasapuolinen mahdollisuus osallistua vartion toimintaan. Sääntöjä ei saa olla liian paljon, niiden tulee olla perusteltuja, niistä tulee voida pitää kiinni kaikenlaisissa tilanteissa ja niiden noudattamiseen sitoutuu koko vartio, myös sampo. Yhdessä sovitut säännöt saattavat jopa kohottaa vartion yhteishenkeä. Siksi säännöistä kannattaa keskustella yhdessä. Etenkin toiminnan alussa on tärkeää, että kaikki ymmärtävät ne. Rajat on määriteltävä johdonmukaisesti ja niiden tarkoitus on selvitettävä kaikille. Sääntöjä ei siis tule luoda muuten vain. Hyvä tapa ilmaista sääntö on esittää se myönteisessä valossa, sillä kieltoa tekee usein mieli rikkoa, esimerkiksi ”älä kiusaa” voidaan ilmaista peilikuvana ”tuemme toisia niin, että kaikilla olisi hyvä olla”. Järjestyksenpitoa ei kuitenkaan tarvitse korostaa. Normaalisti sampo vain ohjaa, pitää lankoja käsissään niin että yhteistoiminta sujuu. Sääntöihin ei tarvitse puuttua, ellei niitä rikota.

Sammon vastuulla on seikkailijoiden turvallisuus partiotoiminnan aikana. Joskus tulee eteen tilanteita, joissa ei ole keskustelulle sijaa. Esimerkiksi jos vartiolainen lyö toista, Sammon on otettava tiukka kanta asiaan. Kukaan ei saa käytöksellään vahingoittaa muita. Mitä enemmän seikkailijat itse ovat säännöistä päättämässä, sitä enemmän he tuntevat ne omikseen. Kun säännöt tehdään heti selviksi, kaikki tietävät miten missäkin tilanteessa on koko vartion kannalta parasta toimia.

Aktiviteettivinkit

Vilkaisepa kasvatustavoitelistaa ennen sääntöjen laatimista. Kyse ei ole vain pramean listan laatimisesta. Tehtäväsi on saada seikailijat ymmärtämään, ettei sääntöjä laadita johtajaa varten, vaan heitä itseään varten. Jos ja kun sääntöjä rikotaan, palatkaa niihin aina uudestaan ja kesustelkaa siitä, miksi tällainen sääntö on päätetty laatia. Noudattamattomat säännöt menettävät merkityksensä. Jättäkää säntötauluun tilaa uusille säänöille.

1. Sääntöjä on hyvä olla alle 5, jotta ne olisi mahdollista muistaa. Sääntöjen kannattaa olla positiivisia, ei vain kieltoja. Esim. Ollaan kaikille ystävällisiä. Tämä aktiviteetti liittyy oma ryhmä –aktiviteettiin, jossa on tarkoitus puhua enemmän ryhmässä toimimisen perusjutuista ja kiusaamisen estämisestä.

2. Säännöt kannattaa kirjata kolon seinälle sekä taitokirjan oma ryhmä -sivulle. Kun säännöt on yhteisesti sovittu ja kirjattu, jokainen allekirjoittaa säännöt ihan fyysisestikin esim. partionimi-puumerkillään. Tyylikäs vaihtoehto on kirjata säännöt kronikan ensimmäisille lehdille tao vaikka polttaa ne kirjan puiseen tai nahkaiseen kanteen tai kirjoa kankaalle. Kolon seinälle tulevan taulunkin voi tehdä nahasta tai kankaasta kartongin sijaan. Nahan voi pingottaa keppien väliin (kuva vj:n käsiksess') tai voitte nikkaroida köydellä kehystetyn taulun vanerista.

Missä?

Kololla/Siirtymä/Retki/Leiri

Kasvatustavoitteet

 • Ihmisyyden näkeminen arvokkaana
 • Erilaisuuden näkeminen rikkautena
 • Kyky asettua toisen asemaan
 • Yhteisvastuullisuus
 • Reiluus ja suoraselkäisyys, ”oikeamielisyys”
 • Omien tunteiden ja mielipiteiden ilmaiseminen tilanteeseen sopivalla tavalla
 • Luovuus ja kekseliäisyys
 • Kyky toimia ryhmässä ja ryhmää laajemmassa organisaatiossa
 • Kyky ja halu osallistua yhteisten asioiden hoitamiseen
 • Oman ja muiden kulttuurien arvostus
 • Kyky ymmärtää itsensä osaksi paikallista, kansallista ja kansainvälistä yhteisöä
 • Sitoutumisen ja vastuun merkityksen ymmärtäminen
 • Vastuu elinympäristöstä
 • Luonnon kunnioittaminen