Ohjelmauudistus 2010/Johtajan kansio/Seikkailijat/Toimintasuunnitelman laatiminen

PartioWikistä
Siirry navigaatioon Siirry hakuun

TAVOITTEET, MENETELMÄ JA PARTIO-OHJELMA

KASVATUSTAVOITTEET


Uudistetun partio-ohjelman perustana ovat tarkkaan ja asiantuntevasti pohditut kasvatustavoitteet. Ne kertovat, millaista kansalaista partioliike haluaa olla kasvattamassa tämän päivän Suomessa. Kasvatustavoitteissa on neljä näkökulmaa: suhde itseen, toisiin, yhteiskuntaan ja ympäristöön. Yleiset kasvatustavoitteet konkretisoivat partioliikkeen tehtävää tavoitella maailmanrauhaa ja parempaa yhteiskuntaa kasvattamalla yksilöitä, jotka yhteiskuntaa rakentavat. Kutakin tavoitetta kohti kuljetaan pienin askelin, tehden omalle ikäkaudelle sopivia aktiviteetteja. Käytä ihan ensimmäisenä hetki aikaa tutustuen kasvatustavoitteisiin ja miettien millaisia vaatimuksia ne asettavat sinun toiminnallesi Sampona.


PARTIOMENETELMÄ


Partiomenetelmä puolestaan kuvaa ne toimintatavat, joilla partion päämääriin päästään. Partiomenetelmä siis vastaa kysymykseen, miten partiossa päästään päämäärään. Menetelmä on ennen kaikkea johtajan työväline suunnitella ja arvioida ryhmänsä toimintaa. Suomalainen partiomenetelmä pohjautuu WAGGGS:n ja WOSM:n partiomenetelmiin. Partiomenetelmä on partiolaisten valitsema. On olemassa muitakin menetelmiä, mutta partiomenetelmä on meidän tapamme tehdä asioita. Menetelmän äärelle kannattaa aina välillä palata ja miettiä löytyvätkö kaikki sen elementit joukkueenne toiminnasta.


PARTIO-OHJELMA


Partiolaiselle ohjelma näkyy nousujohteisena aktiviteetteina eli tekemisenä, oppimisena ja yhdessä toimimisena, 10-12 vuotiaille siis koloiltoina, retkinä, leireinä ja kisoina. Partio-ohjelma määrittelee myös mm., millaista on partiotoiminnan symboliikka, millaisissa toimintaryhmissä toimitaan ja millainen on partion johtamisjärjestelmä.


TOIMINNAN SUUNNITTELU

Katso myös Johtajan kansio/yleinen osuus/tosu

Toimintasuunnitelman merkitystä partion tavoitteiden saavuttamiseksi ei voi liioitella. Toimintasuunnitelman tekeminen vie tunteja aikaa, mutta hyvin tehty toimintasuunnitelma säästaa aikaa ja hermoja jatkossa.

Tee toimintasuunnitelma pääpiirteittäin koko vuodeksi. Tarkempi kokouskohtainen suunnitelma kannattaa laatia vähintään puoleksi vuodeksi kerrallaan. Leiri- ja retkipaikat ja kämpät täytyy miettiä ja varata hyvissä ajoin. Aloita kirjaamalla sunnitelmapohjaasi ylös kaikki vuoden seikkailijoille soveltuvat tapahtumat piirin, lippukunnan ja aluejärjestön toimintasuunnitelmista. Mieti valmiiksi missä, miten ja milloin tapahtumista pitäisi tiedottaa ja laita nekin ylös suunnitelmaasi.

Ilman kunnollista suunnitelmaa kaikki kasvatustavoitteet eivät todennäiköisesti toteudu, sillä huonosti valmisteltu toiminta on usein yksipuolista. Aikataulu voi myös muodostua ongelmaksi, jos et suunnittele kunnolla. Seikkailijaohjelmassa on paljon tekemistä, eikä tyhjäkäynnille ole juurikaan tilaa. Kannattaa suunnitella myös retkien sisällöt etukäteen, jotta kaikki retkillä suoritettavat aktiviteetit tulee tehtyä ajallaan. Retket kannattaa ajoittaa sellaisiin ajankohtiin, jolloin ei ole lippukunnan muita tapahtumia tai muiden vartioiden tai laumojen retkiä. Näin myös muut johtajat voivat tulla tarvittaessa retkellenne avuksi ja seikkailijat voivat osallistua lippukunnan tapahtumiin.

Toimintasuunnitelma kannattaa kirjoittaa paperille tai tietokantaan. Ei riitä, että asiat ovat päässäsi, sillä muuten sinulta voi huomaamattasi unohtua jokin tärkeä suoritus. Samalla pystyt ennakoimaan, missä järjestyksessä ja mihin mennessä mikäkin suoritus pitää saada tehdyksi. Lisäksi joukkueen viikoittainen johtaminen helpottuu, kun kerran olet miettinyt, mitä kussakin kokouksessa teet vartiolaisten kanssa.

Joukkueen toiminnan pitää kuitenkin olla joustavaa. Esimerkiksi jos lippukunnassa päätetään järjestää yhteinen tapahtuma päällekkäin vartion oman retken kanssa, voitte miettiä onko mahdollista siirtää retkeä. Samoin jos Kokouksen aikana tähtitaivas on kirkkaimmillaan, kannattaa tähdet ja avaruus –taitomerkkiä suorittaa juuri silloin, eikä vasta kahden viikon päästä.

Anna myös seikkailijoiden osallistua toimintasuunnitelman laatimiseen. Voitte miettiä yhdessä minkä taitomerkin suorittaisitte seuravana keväänä tai järjestäisittekö tavallisen retken sijasta vaihteeksi vaikka melomta- tai pyöräretken. Mitä vanhempia vartiolaiset ovat, sitä enemmän heille voi antaa vastuuta myös vartion toiminnan suunnittelussa. Kun koko vartio suunnittelee yhdessä, jokainen sitoutuu varmasti yhteiseen toimintaan. Lopullinen vastuu toimintasuunnitelmasta kuitenkin säilyy aina sammolla. Toimintasuunnitelmaa pitää myös tarkastella kesken kuluvan toimintakauden kriittisesti ja pohtia täytyykö sitä muuttaa. Ei kannata puskea läpi harmaan kiven.