Ohjelmauudistus 2010/Johtajan kansio/Seikkailijat/Väli-ilmansuunnat/Palvelu

PartioWikistä
Siirry navigaatioon Siirry hakuun

PALVELU

Suorittakaa jokaisesta alakohdasta (Ystävät, Ympäristö, Yhteiskunta) vähintään kaksi tehtävää. Palvelumerkin sisältöjä löytyy monesta seikkailijaikäisten taitomerkistä. Tehkää juttuja, joita ette ole aikaisemmin tehneet. Halutessanne voitte soveltaa ja keksiä jonkin teille sopivamman palvelutempauksen. Voitte aloittaa ilmansuunnan askartelemalla palvelukortin, johon kirjoitatte puolen vuoden aikana toteutuneet palvelutempauksenne.


YSTÄVÄT


Tavoitteet


• Partiolainen oppii löytämään ilon, jota toisen huomioiminen ja auttaminen antaa.

• Partiolainen oppii huomioimaan ympärillä olevat ihmiset.

• Partiolainen oppii ymmärtämään erilaisuutta.

• Partiolainen oppii ymmärtämään, että yhdessä tekeminen auttaa parempaan elämään.

• Partiolainen huomaa, että tarvitsemme toisiamme, yksin emme selviä.


Taustatietoa

Eräässä laulussa puhutaan ystävyydestä sanoen, että se on yhteistä työtä, jossa annetaan ja saadaan. Yhteinen työ paremman huomisen eteen vaatii meiltä toisten mielipiteiden ja ajatusten hyväksymistä sekä erilaisuuden kunnioittamista. Ystävyys vaatii työtä, jotta siitä olisi mahdollisimman paljon iloa. Kun ojennamme ystävyyden käsiä eri suuntiin, rakennamme samalla parempaa huomista, kunnioitusta ja erilaisuuden hyväksyntää. Laajentamalla omaa pientä maailmaamme huomaamme monia hyvän työn kohteita.


1. Toimi perheen jätevastaavana kahden viikon ajan.

2. Yllätä perheesi järjestämällä yhteinen teehetki, johon olet leiponut pullaa tai sämpylöitä.

3. Järjestä perheen vaatekaappien siivoustalkoot. Pienet ja käyttämättömät vaatteet viedään kirpputorille tai kiertoon.

4. Avusta kotona suursiivouksessa, esim. mattojen tamppaamisessa, ikkunoiden pesemisessä, lattioiden pesussa.

5. Auta vanhempia kotitöissä viikon ajan. (pyykkien ripustusta, tiskausta, tiskikoneen tyhjennys)

6. Osallistu pihan siivoustalkoisiin. Esim. oman seurakunnan leirialueet, jonkun lippukunnan johtajan mökki tai kotipiha tai lähikaupan piha ovat hyviä kohteita.

7. Tutustu sisupartiolaisiin. Keskustelkaa vammaisuudesta ja erilaisuudesta.

8. Toimi sisupartiolaisen avustajana yhteisessä partiotapahtumassa.

9. Järjestäkää maastoleikki tai kaupunkisuunnistus lippukuntanne tai naapurilippukuntanne sudenpennuille.

10. Vietä kv-iltaa tutustumalla Euroopan maiden tapa- ja ruokakulttuureihin.


YMPÄRISTÖ

Tavoitteet

• Partiolainen oppii nauttimaan luonnosta.

• Partiolainen oppii havainnoimaan luonnon tapahtumia.

• Partiolainen oivaltaa ympäristönsuojelun tärkeyden.

• Partiolainen oppii toimimaan luonnon hyväksi.

• Partiolainen kasvaa ekologisempaan elämäntapaan.


Taustatietoa

Useimmat ympäristöasiat ovat nykyään tavallisista ihmisistä kiinni. Tuotteen valmistaminen ei enää olekaan pahin saastuttaja, koska tavaroita on opittu tekemään yhä paremmin ja ympäristöystävällisemmin. Ihmiset vain kuluttavat tänä päivänä enemmän. Me ratkaisemme kaksi tärkeintä asiaa: kuinka tarpeellinen jokin tavara on ja kuinka ympäristöystävällisesti se on tehty.

Kasvi- ja eläinlajeja kuolee sukupuuttoon nopeammin kuin koskaan aikaisemmin. Maapallolle rakennetaan yhä enemmän kaupunkeja, teitä ja peltoja, ja ihmisen muokkaama maisema leviää. Ihmisen toiminnasta syntyy myös aineitta, joita kutsutaan saasteiksi. Kun saasteita joutuu luontoon liian suuria määriä, ne aiheuttavat ympäristöongelmia, ilmaston muutoksia ja lajien häviämistä.

Meidän tulee pitää huolta luonnosta, jotta jatkossakin elämälle tärkeät asiat – ruoka, vesi ja ilma – voisivat pysyä puhtaina. Luonnossa kaikki perustuu kiertokulkuun: aine palaa aina uudelleen käytettäväksi. Ihmisten tulisi ottaa oppia luonnosta ja opetella kierrätystä sekä miettiä valintojensa vaikutuksia.


1. Tee vartiosi kanssa pyöräretki majalle.

2. Tutustu puutarhaan. Osallistukaa puutarhatalkoisiin jonkin tutun henkilön puutarhassa.

3. Vältä sähkönkäyttöä kokouksen tai retken ajan. Mihin kaikkeen sähköä tarvitaan, kuinka sen voi korvata? Millä tavalla kotona voi vähentää sähkön kulutusta? Laadi yhteinen kulutuksen vähentämisen muistitaulu kodin ilmoitustaululle.

4. Osallistu risukoitten vesomistalkoisiin tai ojien raivaustalkoisiin. Lisätietoja aiheesta voi kysyä esimerkiksi Metsänhoitoyhdistyksestä tai 4H-yhdistyksestä.

5. Osallistu kevätsiivoustalkoiden järjestämiseen kylänratilla. Puhdistakaa katujen ja teiden vierustoja. Sopikaa talkoista kunnassa asiasta vastaavien kanssa.

6. Perusta kukkaketo ja osallistu talkoisiin. Lisätietoja kukkakedon perustamisesta voi kysyä esimerkiksi paikallisesta 4H yhdistyksestä. [1] Aiheesta on tietoa myös kirjassa Kukkaniitty: perustajan opas / Kaija Virolainen, Veera Tuominen, Tuija Laurén (Tammi, 2004).

7. Osallistukaa Luonto-Liiton kevätseurantaan. Kevätseurannassa raportoidaan viikonloppuisin ja yhtenä valinnaisena päivänä kevään edistyminen maalis-toukokuun aikana. Joka viikonloppu ei tarvitse havainnoida. Seurantalomakkeita voi tilata Luonto-Liitosta, vaikka jokaiselle seikkailijalle omansa.


YHTEISKUNTA


Tavoitteet

• Partiolainen ymmärtää itsensä osana lähiyhteisöään ja oivaltaa mahdollisuutensa vaikuttaa.

• Partiolainen tuntee yhteiskunnan toimintaa ja siihen vaikuttavia tekijöitä.

• Partiolainen toimii aktiivisesti jonkin yhteisen asian puolesta.

• Partiolainen tuntee vastuunsa sekä yksilönä että ryhmän jäsenenä yhteisissä asioissa.


Taustatietoa

Joka päivä toimimme erilaisten lakien ja säädösten mukaan. Käymme koulua, jota ylläpitää kunta ja josta on säädetty eduskunnassa laki. Kuljemme yhteisillä veromarkoilla rakennetuilla teillä. Kuulemme uutisista Suomen valtiota koskevista päätöksistä, jotka on tehty Euroopan Unionissa.

On hyvä tuntea erilaisia vaikuttamisen mahdollisuuksia jo ihan kuntatasolla. Jokaisella kansalaisella on mahdollisuus korjata epäkohdat. Sen vuoksi on hyvä tuntea, kuinka yhteiskunta toimii, ja miten voi vaikuttaa muutoksiin ja paremman huomisen rakentamiseen. Yhteiskunta-ativitetteja tehtäessä on tarkoitus tutustua omaan lähiympäristöön ja vaikuttamisen mahdollisuuksiin. Läheisin esimerkki on oma lippukunta: miten voimme joukkueena vaikutta lippukunnan asioihin?


1. Tutustukaa kunnan hallintoon pyytämällä vierailija kokoukseen. Vierailija voi kertoa, miten lasten ja nuorten asioita hoidetaan ja miten tehdään kansalaisaloite.

2. Osallistu johonkin paikalliseen tai valtakunnalliseen keräykseen (esimerkiksi yhteisvastuu-, sotaveteraani-, nälkäpäivä-, janopäivä-, invalidikeräys). Selvitä keräyksen tausta ja mihin kohteeseen keräyksen tuotto käytetään. Tutustu kohteeseen keräyksen toteuttajan lähettämän materiaalin avulla.

3. Osallistukaa yhteistyössä seurakunnan nuorisotyöntekijän kanssa talkoopäivään leirikeskuksessa tai esimerkiksi partiopiirinne leirialueella. Laittakaa paikka kuntoon kesän toimintaa tai talvikauden hiljaiseloa varten.

4. Toteuta joukkueesi kanssa jokin pieni varankeruutapahtuma, esimerkiksi myyjäiset jonkin lippukunnan tapahtuman yhteydessä. Tuotto lahjoitetaan valittuun hyväntekeväisyyskohteeseen.

5. Mieti miten ihminen näkyy pimeässä. Kokeile pimeässä heijastimen vaikutusta. Etsikää sponsori, joka lahjoittaa heijastimia, ja jakakaa niitä ilman heijastinta kulkeville.

6. Valmistakaa äyskäreitä ja jakakaa niitä pienveneilijöille. Tarkista uimarannoilta, onko niissä tarvittavat pelastusvälineet ja ovatko ne kunnossa. Ilmoita uimarannoista vastaaville puutteista.

7. Mieti kolon lähiseudun liikennejärjestelyjä jalankulkijoiden ja pyöräilijöiden näkökulmasta. Tehkää joukkueesi kanssa kolon seinälle sudnepentuja varten taulu, jossa on kuvattu sellaiset paikat, joissa tulee olla erityisen varovainen.

8. Tehkää esitys lippukunnan johtajistolle jostakin teille tärkeästä asiasta. Pyytäkää esim. lupaaostaa joukkueelle oma trangia tai esittäkää kolon yhteisten pelisääntöjen laatimista.


KASVATUSTAVOITTEET

• Toimeen tarttuminen

• Käsitys oikeasta ja väärästä

• Oman maailmankatsomuksen muodostaminen

• Ihmisyyden näkeminen arvokkaana

• Erilaisuuden näkeminen rikkautena

• Kyky asettua toisen asemaan

• Yhteisvastuullisuus

• Reiluus ja suoraselkäisyys, ”oikeamielisyys”

• Omien tunteiden ja mielipiteiden ilmaiseminen tilanteeseen sopivalla tavalla

• Kyky toimia ryhmässä ja ryhmää laajemmassa organisaatiossa

• Kyky ja halu osallistua yhteisten asioiden hoitamiseen

• Oman ja muiden kulttuurien arvostus

• Kyky ymmärtää itsensä osaksi paikallista, kansallista ja kansainvälistä yhteisöä

• Sitoutumisen ja vastuun merkityksen ymmärtäminen

• Positiivinen, emotionaalinen ja suora luontosuhde

• Luonnonsuojelun tarpeen tiedostaminen ja omat mahdollisuudet sen edistämisessä

• Vastuu elinympäristöstä

• Luonnon kunnioittaminen