Ohjelmauudistus 2010/Johtajan kansio/Seikkailijat/Väli-ilmansuunnat/Vaellus

PartioWikistä
Siirry navigaatioon Siirry hakuun

VAELLUS


Väli-ilmasuunta, eli merkki kuuluu kolmannen vuoden seikkailijaohjelmaan.


Tavoite

Seikkailija osallistuu vaelluksen suunnitteluun sekä valmistautuu ja osallistuu vähintään kahden yön pituiselle vaellukselle.

Ryhmä

Vaelluksella liikutaan vartioissa. Vaellusreitti voidaan suunnitella yhdessä tai vartioittain. Jos vartiot liikkuvat eri reittejä, kasvaa eksymisriski ja mahdollisia rastipisteitä on hankalampi sijotella.

Aikuisen rooli

Vaelluksessa turvallisuuden tunteen välittyminen suorittajille on keskeistä. Varmista, että vaeltamaan lähtevät vartiot valmistelevat vaelluksen huolella ja hoitavat myös vaelluksen jälkityöt. Vaellukse muoto ja vaativuus sovitetaan seikkailijaryhmän osaamistason ja lippukunnan vaatimustason mukaiseksi. Sampo ei kulje vartion mukana, ellei se ole välttämätöntä, mutta yöpymispaikoilla on oltava aikuisen mukana.


Sisältö lyhyesti:

 • vaelluskohteeseen tutustuminen
 • reittisuunnitelman tekeminen
 • ruokalistan laatiminen
 • muonan hankkiminen
 • varusteluettelon laatiminen
 • rinkaan pakaaminen
 • riskikartoistuksen tekeminen
 • varusteiden huolto ennen ja jälkeen vaelluksen
 • vaelluksen raportointi


Käytännön toteutus


1. Osallistu vähintään kahden yön pituisen vaelluksen suunnitteluun ja toteutukseen.

2. Tutustu tulevaan vaellusmaastoon kartan avulla ja tee reittisuunnitelma yhdessä vaellusvartiosi kanssa.

3. Kertaa suunnistuksen aakkoset ja käyttäytyminen eksyttäessä.

4. Selvitä miten saatte apua vaellusmaastossanne loukkaantumisen sattuessa ja ota tiedot mukaan vaellukselle.

5. Osallistu ruokalistan suunnitteluun vaellusta varten. Kiinnitä huomiota ruokien painoon ja säilyvyyteen.

6. Koepakkaa rinkkasi. Kiinnitä huomiota rinkan painoon ja mieti mitä vielä voisi jättää pois. Esitä varusteluettelosi sammolle joukkueen kokouksessa.

7. Tarkasta omien varusteiden ja yhteisten varusteiden (keitin, kirves, saha, majoite) kunto ja osallistu yhteisten tavaroiden kantamiseen.

8. Kirjoita vaelluspäiväkirjaa vaelluksen ajan. (valokuvaus, jos mahdollista)

9. Purkaessasi rinkkaa vaelluksen jälkeen mieti mitä tavaroita et käyttänyt.

10. Osallistu yhteisten tavaroiden huoltamiseen ja varastoon laittamiseen. Huolla myös omat varusteesi.

11. Raportoikaa vaelluksenne sammolle ja esim. kolon seinälle, lpk:n nettisivuille, lpk-lehteen, SP:n seikkailijasivuille internetissä.


Suoritusvihjeitä


1. Tietoa vaellusalueista sekä kansallis- ja luonnonpuistoista löytyy kirjasta Antero Rautio: Suomen retkeilyopas ja Metsähallituksen kotisivuilta (www.metsa.fi).

Vaellus toteutetaan lippukunnan perinteiden mukaisesti. Johtajan tehtävänä on huolehtia hyvien perinteiden siirtymisestä eteenpäin. Huonoja ja vaarallisia käytäntöjä ei ole syytä ylläpitää. Kyseessä ei ole miehuuskoe, vaan 6. luokkalaisten vaellus.

Ennen vaellukselle lähtöä voi tehdä ryhmän sisäiset pelisäännöt selviksi laatimalla seikkailusopimuksen, jonka pesruajatus on lupaus yhteen hiileen puhaltamisesta, kaverin auttamisesta ja hyvästä vaellushengestä. Samalla tulee käytyä läpi toimiminen poikkeustilanteessa, mitä tehdään, jos sattuu jotain yllättävää.

Jokaisella vartiolla tulisi olla mukana yksi kännykkä (akku täynnä!) hätätapauksia varten. Sulkekaa vaikka muovipussiin pakattu kännykkä sinetillä kirjekuoreen.


Varaudu kohtaamaan yöpymispaikalla väsyneitä vmatkalaisia: Valmista matkalaisille jokin kiva yllätys, esim. valmiit tulet tai ihana herkku, jota he eivät odottaneet saavansa.


• Laadi vaellusvartioille tehtäviä, jotka suoritetaan vaelluksen aikana. Voit antaa tehtävät parille ennen matkaan lähtöä vihkoon kirjoitettuna tai kirjekuoressa. Radan varrella voi olla kylmiä tai miehitettyjä rastipisteitä.

Tehtäväesimerkkejä: • vaelluspäiväkirjan kirjoittaminen, • vaellusvarusteiden arviointi, • reitin varrella olevan suon piirtäminen, • reitin piirtäminen karttaan, • partioaiheisen tekstin (esim. B-P:n Partiopojan kirjasta) lukeminen ja siihen perustuvan sarjakuvan piirtäminen tai runon kirjoittaminen, • retkimuona-arvostelujen laatiminen

Tavoite: Vartiolainen arvioi vaellustaan.

Toimittakaa vaelluksen tehtäväaineisto sampolle jo aiemmin, jotta hän ehtii perehtyä siihen. Jos vaellus on suoritettu osana muuta tapahtumaa (esim. leiriä), keskustelu voidaan hyvin käydä iltanuotiolla tai muuten tapahtuman päätteeksi. Käykää läpi retkimuistoja, katselkaa valokuvia ja piirroksia. Miltä tuntui? Mikä yllätti? Mikä olisi kannattanut toteuttaa toisin? Minne vaelluskengät suunnataan seuraavaksi?

Lähdekirjoja:

 • Jouni Laaksonen: Vaeltajan opas
  • Tietoa vaelluksen suunnittelusta ja varusteista
 • Erkki Rundgrén: retkimelonta
  • Suomen melontareitit ja retkimelonnan perusteita
 • Metsähallitus: Suuri Retkeilyopas
  • Tietoa Suomen retkeilykohteista


OBS: Osa vinkeistä voi tuntua lällyiltä, mutta jos kyseessä on lasten ensimmäinen vaellus, kannattaa suosia "pehmeää laskua", eikä rykäistä heti liikaa. Jos ekat kaksi vuotta on jo kynnetty metsää ja kävelty pitkiä päivämatkoja, voitte tietenkin tehdä vaativamman vaelluksen.


Kasvatustavoitteet:

• Elämänhallinta

• Terveiden elintapojen edistäminen

• Luovuus ja kekseliäisyys

• Toimeen tarttuminen

• Ihmisyyden näkeminen arvokkaana

• Erilaisuuden näkeminen rikkautena

• Kyky asettua toisen asemaan

• Yhteisvastuullisuus

• Reiluus ja suoraselkäisyys, ”oikeamielisyys”

• Omien tunteiden ja mielipiteiden ilmaiseminen tilanteeseen sopivalla tavalla

• Kyky toimia ryhmässä ja ryhmää laajemmassa organisaatiossa

• Kyky ja halu osallistua yhteisten asioiden hoitamiseen

• Sitoutumisen ja vastuun merkityksen ymmärtäminen • Positiivinen, emotionaalinen ja suora luontosuhde

• Kyky liikkua ja toimia suomalaisessa luonnossa (metsässä, merellä, tuntureissa)

• Luonnonsuojelun tarpeen tiedostaminen ja omat mahdollisuudet sen edistämisessä

• Vastuu elinympäristöstä

• Luonnon kunnioittaminen