Seikkailija

PartioWikistä
Siirry navigaatioon Siirry hakuun

Seikkailijat ovat partio-ohjelman mukaisesti 10–12-vuotiaita partiolaisia. Sudenpennut ovat 7–9-vuotiaita partiolaisia ja tarpojat ovat 12–15-vuotiaita partiolaisia. Seikkailija- ja tarpojaikäkausi kestävät yhteensä viisi vuotta, josta seikkailijoina vietetään kaksi tai kolme vuotta lippukunnan valinnan mukaan.


Termit

 • Aktiviteetti voi olla joko kololla tai maastossa tehtävä.
 • Ilmansuunta on seikkailijaohjelman perusjakso, joka kestää noin puoli vuotta. Pääjaksot ovat pääilmansuuntia nimeltään pohjoinen, itä, etelä ja länsi sekä tervetuloa ja päätösmerkki. Väli-ilmansuuntia ovat vaellus, talvileiri, palvelu ja isojen kisat. Väli-ilmansuuntien avulla seikkailijaikäkausi kestää kolme vuotta. Ilman väli-ilmansuuntia ikäkauden kesto on kaksi vuotta.
 • Taitomerkki — seikkailijoiden perusohjelmaan kuuluu taitomerkkien suorittaminen.
 • Sampo on yli 18-vuotias ryhmän- tai joukkueenjohtaja.
 • Vartio on seikkailijoiden ryhmä
 • Aikuinen on yli 22-vuotias toiminnan mahdollistaja.
 • Vertaisjohtaja on seikkailijaryhmän jäsen, joka harjoittelee johtamista omassa ryhmässään (vrt. nokkapentu).

Joukkue

 • Seikkailijajoukkue koostuu 10–15 seikkailijasta. Ryhmä jakaantuu 2–3 vartioon. Seikkailijat harjoittelevat vertaisjohtamista näissä pienissä ryhmissä. Seikkailijajoukkueet voivat olla tyttö-, poika- tai sekajoukkueita. Seikkailijajoukkue kokoontuu kerran viikossa. Lisäksi joukkueella on retki tai muu tapahtuma noin kerran kuussa.

Johtaminen

 • Seikkailijajoukkueella on 1–2 johtajaa, sampoa, joista ainakin toisen tulisi olla yli 22-vuotias eli aikuinen.
 • Sampo vastaa toiminnan suunnittelusta ja laadusta.
 • Sampo on vastuussa ryhmäläisten turvallisuudesta toiminnan aikana.
 • Sampo osallistuu viikoittaisiin kokouksiin, retkille, leireille, kilpailuihin ja muihin ryhmän tapahtumiin.
 • Sammon apuna voi toimia toinen sampo, joka on myös aikuinen tai vaeltajaikäinen.
 • Jos lippukunnassa ei ole riittävästi aikuisia ja molemmat ryhmänjohtajat ovat siksi ikäkausista (kaksi vaeltajaikäistä), tulee heillä lisäksi olla tukena aikuinen johtaja (ikäkausivastaava).
 • Yksi lippukunnan sammoista toimii ikäkausivastaavana eli vastaa kaikkien lippukunnan seikkailijavartioiden toiminnasta. (isoissa lippukunnissa, pienissä ei välttämättä tarvita)
 • Johtajat käyttävät apunaan seikkailijaikäisiä vertaisjohtajia eli vartionjohtajia ja tarpojien johtamisharjoittelijoita.
  • Vartionjohtaja on seikkailijaryhmän jäsen. Vartionjohtaja harjoittelee johtamista pienessä, noin viidestä seikkailijasta koostuvassa ryhmässä. Tehtävät ovat seikkailijaikäiselle sopivia, pieniä vastuutehtäviä. Vartionjohtajan tehtävä kiertää seikkailijaryhmässä, vuoro vaihtuu 2–6 kuukauden välein. Vartionjohtaja toimii erilaisten tilanteiden johtajana (esim. leikki, pulman ratkaiseminen, kädentaidon harjoittelu, ohjeiden välittäminen).
  • Tarpojien ohjelmaan kuuluvat johtamisharjoitukset seikkailijoiden kanssa

Ohjelman rakenne

Seikkailijaohjelma on suunnattu 10–12-vuotiaille partiolaisille. Ohjelman voi toteuttaa joko kaksi- tai kolmevuotisena lippukunnan tai seikkailijaryhmän tarpeiden mukaan. Seikkailija- ja tarpojaohjelmien yhteiskesto on viisi vuotta.

Seikkailijoiden kaksivuotinen perusohjelma koostuu tervetuloa-vaiheesta sekä neljästä jaksosta eli ilmansuunnasta. Jaksojen nimet ovat Pohjoinen, Etelä, Länsi ja Itä. Ne tehdään edellämainitussa järjestyksessä. Kussakin ilmansuunnassa on noin 20 perusaktiviteettia ja lisäksi jokaisessa pääilmansuunnassa on 1 - 5 meripartioaktiviteettia. Meripartiolaiset tekevät kaikki meriaktiviteetit, mutta myös muut voivat tehdä niitä oman kiinnostuksensa mukaan.

Seikkailijoille on tarjolla yhteensä 52 taitomerkkiä eri aiheista. Tarkoituksena on tehdä vähintään yksi taitomerkki jokaisen ilmansuunnan aikana. Meripartiolaiset tekevät jokaisen pääilmansuunnan aikana tavallisen taitomerkin sijasta yhden neljästä meripartiotaitomerkistä.

Jokaiseen pääilmansuuntaan kuuluvat seuraavat elementit:

 • noin 20 aktiviteettia, joista osa suoritetaan kololla ja osa maastossa
 • kaksi retkeä
  • päiväretki vain ensimmäisessä ilmansuunnassa
  • monipuoliset, erityyppiset retket suositeltavia
  • mennään metsään, ei pelkästään kämpälle
  • myös lippukunnan yhteiset retket kelpaavat
 • ainakin yksi taitomerkki
 • osallistuminen partiotaitokisoihin tai muuhun partiomaiseen kisatapahtumaan
  • muu tapahtuma voi olla iltarastit, lippukunnan urheilukisoihin osallistuminen tai vaikka haasteottelu missä tahansa lajissa jotain toista partiolaisryhmää vastaan
  • PT-kisat voivat olla vartion, lippukunnan, alueen tai piirin kisat
  • Tarkoituksena on kannustaa kisailemaan ja liikkumaan. Pitää olla kivaa!

Kolmas seikkailijavuosi koostuu väli-ilmansuunnista. Niitä voi suorittaa 0-4 ennen siirtymistä tarpojiin. Väli-ilmansuunta on yhden teeman ympärille koottu suorituskokonaisuus. Väli-ilmansuunnat ovat:

 • Palvelu
 • Isojen kisat
 • Vaellus
 • Talvileiri

Jokaisesta väli-ilmansuunnasta saa merkin. Väli-ilmansuuntia voidaan generoida jatkossa lisää, mm. piirin kehyhankkeesta voi tehdä väli-ilmansuunnan.

Tunnukset

Seikkailijaikäkauden väri on oranssi. Seikkailija pukeutuu partiopaitaan. Tytöt voivat käyttää myös partiomekkoa. Seikkailijan partiopaidan oikeaan hihaan kiinnitetään seikkailijoiden aloitusmerkki, jonka ympärille kiinnitetään tehtyjen ilmansuuntien merkit. Ilmansuuntamerkin alle kiinnitetään mahdolliset väli-ilmansuuntien merkit sekä taitomerkit.

Julkaisut

 • Seikkailijoiden ja tarpojien yhteinen partiotaitokirja
 • Kaikille ikäkausille yhteinen Johtajan kansio
  • Ohjeet eri ikäkausiohjelmien toteuttamiseksi käytännössä
  • Monenlaista muuta johtajan tarvitsemaa materiaalia
  • Seikkailijoiden oma osuus johtajan kansiossa
 • Aktiviteettikortti seikkailijalle
 • Sähköiset julkaisut
  • Kaikki materiaali on tarkoitus julkaista sähköisessä muodossa
  • Uudet vinkit aktiviteettien toteuttamiseksi

Ohjelmatapahtumat

Partiopiirin tarjoamat ohjelmatapahtumat (voidaan myös järjestää alueellisina eli useammassa paikassa piirin alueella sama tapahtuma samaan aikaan)

 • Seikkailijakisat (PT-kisa) kaksi kertaa vuodessa

Lisäksi seikkailijat voivat osallistua muihin piirin järjestämiin ikäkaudelle soveltuviin tapahtumiin (mm. paraati, piirileiri) lippukunnan päätöksen mukaisesti.

Ks. myös