Päätoimittaja

PartioWikistä
Siirry navigaatioon Siirry hakuun

Päätoimittaja on lippukunta- tai muun lehden vastaava toimittaja. Laki sananvapauden käyttämisestä joukkoviestinnässä (13. kesäkuuta 2003/460) vaatii, että julkaisijan tulee määrätä aikakautiselle julkaisulle (aikakauslehdelle tai vastaavalle) ja verkkojulkaisulle vastaava toimittaja. Tämä tarkoittaa yleensä päätoimittajaa. Ohjelmatoiminnan harjoittajan (radio- tai televisiokanavan) tulee niin ikään määrätä ohjelmaa varten vastaava toimittaja.

Lain mukaan vastaavan toimittajan tehtävänä on johtaa ja valvoa toimitustyötä, päättää aikakautisen julkaisun, verkkojulkaisun tai ohjelman sisällöstä sekä muusta lain määräämästä. Hänen tulee olla viisitoista vuotta täyttänyt henkilö, joka ei ole konkurssissa ja jonka toimintakelpoisuutta ei ole rajoitettu. Tieto vastaavasta toimittajasta on merkittävä julkaisuun.

Laki sallii myös useiden vastaavien toimittajien määräämisen. Tällöin määritellään yleensä kullekin henkilölle oma vastuualue.

Ennen vuotta 2003 päätoimittajan asemasta määräsi kaikkea julkaisemista säädellyt painovapauslaki (1919). Lakiuudistus muutti oleellisesti rikollisesta julkaisutoiminnasta annettavia rangaistuksia: päätoimittajan vastuuta pienennettiin siinä tapauksessa että hän ei ole laiminlyönyt tehtäviään, ja hänen alaisuudessaan työskentelevien vastuu lisääntyi.

Suuremmissa lehdissä saattaa olla useampi kuin yksi päätoimittaja, jolloin käytetään yleensä nimitystä vastaava päätoimittaja, jonka lisäksi saattaa olla esimerkiksi varapäätoimittaja, uutispäätoimittaja tai artikkelipäätoimittaja.