Partio-ohjelma 1994

PartioWikistä
Siirry navigaatioon Siirry hakuun

Vuonna 1994 käyttöön otetun partio-ohjelman sudenpentujen ja vartiolaisten ohjelma on kirjoitettu auki suoritusluetteloiksi ja taitomerkeiksi. Vaeltajaohjelma perustuu ryhmän omaan tavoitteelliseen toimintaan, johon kuuluvat koulutuksellisuus, kaverit ja verkostoituminen sekä erilaiset projektit eli hankkeet.

Aikaisempaan ohjelmaan verrattuna suoritukset kokivat suuria muutoksia nykyaikaisemmiksi. Harrastusmerkeistä luovutiin ja tilalle tulivat täysin uudet taitomerkit, sudenpennuille kolmion muotoiset ja vartiolaisille suorakaiteen muotoiset. Taitomerkeistä tuli myös pakollinen osa suoritusohjelmaa. Vaeltajien hilkkeet muuttuivat hankkeiksi. Vuonna 2004 julkaistiin vihreä polku -työkalu helpottamaan vaeltajaohjelman toteuttamista, samalla tulivat käyttöön myös vihreä polku -merkit.

Sudenpentujen seikkailuohjelma koostuu viidestä vaiheesta sekä taitomerkeistä:

 • Eväät reppuun (3 tehtävää), jonka aikana tutustutaan partioon ja omaan laumaan.
 • Pikkuhukka (15 vapaavalintaista tehtävää, jotka valitaan 86:stä tehtävästä).
 • Hukka (15 vapaavalintaista tehtävää, jotka valitaan 86:stä tehtävästä).
 • Susi (15 vapaavalintaista tehtävää).
 • Siirtymävaihe laumasta vartioon.

Vartio-ohjelma koostuu kolmesta luokasta ja taitomerkeistä:

Kunkin luokan jälkeen on riihitys. Meripartiolaiset tekevät luokkasuoritusten lisäksi omat merisuorituksensa.

Vaeltajaohjelmassa ei ole määritelty pakollisia suorituksia, vaan vaeltajat päättävät itse mitä, miten ja milloin haluavat tehdä hankkeita tai käydä kursseilla tms.

Ikäkausiohjelmien lisäksi lippukunnan muunkin toiminnan tulee olla partio-ohjelman ja partiomenetelmän mukaista. Suoritusohjelmat, käsikirjat ja merkkijärjestelmä muodostavat partiotoiminnan rungon, mutta vastuu ohjelmien käytöstä ja soveltamisesta paikallisiin olosuhteisiin on lippukunnilla ja johtajilla. Ohjelmiin on jätetty liikkumavaraa ja lippukunnassa voidaan monessa kohtaa valita, mitä tehdään ja mitä toiminnassa painotetaan.

Julkaisut

Julkaisut olivat aluksi mustakantisia, mutta vuonna 2004 niihin tehtiin korjauksia ja julkaistiin uudet julkaisut. Uudet julkaisut olivat vartioikäkaudelle punaiset ja sudenpennuille keltaiset. Ensimmäisissä mustakantisissa vartiolaisten kirjoissa oli taitomerkkien vaatimukset mukana. Myöhemmissä uusinta painoksista oltiin karsittu taitomerkkien vaatimukset pois ja julkaistiin erillinen taitomerkkivihko.

 • 1994 Sudenpennun kirja
 • 1994 Vartiolaisen kirja, ISBN 951-829-385-6
 • 1994 Partiolaisen käsikirja, ISBN 951-829-386-4
 • 1994 Laumanjohtajan käsikirja, ISBN 951-829-374-0
 • 1994 Vartionjohtajan käsikirja, ISBN 951-829-375-9
 • 1994 Sammon opas, ISBN 951-829-394-5
 • Akelan opas vihkot 1-6
 • 1994 Partiojohtajan käsikirja, ISBN 951-829-388-0
 • Vaeltajan toimintakansio, vihreä polku, vaeltajan kortti
 • Partio-ohjelmavihko
 • Taitomerkkivihko
 • 2004 Sudenpennun kirja, ISBN 978-951-829-412-5
 • 2004 Vartiolaisen kirja, ISBN 951-829-411-9
 • 2004 Laumanjohtajan käsikirja, ISBN 951-829-420-8
 • 2004 Vartionjohtajan käsikirja, ISBN 951-829-421-6
 • 2004 Sammon opas, ISBN 951-829-413-5