The ScoutWiki Network server was upgraded on June 3rd, 2020. We're currently seeing some problems with long page loads on certain pages (for example Recent changes on large wikies). Sorry for the inconvenience!

PartioWiki:Keskustelu merkittävyydestä

Kohteesta PartioWiki
Siirry navigaatioon Siirry hakuun

Varmaankin tärkeä Henkilö, mutta tälläiset suuruudet voivat mielestäni rekisteröityä käyttäjiksi ja voimme kirjoitella tämän tiedon Käyttäjä: -sivulleen. Eipä tästä mitään linjapäätöstä (vielä) ole, mutta rajanvedon voisi laittaa esim. tehtävistä piirinjohtajien ja ansiomerkeistä sankarimerkkien ja hopeasusien kohdalle.. Sama juttu sivusta Janne seppänen. (Eikö sukunimi kirjoiteta isolla?? Missä linkit ja luokat..) Satku 29. huhtikuuta 2006 kello 11.52 (EEST)

    • Sukunimi kirjoitetaan isolla. Kieltämättä tämän sivun tarve on kyseenalainen -- kaikista Pekka Partiolaisista ei voida tehdä omaa sivua, vaan jonkinlainen merkittävyyskynnys on puolipakko pitää. Käyttäjäsivut sitten erikseen... Se, mikä on merkittävyyden raja, on eri juttu. Aina on niitä, jotka selkeästi ylittävät järjellisen rajan eivätkä silti kipua muodollisen rajan yläpuolelle. Täten kannattaisin lähinnä ohjenuoraa ja keskustelua sekä tarvittaessa äänestystä tapauskohtaisesti. --ZeiP 2. toukokuuta 2006 kello 23.29 (EEST)
  • Mielestäni yksittäisistä henkilöistä laadittavien sivujen kynnys on hyvinkin korkea. Itse en laatisi sivuja edes piirinjohtajista vaan ainoastaan partiohistoriallisista merkkihenkilöistä (kansainvälisesti ja kansallisesti merkittävistä) ja kenties sankarimerkkien, hopeasusien ja hopeajoutsenien saajista. Rajanveto on aina tietysti hankalaa. Henkilötietolain 8 § mukaan: "Henkilötietoja saa käsitellä ainoastaan: 1) rekisteröidyn yksiselitteisesti antamalla suostumuksella; 5) jos rekisteröidyllä on asiakas- tai palvelussuhteen, jäsenyyden tai muun niihin verrattavan suhteen vuoksi asiallinen yhteys rekisterinpitäjän toimintaan (yhteysvaatimus)". Henkilötietolain 11 §:ssä sanotaan: "Arkaluonteisten henkilötietojen käsittely on kielletty. Arkaluonteisina tietoina pidetään henkilötietoja, jotka kuvaavat tai on tarkoitettu kuvaamaan: 1) rotua tai etnistä alkuperää; 2) henkilön yhteiskunnallista, poliittista tai uskonnollista vakaumusta tai ammattiliittoon kuulumista; 3) rikollista tekoa, rangaistusta tai muuta rikoksen seuraamusta; 4) henkilön terveydentilaa, sairautta tai vammaisuutta taikka häneen kohdistettuja hoitotoimenpiteitä tai niihin verrattavia toimia; 5) henkilön seksuaalista suuntautumista tai käyttäytymistä; taikka 6) henkilön sosiaalihuollon tarvetta tai hänen saamiaan sosiaalihuollon palveluja, tukitoimia ja muita sosiaalihuollon etuuksia" ja lain 17 §: "Henkilömatrikkelia varten [--] saa kerätä ja tallettaa rekisteröidystä ja tämän aviopuolisosta sekä rekisteröidyn lapsista ja vanhemmista rekisterin tarkoituksen kannalta tarpeelliset yksilöintitiedot, tiedon henkilömatrikkelin perusteena olevasta rekisteröityjä yhdistävästä tekijästä ja tähän liittyvät tiedot sekä yhteystiedot yhteydenottoa varten, jollei rekisteröity ole kieltänyt itseään koskevien tietojen keräämistä ja tallettamista. Henkilömatrikkelilla tarkoitetaan julkaisua, jossa rekisteröityjä yhdistävänä tekijänä on tietty ammatti tai koulutus, työ- tai muun yhteisön jäsenyys taikka asema tai saavutukset kulttuurin, urheilun, talouselämän tai muulla yhteiskuntaelämän alalla tai muu näihin rinnastettava seikka." Kannatan tämän ja vastaavien muiden henkilösivujen poistamista tai tietojen siirtämistä "Käyttäjä:"-sivulle. --Laimee 6. toukokuuta 2006 kello 11.01 (EEST)
  • Olen samoilla linjoilla Laimeen kanssa. Piirinjohtajista sun muista voi kyllä tehdä listaa, kuten vaikkapa Toimen Poikain presidenteistä. Tämä on historiatietojen keräämistä, ja sitten jos yksittäinen henkilö on partiohistoriallisesti merkittävä, niin sitten omaa sivua pystyyn. Nuo pestit ja prenikat kuuluvat Käyttäjä-sivulle. Mutta onko tästä olemassa vielä ohjeita? --Ile 6. toukokuuta 2006 kello 12.23 (EEST)
  • Tää ei varmaankaan ole ristiriidassa sen kanssa, että henkilönimet laitetaan tuplahakasulkuihin? Eli voihan sen laittaa vaikka linkkiä ei tekisikään? Tällöin esim. Jussi Saukko olisi "merkitty", ja hänen tullessa myöhemmin esim. SP:n pomoksi olisi linkit jo olemassa. Silloinhan joku kirjoittaisi hänestä kattavan bioksen. Muuten kannatan ajatusta jonkun rajan vetämistä näihin. Mutta mikä on se raja ja miten se vedetään? -- Aake 6. toukokuuta 2006 kello 17.34 (EEST)
  • Itse olen laitellut aika paljolti kaikki henkilönimet linkeiksi. Tästäkin voisi tehdä jotain linjausta... IMO on tietty kaikkein helpointa kun ovat jo valmiiksi linkkeinä, niin sitten kun oman sivun ansaitsevat ei linkkejä tarvitse lähteä luomaan. --ZeiP 28. toukokuuta 2006 kello 22.03 (EEST)
  • PartioWikin kehityksen tässä vaiheessa näkisin myös artikkelin laadun olevan yksi peruste. Eli mielummin kunnon artikkeli vaikkapa vartionjohtajasta, kuin vain kaksi epämääräistä riviä SP:n puheenjohtajasta. Vielä ei kuitenkaan ole minkäänlaista ohjeistusta suuntaan tai toiseen. Sellaisen voisi joku kirjoittaa. --Kontti 15. toukokuuta 2006 kello 19.45 (EEST)
  • Minun mielestäni kannattaa miettiä useampaan kertaan ennenkuin henkilöstä tekee artikkelin. Onko henkilö sellainen persoona joka on saavuttanut toiminnaallaan laajan tunnettavuuden eli on tunnettu oman lippukunnan ja piirin ulkopuolellakin. Henkilöille kuten B-P, Verneri Louhivuori, Alfons Åkerman, Anni Collan yms partiohistoriallisesti merkittävät henkilöt ansaitsevat oman sivunsa. Mutta mielestäni pari vuotta piirinjohtajana ollut henkilö ei normaalissa tapauksessa ansaitse omaa sivuansa ellei sitten ole tehnyt jotain mikä on tehnyt hänestä laajasti tunnetun partiopersoonan. Mutta nämä ovat vain minun mielipiteitä, ylläpitäjät päättäköön, heillä on valta ja voima. Takku 29. toukokuuta 2006 kello 13.15 (EEST)

Ehdotus

Alla nopeasti kirjoitettu ehdotus aiheesta. Kommentit tämän otsikon alle.

--

Pääsääntöisesti henkilöstä tehdään artikkeli, mikäli hän on saavuttanut Suomen partioyhteisössä maanlaajuisesti tunnetun aseman usean vuoden aikana. Henkilönimet voidaan linkittää kaikissa tapauksissa, mutta linkin taakse ei luoda sivua ennen kuin henkilö täyttää merkittävyysohjenuoran.

Käyttäjän vaatimuksesta sivu poistetaan.

Yksittäistapauksissa voi artikkelin luoda perustellusta syystä myös ohjenuoran vastaisesti. Tällöin henkilön merkittävyys tulee perustella artikkelin keskustelusivulla. Mikäli aiheesta ei päästä yhteisymmärrykseen, voidaan siitä toteuttaa äänestys, jonka tulos säilyttämisestä tai poistamisesta on sitova.

Henkilölistoja voidaan tehdä myös merkittävyysohjenuoran alle jäävistä henkilöistä, eli esimerkiksi yhdistyksen puheenjohtajien tai hallituksien listaaminen on sallittua, eikä sitä tulkita yksittäisen henkilön sivuksi.

Käyttäjät luovat itselleen käyttäjäsivun sivunimelle [[Käyttäjä:tunnus]]. Käyttäjän näin halutessa voi hän luoda uudelleenohjaussivun omasta koko nimestään omalle käyttäjäsivulleen, vaikka jäisi merkittävyyskynnyksen alle.

Käyttäjäsivun tulee sisältää linkki käyttäjän lippukuntaan tai lippukuntiin aina, kun käyttäjä on selkeästi tietyn lippukunnan toiminnassa mukana tai sen jäsen.

--

Kommentit tai muut ehdotukset Ohjeeksi henkilösivujen laatimisesta

"PartioWikiin laaditaan henkilöartikkeleita pääsääntöisesti vain hyvin laajalti tunnetuista ja erittäin merkittävää partiotyötä pitkään, mielellään vuosikymmeniä, tehneistä henkilöistä. Henkilönimet voidaan linkittää kaikissa tapauksissa, mutta linkin taakse ei luoda sivua ennen kuin henkilö täyttää merkittävyysohjenuoran. Henkilön itse pyytäessä häntä koskeva sivu poistetaan. Yksittäistapauksissa voi artikkelin luoda perustellusta syystä myös ohjenuoran vastaisesti. Tällöin henkilön merkittävyys tulee perustella artikkelin keskustelusivulla. Mikäli merkittävyydestä ei päästä yhteisymmärrykseen, voidaan sivun säilyttämisestä tai poistamisesta järjestää äänestys, jonka tulos on sitova. Henkilölistoja voidaan tehdä myös merkittävyysohjenuoran alle jäävistä henkilöistä eli esimerkiksi lippukunnanjohtajien tai hallituksien listaaminen on sallittua, eikä sitä tulkita yksittäisen henkilön sivuksi.

Käyttäjät luovat itselleen käyttäjäsivun sivunimelle [[Käyttäjä:tunnus]]. Käyttäjä voi halutessaan tehdä omasta nimestään linkin omalle käyttäjäsivulleen, vaikka ei henkilönä täytä merkittävyyskriteeriä. Käyttäjäsivun tulee sisältää linkki käyttäjän lippukuntaan tai lippukuntiin aina, kun käyttäjä on selkeästi tietyn lippukunnan toiminnassa mukana tai sen jäsen." --Laimee 29. toukokuuta 2006 kello 23.14 (EEST)

  • Parempi, näyttää kaikkiaan hyvältä. --ZeiP 29. toukokuuta 2006 kello 23.24 (EEST)

Kyseenalaistetut artikkelit

*) Poistettu diktatuurinomaisesti.