Partiointi Ranskassa

PartioWikistä
Siirry navigaatioon Siirry hakuun

Yleistä

Organisaatio

Ranskassa toimii useita partiojärjestöjä ja niiden alla useita liittoja ja vastaavia yhteenliittymiä.

Fédération du Scoutisme Français, FDF

Fédération du Scoutisme Français:n logo

Ranskan lukuisten kansallisten partioliittojen kattojärjestönä toimii Fédération du Scoutisme Français. Sen tehtävänä on toimia yhteistyötä edistävänä elimenä. Kattojärjestö myös edustaa partiota Rankan Guanayassa, Matiniquen saarella, Saint-Pierre et Miquelonin saarella, Uudessa Caledoniassa, Réunionilla, Wallis et Futunalla ja Guadeloupessa. FDF on Ranskan partiokattojärjestoistä ainoa, joka kuuluu WOSMiin ja WAGGGS:iin. Se toimii seuraavien partioliittojen kattojärjestönä:

 • "Ranskan partiotytöt ja -pojat" (Eclaireuses et Eclaireurs de France (EEDF)) - järjestöön voi liittyä riippumatta uskonnosta. Maan vanhin partiojärjestö, perustettu vuonna 1911.
 • "Ranskan israelilaiset partiotytöt ja -pojat" (Eclaireuses et Eclaireurs israélites de France (EEIdF)) - juutalaisuutta tunnustava. Perustettu vuonna 1923.
 • "Ranskan unionistiset partiotytöt ja -pojat" (Eclaireuses et Eclaireurs unionistes de France (EEUdF)) - protestanttinen partiojärjestö johon tosin voi liittyä kuka tahansa uskonnosta riippumatta. Perustettu vuonna 1911
 • "Ranskan partiopojat ja -tytöt" (Scouts et Guides de France (SGdF)) - perustettu 1.9.2004 liittämällä yhteen kaksi roomalaiskatolista partiojärjestöä. Nämä olivat "Ranskan Partiotytöt" (Guides de France, perustettu 1923) ja "Ranskan Partiopojat" (Scouts de France, perustettu 1920)
 • kuuluu jäsenenä katolisia partiojärjestöjä yhteen kokoavaan "Euroopan partiotyttöjen ja -poikien kansainväliseen liittoon" (Union Internationale des Guides et Scouts d'Europe)
 • jäsenmäärä:
 • ikäkaudet ja niiden nimitykset:
 • organisaatio: Ranska on jaettu 21 alueeseen, johon kuuluu 4-5 alueellista yhteisöä ("CoDeps")
 • historia: poikajärjestön peristivat 25.7.1920 Jacques Sevin ja isä Cornette. Tyttöjärjestö perustettiin 1923.
 • "Ranskan muslimipartiolaiset" (Scouts musulmans de France (SMdF)) - islamia tunnustaville tarkoitettu partiojärjetö, perustettu vuonna 1990.

Ilman täyttä suvereniteettiä olevat alueet, joilla Scoutisme Français toimii partiojärjestönä:

 • Ranskan Guinea
 • Guadeloupe ja Saint-Martin
 • Martinique
 • Mayotte
 • Uusi Kaledonia
 • Réunion
 • Saint-Pierre ja Miquelon
 • Wallis- ja Futunasaaret

Ranskalainen partioliitto (Fédération Française de Scoutisme, FFDS)

Perustettu 1970). Kuuluu osana "Euroopan partiokonfederaatioon" (http://www.faqs.org/faqs/scouting/worldwide/part1/)

 • "Alsacen alueen eurooppalainen partioliitto" (Fédération du Scoutisme Européen Alsace, FSE Alsace). Liiton toimivat ryhmät ovat kaikki Saksan puolella rajaa, lähellä Mannheimia.
 • "St Bernardin partiotytöt ja -pojat" (Guides et Scouts St Bernard)
 • "Forêt de Brocélianden partiolaiset" (Scouts de la Forêt de Brocéliande)
 • "Euroopan vapaat partiolaiset" (Scouts Libres Européens), toimii Champagnen maakunnan alueella.

Guides & Scouts Unitaires de France (SUF)

Ei kuulu WOSM:iin. Jäseninä sekä tyttöjä että poikia, mutta nämä eivät toimi sekaryhmissä. Katolinen tunnustus. Perustettu vuonna 1971.

 • organisaatio: organisaatio poikkeaa paljon muista partio-organisaatioista. Partioryhmät toimivat lähes itsenäisesti.

Federation des Scouts d'Europe (FSE)

Joskus väitetty ottaneen liikaa sotilaallisia vaikutteita. Tytöt ja pojat toimivat järjestössä mutta ei sekaryhmissä. Perustettu vuonna 1963. Järjestöllä on ollut onglemia Ranskan hallituksen kanssa, lähinnä tiettyjen jäsentietojen luovutuksiin liittynieden epäselvyyksien johdosta.

Historiaa

Partiohistoriallisesti merkittävä ranskalainen on Pierre Joubert. Hän oli kuvittaja, joka vaikutti merkittävästi partion juurtumiseen Ranskassa.

Ranskalaisen partioinnin erityispiirteitä

 • Partiotoimintaa Ranskassa leimaa se, että maassa on huomattavan monta kansallista partiojärjestöä. Tähän on syynä mm. uskonnolliset ja historialliset syyt. Järjestöjä on noin 80.
 • Lippukunnilla on eriväriset huivit, mutta ei mitään tunnuskuvia niissä. Lippukuntien huivien värit eivät ole yksilöllisiä. Ranskalaiset lippukuntahuivit

Lähteet