Partiojohtaja

PartioWikistä
Siirry navigaatioon Siirry hakuun
Tämä artikkeli kertoo yleisesti partiojohtajista. Vuoteen 2017 asti ilmestyneestä partiojulkaisusta kertoo artikkeli Partiojohtaja (lehti)..
PJ-merkki. Kuvasta poiketen leijona on nykymerkeissä kullattu.

PJ eli partiojohtaja on yleensä 18 vuotta täyttänyt partiolainen, joka on suorittanut partiojohtajien peruskurssin ja saanut PJ-valtakirjan. Partiojohtajien tehtävä on mahdollistaa nuorille partioharrastus. Tämän takia näkee myös käytettävän termiä aikuinen mahdollistaja.

Partiojohtajien peruskurssin tunnuksena kannetaan huivissa nahkaista Gilwell-punosta. Kun kurssi on PJ-työtä (myös nimellä välitehtävä tai jälkitehtävä) myöten valmis, voidaan anoa PJ-valtakirjaa. Piirin myönnettyä valtakirjan partiojohtaja poistaa partiopaidastaan ikäkausien päätösmerkit sekä kiinnittää sen tilalle partiojohtajan merkin. PJ-merkissä vanhan partio-ohjelman mukaista ensimmäisen luokan merkkiä ympäröi havurengas. Partiojohtajan pillinaru on valkoinen (eräpartiolaisilla vihreäOnko enään?).

Partiojohtajat tekevät mitä erilaisimpia partiojuttuja erilaisissa pesteissä. PJ:t johtavat lippukunnan toimintaa, kouluttavat kursseilla, järjestävät tapahtumia, ovat piirin, SP:n tai jonkin muun partiojärjestön luottamustehtävissä.

Suositeltavia kursseja partiojohtajille on partionjohtajien peruskurssin lisäksi partiojohtajien jatkokurssi eli Ko-Gi, jonka saa suorittaa toimittuaan peruskurssin jälkeen vähintään kaksi vuotta partiojohtajana.

Partiojohtaja partio-ohjelman mukaan

Johtajat lippukunnassa

Lippukunnassa on paljon eriasteisia johtajatehtäviä. Vastuuseen kasvaminen on eräs partion tavoitteista, tämän vuoksi nuorilla, erityisesti vaeltajilla voi hyvin olla erilaisia johtajatehtäviä. Mitä nuorempi johtaja on, sitä enemmän hänellä pitää olla mahdollisuuksia omaan kasvuun ja kehittymiseen. Vastaavasti mitä nuoremmasta johtajasta on kyse, sitä enemmän häntä tulee tukea.

Partiojohtajan käsikirja on johtajan opas, johon on koottu partiotoiminnan perusteet.

Aikuisten haastava tehtävä

Mitä vanhempi johtaja on, sitä enemmän hänen pitää muuttaa rooliaan osallistujasta mahdollistajaksi. Aikuisten päätehtävä partiossa on tukea lasten ja nuorten mahdollisuuksia harrastaa partiota ja toteuttaa partio-ohjelmaa.

Lapsi ja nuori tarvitsee kasvulleen suunnan sekä rajat. On tärkeää että johtaja asettaa rajat, koska välittää, ei kasvatusvimman tai vallankäyttöhalun vuoksi.

Aikuiselle johtajalle partiomenetelmän yhdessä päättäminen on haaste. Miten jättää tilaa nuorille, niin että samalla turvaa toiminnan, josta on vastuussa? Ristiriitaa voi aiheuttaa se, että liikkeen tavoitteena on tukea yksilön kehitystä, mutta organisaation kannalta on hyvä hoitaa tehtävät mahdollisimman tehokkaasti. Vanhan sanonnan mukaan partiojohtajan ei kuitenkaan pitäisi tehdä mitään, minkä lapset ja nuoret kykenevät tekemään itse.

Partiotoiminnassa tulee miettiä jatkuvasti, mistä asioista on päätettävä yhdessä. Tarkoitus ei silti ole, että sudenpennut kantavat vastuun lippukunnan taloudesta tai ettei asioita tarvitse valmistella, koska "ne kuitenkin päätetään yhdessä". Ihmisiä ei pidä laittaa päättämään asioista, joista heillä ei ole tarpeeksi tietoa.

Aikuinen voi olla myös "taukotuvassa", jolloin hän ei tiettynä ajanhetkenä toimi missään partiopestissä. Taukotuvassa olleessaan aikuinen on kuitenkin koko ajan mahdollinen partiopestin vastaanottaja. Taukotuvasta takaisin pesteihin, vaikkapa lyhyisiinkin, tulee rakentaa toimivia väyliä.

Yhdessä päättäminen on mahdotonta, jos organisaation johtajat eivät anna siihen mahdollisuutta. Vastuu lippukunnan nuorten mukaan ottamisesta on vanhemmilla johtajilla.