The ScoutWiki Network server was upgraded on June 3rd, 2020. We're currently seeing some problems with long page loads on certain pages (for example Recent changes on large wikies). Sorry for the inconvenience!

Partiojohtajakoulutus

Kohteesta PartioWiki
Siirry navigaatioon Siirry hakuun

Partiojohtajakoulutuksen tehtävänä on valmistaa partiojohtaja tehtäväänsä tai vahvistaa hänen omaamiaan taitoja ja tietoja.

Partiojohtajakoulutus jakautuu kahteen pääosaan. Puhutaan yleisestä ja tehtävään valmistavasta koulutuksesta.

Yleiseen partiojohtajakoulutukseen kuuluvat

Tehtävään valmistavia koulutuksia ovat

Koulutuksen historiaa

Partioliikkeen alkuvuosina B-P totesi johtajakoulutuksen tarpeellisuuden. Ensimmäinen partiojohtajakurssi pidettiin Lontoossa vuonna 1910 ja seuraavana vuonna Yourkshiressa. Kurssit pyrittiin rakentamaan niin käytännöllisiksi kuin mahdollista. Tämä lähti jo siitä, että kurssit pidettiin ulkoilmassa.

Ensimmäinen partiojohtajien jatkokurssi (Gilwell-kurssi) pidettiin sodan takia vasta vuonna 1919. Kurssit pidettiin myös partiojohtajakoulutusta varten hankitussa Gilwell Parkissa.

Partiojohtajakoulutus Suomessa

Aikaisemmin Suomessa partiotytöillä oli käytössä kolmiportainen johtajakoulutus. Siihen kuului

I luokan johtajatutkinnon tehnyt johtaja sai pitää tutkintonsa merkkinä hopeista pillinarua jossa oli kiinnitettynä hopeinen käpy. Tämän tutkinnon suoritti vain kymmenen partiotyttöä, joukossa mm. Helvi Sipilä. Suomen Partiotyttöjärjestön perustamisen myötä I luokan partiojohtajatutkinto eli ns. "tohtori" tutkinto lakkautettiin.

Myöhemmin II luokan tutkinto muuntui Kolmiapila-kurssiksi. Siirryttäessä yhteiseen järjestöön 1972 tyttöjen ja poikien tutkinnot yhdistettiin Kolmiapila-Gilwell- (Ko-Gi-) kurssiksi.

Lähteet

  • Partiojohtajakoulutus Suomessa 1927-1997