Partiojournalistit

PartioWikistä
Siirry navigaatioon Siirry hakuun
Partiojournalistit ry
Perustiedot
Perustettu: 23. helmikuuta 2023
Kieli: suomi
Johtohenkilöt
Robert Sundman, Sanni Pohjannoro
WWW-sivut
https://partiojournalistit.fi

Partiojournalistit ry on vuonna 2023 perustettu yhdistys, jonka tarkoituksena on edistää suomalaisen partioyhteisön avoimuutta, keskustelukulttuuria ja yhteisöllisyyttä toimien partioliikkeen parhaaksi. Yhdistys toteuttaa tarkoitustaan julkaisemalla partiotoimintaan liittyvää journalistista julkaisua. Partiojournalistit sitoutuvat julkaisutoiminnassaan Julkisen sanan neuvoston periaatteisiin ja journalistin ohjeisiin sekä toimii Suomen Partiolaisten peruskirjan hengessä.

Julkaisutoiminta on tarkoitus aloittaa vuoden 2023 aikana.

Vuonna 2023 yhdistyksen ensimmäisenä puheenjohtajana toimii Robert Sundman (Helsingin Merilokit) ja vastaavana päätoimittajana Martta Luoma (Napapiirin Tytöt).

Hallitus 2023

Perustamishistoria

Suomen Partiolaiset tiedotti 7.9.2020 päätäksestään luopua paperisesta Partio-lehdestä sekä muuttaa Partio-lehti ja Partiomedia markkinointiviestinnällisiksi medioiksi journalististen julkaisujen sijaan. Päätös sekä siihen liittyvä viestintä herättivät runsaasti keskustelua ja kritiikkiä partioliikkeen sisällä ja myös sen ulkopuolella. Asiasta uutisoivat mm. Helsingin Sanomat, Yle sekä Journalisti-lehti. Samana päivänä tehtiin myös partiolaisaloite, jossa vaadittiin Suomen Partiolaisia sitoutumaan journalismiin ja Julkisen sanan neuvoston (JSN) periaatteisiin journalistisen median julkaisemisessa.

Partiolaisaloite keräsi tarvittavan määrän allekirjoituksia, ja sen pohjalta Suomen Partiolaiset päätti käynnistää selvitystyön sen määrittelemiseksi, onko järjestön jäsenistöllä tarvetta sekä halua seurata nimenomaan partion omaa journalistista verkkomediaa. Selvitystyö käynnistyi alkuvuonna 2021 ja osana sitä tuotettiin kaksi raporttia. Selvitystyöryhmään rekrytoitiin jäseniä avoimella haulla ja sen puheenjohtajana toimi Arttu Tanner. Suomen Partiolaisia työryhmässä edusti silloinen hallituksen jäsen Satu Salo-Jouppila.

Ensimmäisessä raportissa havaittiin, että partiolaiset kaipaavat monipuolisia ja tarvittaessa kriittisiä näkökulmia tarjoavaa, riippumatonta sekä partion arvoihin sitoutuvaa sisältöä. Raportin perusteella osaan näistä tarpeista voidaan vastata markkinointiviestinnällisillä ja osaan taas journalistisilla sisällöillä. Selvitystyön toisessa vaiheessa puolestaan esitettiin vaihtoehtoja uuden journalistisen median kohderyhmiksi, sisällöiksi sekä hallintomalleiksi. Suomen Partiolaiset päätti lopulta edetä mallilla, jossa journalistista verkkomediaa julkaisemaan perustetaan oma erillinen yhdistyksensä.

Vuoden 2022 syksyllä kartoitettiin kiinnostuneita partiolaisia uuden verkkomediaa julkaisevan yhdistyksen perustamistyöhön, ja Partiojournalistit lanseerattiin ajatuksena jäsenkokouksen aikaan marraskuussa 2022. Ennen yhdistyksen perustamista uudelle medialle haettiin avoimella haulla myös ensimmäistä päätoimittajaa tai päätoimittajaparia.

Valmistelutyön jälkeen Partiojournalistit ry perustettiin 23.2.2023 Helsingissä, Päivälehden museossa. Perustamiskokouksen puheenjohtajana toimi Anna Munsterhjelm.

Perustajajäsenet

Yhdistyksen perustajajäseniksi kutsuttiin henkilökohtaisesti partiojournalismia ja yhdistyksen perustamista edistäneitä partiolaisia. Kaikki perustajajäseniksi kutsuneet henkilöt eivät osallistuneet yhdistyksen perustamiseen.

Journalistiset periaatteet

Partiojournalistit ry on hyväksynyt itselleen perustamiskokouksessaan journalistisen median periaatelinjan, jota yhdistyksen julkaisu noudattaa. Sen mukaan julkaisu on journalistinen aikakausimedia, jonka tarkoituksena on pyrkiä välittämään puolueetonta ja totuudenmukaista tietoa sekä edistää kansallisesta ja kansainvälisistä partiojärjestöistä sekä partioliikkeestä ja -aatteesta käytävää keskustelua. Julkaisutoiminnallaan media edistää myös mediakasvatusta partioliikkeen sisällä ja pyrkii tukemaan lukijoidensa kykyä itsenäiseen ajatteluun sekä toimintaan aktiivisina yhteiskunnan jäseninä.

Journalistinen media toimii valtakunnallisesti sekä noudattaa julkaisutoiminnassaan avoimuuden ja yhdenvertaisuuden periaatteita. Näitä arvoja julkaisu pyrkii edistämään myös partioliikkeessä.

Lisäksi journalistinen media toteuttaa journalistista linjaansa ja tuottaa sisältöä vastaavan päätoimittajansa johdolla, ulkoisista tekijöistä tai tavoitteista riippumatta. Julkaisu on puoluepoliittisesti ja uskonnollisesti sitoutumaton julkaisu, joka tarkastelee valitsemiaan aiheita tarvittaessa myös kriittisesti. Julkaisu on myös sitoutunut noudattamaan Journalistin ohjeita ja hyvää journalistista tapaa.

Yhdistyksen sääntöjen mukaisesti journalistisen median periaatelinjaa voi muuttaa yhdistyksen kokous.

Linkkejä