The ScoutWiki Network server was upgraded on June 3rd, 2020. We're currently seeing some problems with long page loads on certain pages (for example Recent changes on large wikies). Sorry for the inconvenience!

Partiomatkailu

Kohteesta PartioWiki
Siirry navigaatioon Siirry hakuun

Matkailulla tarkoitetaan "matkustamista pois päivittäisestä asuin- ja työympäristöstään kohteenaan mieluisa paikka"[1]. Matkailu tehdään yleensä loma-aikana, tarkoituksena virkistyminen. Puhutaan myös työmatkailusta.

Suomalaisia partiojohtajia partiomatkallaan Gilwell Parkissa

Partiomatkailu tarkoittaa matkailua partiolaisena. Matkailun kohteena on tällöin yleensä jokin partioon liittyvä tilaisuus tai paikka. Partio on kansainvälinen liike, joten eri puolilta maailmaa löytyy partiolaista kiinnostavia partiokohteita. Partiomatkailun voidaan hyvin katsoa olevan partioihanteen "rakentaa ystävyyttä yli rajojen" yksi käytännön toteutustapa.

Matkaa, jonka esim. vartio tekee retkelle tai lippukunta leirille ei yleensä pidetä varsinaisena partiomatkailuna. Tällöin puhutaan yksinkertaisesti matkasta tai matkan tekemisestä, toisinaan kyllä myös matkustamisesta.

Voisi ehkä ajatella, että mikäli partiolaisen tekemä matka on niin pitkä, että siihen sisältyy yöpyminen, voidaan puhua partiomatkailusta. Samoin, mikäli partiolainen liikkuu partiolaisena (lue: partioasussa) julkisissa liikennevälineissä.

Partiomatkailu kotimaassa

Kotimaassa voidaan vierailla vaikka toisen lippukunnan aluksella, leirillä, kämpällä tai leirialueella. Samalla tavoin voidaan luoda kontakteja eri maissa oleviin lippukuntiin.

Kansainvälinen partiomatkailu

Kansallisille jamboreille kutsutaan usein edustusjoukkueita muista maista. Suomen saamat kutsut julkaistaan Partio-lehdessä. Ulkomaisille vieraille tarjotaan monesti leirin yhteydessä mahdollisuus tutustua toisen maan elämään Home Hospitality:ssä.

Maailmanjärjestöjen Partiokoteja sijaitsee eri puolilla maailmaa. Niissä yksittäinen partiolainen tai ryhmä voi majoittua.

Edustaminen ulkomailla

Mikäli partiomatkailija edustaa ulkomailla Suomen partioliikettä tai Suomen Partiolaiset ry:tä tulee ottaa huomioon annetut ohjeet asustuksesta.

Partiomatkailun mahdollistaminen

Partiomatkailuun voi osallistua myös mahdollistajana. Tätä voi tehdä esim.

  • tajoamalla Suomessa pidettävän kansainvälisen leirin ulkomaisille osallistujille Home Hospitality- mahdollisuuden
  • kutsumalla koti- tai ulkomaisia partioryhmiä omille leireille

Katso myös

Yleensä matkailusta

Viitteet